Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Mapa stránek

STORMWARE
Anketa
Anketa - potvrzení
E-learning
E-learning mPOHODA
E-learning POHODA
E-learning PAMICA
Podpora Windows XP
Dotazník spokojenosti s programem POHODA - potvrzení
Dotaznik Spokojenosti s programem POHODA
Dotazník spokojenosti s programem POHODA
Dotazník spokojenosti s programem POHODA - potvrzení
Dotaznik Spokojenosti s programem POHODA
Dotazník spokojenosti s programem POHODA - potvrzení
Střední a větší firmy
Podnikatel
Produkty
mBlog
Ke stažení
Přehled aktuálních verzí programů
Zkušební verze a demoverze ke stažení
Loga pro vaše stránky
Příručky, ceník a další soubory ke stažení
mPOHODA: Checklist pro přelom roku ke stažení
mKasa: Checklist pro přelom roku ke stažení
POHODA: Checklist pro přelom roku ke stažení
Plánovací kalendář
Přehled přiznání a plateb daní
Tahák pro mzdové účetní
Účtová osnova
Pohodové tapety na plochu
Tapety: podzim 2020
Tapety: jaro 2020
Tapety: zima 2021
Tapety: jaro 2021
Tapety: podzim 2021
Tapety: zima 2022
Tapety: jaro 2022
Tapety: podzim 2022
Tapety: podzim 2023
Tapety: zima 2024
Tapety: jaro 2024
POHODA
Betaverze systému POHODA, rel. 10200
Novinky ve verzi Květen 2017
Novinky ve verzi Říjen 2012
Aktualizace
Novinky ve verzi Leden 2013
Aktualizace
Betaverze systému POHODA, rel. 10500
Novinky ve verzi Květen 2013
Aktualizace
Novinky ve verzi Říjen 2013
Aktualizace
Novinky ve verzi Leden 2014
Aktualizace
Příručka Účtujeme
Účtujeme v POHODĚ
Stručný úvod do účetnictví
Předkontace
Zavedení účetnictví
Rozúčtování dokladu na více účtů
Finanční účty
Pokladna
Banka
Fakturace
Závazky
Pohledávky
Účtování speciálních operací
Vzájemné vyrovnání pohledávek a závazků (zápočet)
Rezervy
Vyměření a odpočet DPH při pořízení zboží a služeb z EU a třetích zemí
Opravné položky
Zpracování DPH
Podklady a zaúčtování
Způsoby výpočtu DPH
Vrácení DPH zahraničním fyzickým osobám
Opravný daňový doklad a DPH
Souhrnné hlášení
Odpočet záloh podle § 37a
Kontrolní hlášení
Mini One Stop Shop (MOSS)
One Stop Shop (OSS)
Majetek
Pořízení dlouhodobého majetku
Zařazení do užívání
Účtování leasingu
Drobný majetek
Odpisování dlouhodobého majetku
Změna ceny dlouhodobého majetku
Vyřazování dlouhodobého majetku
Soubor movitých věcí
Zásoby
Účtování způsobem A
Účtování způsobem B
Inventura skladových zásob
Účtování zásob
Ocenění zásob
Zaúčtování tržeb z agendy Prodejky
Časový posun faktury a pohybu zásob
Účtování v cizích měnách
Faktury v cizí měně
Zvláštní situace
Likvidace v cizí měně
Převody mezi finančními účty
Zálohy v cizí měně
Mzdy
Mzdy
Složitější případy
Elektronické odesílání dat
Kniha jízd
Cestovní příkazy
Kniha jízd
Účetní deník
Číselné řady
Tisk sestav
Účetní deník
Uzavírání účetních knih
Datová uzávěrka
Finanční výkazy
Uzavření účetních knih
Výpočet a zaúčtování daně z příjmů
Vyúčtování operací souvisejících s účtováním skladových zásob
Inventarizace majetku a závazků
Vyúčtování dohadných položek
Účtování kurzových rozdílů při uzávěrce
Časové rozlišení nákladů a výnosů
Kontrola úplnosti a správnosti účetnictví
Nevýdělečné organizace
Postup při uzavírání účetních knih
Nevýdělečné organizace
Vytváření analytické evidence
Účtování příspěvků a dotací
Postup při otevírání účetních knih
Výkazy pro Ministerstvo financí
Účetní výkazy příspěvkových organizací
Pomocný konsolidační přehled a Pomocný konsolidační záznam
Novinky ve verzi Říjen 2015
Novinky ve verzi Leden 2016
Rychlý výběr
Betaverze systému POHODA, rel. 11400
Novinky ve verzi Květen 2016
EET v programu POHODA, rel. 11402
Betaverze systému POHODA, rel. 11500
Novinky ve verzi Říjen 2016
Vlastnosti
EET
Hotovostní prodej
Hotovostní prodej pomocí počítače
Design, ovládání a tiskové sestavy
Adresář, kontakty a úkoly
Daňová evidence, účetnictví a DPH
Rozšířený režim reverse charge
Kontrolní hlášení k DPH
Příspěvkové organizace
Fakturace a objednávky
Sklady
Nadstandardní sklady
Intrastat
Mzdy a personalistika
Internetové obchody a homebanking
Kniha jízd a cestovní příkazy
Volitelné parametry a úpravy agend
Bezpečnost dat
GDPR v programu POHODA
Hosting
STORMWARE eForm
Internetový obchod
Přenos obchodních dokladů (XML)
eKonto
Registrace
Vytvoření obchodu
Objednání
Import objednávky
Pro pokročilé
JavaScript
Vzhled formuláře
Definice XML dokumentu
Protokol eform
Příklad skriptu pro HTML
Příklad XML dokumentu
Import a export dat
Seznam dokladů pro import
Historie změn
Mechanismus XML komunikace s ekonomickým systémem POHODA
XML schéma (XSD) systému POHODA
Pro vývojáře
Výpočet částky na položce dokladu
XML komunikace a EET
Sazba DPH na položce dokladu
DPH v režimu OSS
Registrace DPH v EU
Historická sazba DPH
XML Schema Validator
POHODA mServer
Pro vývojáře
Spuštění POHODA mServer
Nastavení POHODA mServer
Seznam dokladů pro export
Obecný internetový obchod
Nastavení
Komunikace
Pro vývojáře
Historie změn
Plánované změny v kompatibilitě
Ukončení XML komunikace verze 1
Majetek
Betaverze systému POHODA, rel. 11600
Doplňky k systému POHODA
Mobilní aplikace
mKasa pro rychlý prodej
mKasa pro rychlý prodej
Podmínky užívání Aplikace mKASA
Novinky ve verzi 2020
Novinky ve verzi
Novinky ve verzi 2021
Spolupráce s Pohodou
Ceník aplikace mKasa
Novinky ve verzi 2022
Novinky v roce 2023
Hardwarové doplňky
POHODA MLP
Síťové verze systému POHODA
POHODA PZD
Nadstandardní řešení k systému POHODA
POHODA v angličtině
POHODA Look
Betaverze systému POHODA, rel. 11700
Novinky ve verzi
Aktualizace
Betaverze systému POHODA, rel. 11800
Novinky ve verzi Říjen 2017
Aktualizace
Betaverze systému POHODA, rel. 11900
Novinky ve verzi Leden 2018
Aktualizace
Betaverze systému POHODA, rel. 12000
Betaverze systému POHODA, rel. 12100
Betaverze systému POHODA, rel. 12200
Novinky ve verzi Leden 2019
Betaverze systému POHODA, rel. 12300
Novinky ve verzi Květen 2019
Betaverze systému POHODA, rel. 12400
Novinky ve verzi Říjen 2019
Novinky ve verzi Leden 2020
Betaverze systému POHODA, rel. 12600
Novinky ve verzi Květen 2020
Aktualizace
Novinky ve verzi Říjen 2020
Novinky ve verzi Leden 2021
Aktualizace
Novinky ve verzi Květen 2021
Aktualizace
Novinky ve verzi Říjen 2021
Novinky ve verzi Květen 2022
Aktualizace
Novinky ve verzi Říjen 2022
Aktualizace
Novinky ve verzi Leden 2023
Aktualizace
Novinky ve verzi Květen 2023
Aktualizace
Novinky ve verzi Říjen 2023
Aktualizace
Aktualizace - RWD
Novinky ve verzi Leden 2024
Aktualizace
Novinky ve verzi Leden 2010
Srovnání variant
Novinky ve verzi Květen 2010
Aktualizace
Ceník programu POHODA
Certifikace a ocenění
Windows 8
Ocenění ERP Czech
Audit ekonomického systému POHODA
Windows Vista
Windows 7
Atestace jakosti
Audit programu POHODA v roce 2007
Řady systému POHODA
POHODA Standard
POHODA Profi
POHODA Premium
POHODA Komplet
POHODA Jazz
POHODA SQL 2024
POHODA SQL Jazz
POHODA SQL Standard
POHODA SQL Profi
POHODA SQL Premium
POHODA SQL Komplet
POHODA E1 2024
POHODA E1 Jazz
POHODA E1 Standard
POHODA E1 Profi
POHODA E1 Premium
POHODA E1 Komplet
POHODA 2024
POHODA Start
POHODA Mini
POHODA Lite
Novinky ve verzi Květen 2011
Aktualizace
Klasifikace ekonomických činnosti (CZ-NACE)
Číselník okresů
Referenční uživatelé systému POHODA
Betaverze systému POHODA, rel. 9600
Zpravodaj
POHODA Business Intelligence
Novinky ve verzi Říjen 2010
Aktualizace
Novinky ve verzi Leden 2011
Aktualizace
Příspěvkové organizace - OLD
Business Intelligence
Více informací
Business Intelligence Komplet
Naše řešení
Webinář Business Intelligence
Scénář Účetnictví
Scénář Sklady
Scénář Doklady
Možnosti reportingu
Ceník Business Intelligence 2024
Technické informace
IT produkt roku 2012
Business Intelligence Lite
Příklady z praxe
Tabulka rozdílů
Seminář Business Intelligence
Microsoft Awards 2012
Betaverze systému POHODA, rel. 9900
Novinky ve verzi Leden 2012
Aktualizace
Úpravy vzhledu a ovládání
Novinky ve verzi Květen 2012
Aktualizace
Příručka uživatele
Účetnictví
Podrobné nastavení
Přechod z daňové evidence na účetnictví
Počáteční stavy
Nepodnikatelské organizace
Analýza
Saldo
Účtová osnova
Základní principy a metody
Předkontace
Účetní deník
Časové rozlišení
Daň z příjmů
Evidence náhradního plnění
Interní doklady
Opravné položky
Fakturace
Podrobné nastavení
Intrastat
Zápis dokladu v cizí měně
Příkazy k úhradě
Ostatní závazky
Přijaté zálohové faktury
Přijaté faktury
Ostatní pohledávky
Vydané zálohové faktury
Vydané faktury
Přijaté a vydané objednávky
Zakázky
Přijaté a vydané nabídky
Přijaté a vydané poptávky
Ceník
Sklady
Využití cizích měn ve skladech
Účtování způsobem A
Čárové kódy
Podrobné nastavení
Prodejky
Kasa
Agendy Reklamace a Servis
Převod
Výroba
Výdejky
Příjemky
Evidenční čísla
Inventura a inventurní seznamy
Pohyby
Zásoby
Organizace skladového hospodářství
Zavedení skladové evidence
Principy a metody
Cenové akce
Výrobní požadavky
Recyklační příspěvky
Personalistika a mzdy
Seznamy
Legislativa
Nastavení mezd
Mzdy
Personalistika
Principy a metody
Podání
eNeschopenka
Kniha jízd a cestovní příkazy
Podrobné nastavení
Skupiny řidičů
Cestovní příkazy
Řidiči
Kniha jízd
Vozidla
Principy a metody
Majetek
Podrobné nastavení
Členění a umístění majetku
Leasingový majetek
Drobný majetek
Dlouhodobý majetek
Datová komunikace
POHODA Kasa Offline
XML log
XML import/export
Import a export dat
Internetové obchody
Homebanking
Hardware
Elektronická fakturace ISDOC
mPOHODA
Elektronická evidence tržeb
mKasa
POHODA mServer
mKasa
Jednoduché účetnictví
Základní principy
Zavedení účetní jednotky
Předkontace
Peněžní deník
Majetek
Uzávěrka
Datová uzávěrka
Účetní uzávěrka
Uzávěrka kurzových rozdílů
Účtování na přelomu účetních období
Daň z přidané hodnoty
Mini One Stop Shop (MOSS)
Registrace DPH v EU
Souhrnné hlášení
Kontrolní hlášení
Přiznání k DPH
Obrat pro DPH
One Stop Shop
Finance
Likvidace pohledávek a závazků
Pokladna
Banka
Účetnictví
Úvod
Úvodní informace
Zákaznická podpora
Pokud si nevíte rady
Přehled podporovaných funkcí
Sdělení k plnění relevantních norem
Systémové požadavky
Instalace
Přehled povelů nabídek
Ovládání programu pomocí kláves a klávesových zkratek
Přehled tlačítek nástrojové lišty
Popis okna programu
Jak používat tuto příručku
Základní dovednosti
Vkládání záznamů
Šablony dokladů
Úprava stávajícího záznamu
Smazání záznamu
Třídění záznamů
Výběr záznamů
Uzamčení záznamů
Tisk sestav
Zálohování dat
Nastavení
Zavedení účetní jednotky
Jak postupovat při nastavení programu
Globální nastavení
Uživatelské nastavení
Legislativa
Přístupová práva
Externí nástroje
Volitelné parametry
Hotovostní pokladny
Bankovní účty
Seznamy
Cizí měny
Nabídka Zobrazit
Adresář
Firemní adresy
Kontaktní osoby
Události
Doklady
Individuální slevy
Bankovní účty
Smlouvy
Organizace dokumentů
Komunikační funkce
Pomocné funkce
Hromadná fakturace
Úkoly
Pomocné agendy
Podrobné nastavení
Dopravci
Zásilky
GDPR
Cenové akce
Daňová evidence
Základní principy a metody
Předkontace
Peněžní deník
Nepeněžní deník
Daň z příjmů
Podrobné nastavení
PAMICA
Novinky ve verzi
Aktualizace
Ceník programu PAMICA
POHODA nebo PAMICA?
Vlastnosti
Volitelné parametry a úpravy agend
Napojení na docházkový systém
Exekuční a insolvenční srážky ze mzdy
Evidence lékařských prohlídek a školení
Design a ovládání
Tiskové sestavy a elektronická komunikace
Výplata mezd a jejich zaúčtování
Mzdy
Pracovní poměry
Personalistika
PAMICA mServer
Řady systému PAMICA
PAMICA Max
PAMICA M200
PAMICA M100
PAMICA M50
PAMICA Mini
PAMICA SQL 2024
PAMICA 2024
Novinky ve verzi Leden 2020
Aktualizace
Novinky ve verzi Září 2020
Aktualizace
Novinky ve verzi Leden 2021
Aktualizace
Novinky ve verzi Září 2021
Aktualizace
Novinky ve verzi Leden 2022
Aktualizace
Novinky ve verzi Září 2022
Novinky ve verzi Leden 2023
Aktualizace
Novinky ve verzi Září 2023
Aktualizace
TAX
Příručka uživatele
Přiznání
Registrace
Obecná podání
Silniční daň
Daň z hazardních her
Daň z nemovitých věcí
Daň z nabytí nemovitých věcí
Daň darovací, daň dědická
Daň z přidané hodnoty
Výkazy
Závislá činnost
Daň z příjmů
Spotřební daň
Odvody
Závazky
Pohledávky
Příkazy k úhradě
Úvod
Úvodní informace
Zákaznická podpora
Přehled podporovaných funkcí
Instalace programu
Aktivace a aktualizace programu
Přehled klávesových zkratek
Přehled tlačítek nástrojové lišty
Přehled povelů nabídek
Systémové požadavky
Základní dovednosti
Vkládání záznamů
Úprava stávajícího záznamu
Smazání záznamu
Tisk sestav
Zálohování dat
Adresář poplatníků
Adresář poplatníků
Záložka Instituce
Komunikace
Události
Archiv
Databáze
Záložka Poznámky
Záložka Dokumenty
Záložka Vystavená přiznání
Záložka Osoby
Záložka Kontakty
Záložka Události
Skupiny
Nastavení
Zavedení poplatníka
Nastavení programu
Nastavení poplatníka
Uživatelské nastavení
Přístupová práva
Nastavení formuláře
Bankovní účty
Homebanking
Podepisující osoba
Plné moci
Vozidla
Finanční úřady
Zdravotní pojišťovny
Správy sociálního zabezpečení
Seznamy
Nabídka Zobrazit
Instituce
Datová komunikace
Export výkazů do XML
Odeslané datové zprávy
Odeslané e-maily
Elektronická podání
Export do Sbírky listin
Import přiznání
Odvody
Základní operace s přiznáním
Pokyny k přiznání
Elektronické podání přiznání
Uzavření přiznání
Vytvořit závazky/pohledávky
Oficiální přiznání
Aktualizovat poplatníka
Smazání přiznání
Založení přiznání
Uzavření přiznání
Pokyny k přiznání
Novinky ve verzi TAX 2013
Aktualizace
Novinky ve verzi TAX 2014
Aktualizace
Novinky ve verzi TAX 2015
Novinky ve verzi TAX 2016
Novinky ve verzi TAX 2017
Aktualizace
Novinky ve verzi TAX 2018
Aktualizace
Ceník
Principy daňového software TAX
Varianty
TAX Mini
TAX Standard
TAX Profi
Spolupráce programů TAX a POHODA
Novinky ve verzi
Aktualizace
Novinky ve verzi TAX 2019
Aktualizace
Novinky ve verzi TAX 2020
Aktualizace
Novinky ve verzi TAX 2022
Aktualizace
Novinky ve verzi TAX 2023
Aktualizace k verzi TAX 2023
Novinky ve verzi TAX 2012
Aktualizace
Novinky ve verzi TAX 2009
Novinky ve verzi TAX 2008
Novinky ve verzi TAX 2010
Aktualizace
Novinky ve verzi TAX 2011
Aktualizace
Kontakty
Nabídka zaměstnání
Kontaktní formulář
Adventní pohodový kalendář
PAMICA zdarma
Jarní restart
Dotazník TAX
50% sleva pro účetní firmy, daňové poradce a auditory
Podporujeme začínající podnikatele
Odborná školení
Školení POHODA: Základní dovednosti
Bezplatné kurzy
Online kurzy
Seminář TAX
Seminář PAMICA
Seminář POHODA pro učitele
Seminář POHODA E1
Kategorie školení
Školení POHODA: Účetnictví – Základní nastavení
Školení POHODA: Účetnictví – Fakturace a likvidace v Kč
Školení POHODA: Účetnictví – Cizí měna, DPH
Školení POHODA: Účetnictví – Majetek, saldo
Školení POHODA: Účetní uzávěrka
Školení POHODA: Daňová evidence – Nastavení, doklady
Školení POHODA: Daňová evidence – Cizí měna, DPH
Školení POHODA: Sklady – Zavedení skladů
Školení POHODA: Sklady – Doklady, zásoby, inventura
Školení POHODA: Sklady – Ceny, slevy
Školení POHODA: Sklady – Maloobchod, servis
Školení POHODA: Efektivní práce – Pokročilá nastavení
Školení POHODA: Efektivní práce – Adresář, dokumenty
Školení POHODA: Personalistika
Školení POHODA: Mzdy
Školení POHODA: Úvod do finanční analýzy
Školení PAMICA: Základní dovednosti
Školení PAMICA: Personalistika
Školení PAMICA: Mzdy
Školení PAMICA: Pokročilá nastavení, upomínky
Školení TAX: Daňová přiznání ve spolupráci s Pohodou
Školení POHODA: Zálohové faktury
Školení POHODA: Majetek
Školení POHODA: Skladové pohyby
Školení POHODA: Cenotvorba
Školení POHODA: Mzdová uzávěrka
Školení PAMICA: Mzdová uzávěrka
Školení PAMICA: První mzdy po přechodu z Pohody
Školení mPOHODA: Základní dovednosti
Školení POHODA: Homebanking
Školení POHODA: Účetní uzávěrka – Uzávěrka účtů
Školení POHODA: Účetní uzávěrka – Inventura zásob
Školení POHODA: Daňová evidence – Ukončení roku
Online školení
Online školení - náměty
Prezenční školení
Certifikát POHODA
Seznam držitelů certifikátu
Sleva na školení k novému programu
Školení POHODA: DPH, kontrolní a souhrnné hlášení
Školení POHODA: Cestovní příkazy a kniha jízd
Školení PAMICA: Rozvrhy pracovní doby a úvazky
Přeměňte data v příležitosti s Business Intelligence
Online partnerská konference
Jak se vám líbila online konference POHODA plus EXPO?
Jak se vám líbila online konference POHODA plus EXPO? Potvrzení
Obchodní činnost v Pohodě
GLX
Novinky ve verzi 10600
Aktualizace
Novinky ve verzi 10100
Příručka uživatele
Zákaznická podpora
Přehled podporovaných funkcí
Instalace
Aktivace a aktualizace programu
Zavedení účetní jednotky
Zálohování dat
Nastavení programu
Nabídka Vozidla
Nabídka Jízdy
Tuzemské cestovní příkazy
Zahraniční cestovní příkazy
Export příkazů do systému POHODA
Novinky ve verzi 10300
Aktualizace
Novinky ve verzi
Aktualizace
Novinky ve verzi 10900
Novinky ve verzi 11200
Aktualizace
Novinky ve verzi 11500
Novinky ve verzi 11800
Aktualizace
Novinky ve verzi 12100
Novinky ve verzi 12200
Aktualizace
Novinky ve verzi 12400
Aktualizace
Novinky ve verzi 13000
Aktualizace
Novinky ve verzi 13300
Aktualizace
Varianty
GLX Mini
GLX Standard
GLX Profi
Ceník
Novinky ve verzi 9100
Novinky ve verzi 9300
Novinky ve verzi 10000
Novinky ve verzi 9400
Novinky ve verzi 9600
Novinky ve verzi 9700
Novinky ve verzi 9800
WINLEX
Novinky ve verzi k 1. 4. 2012
Novinky ve verzi k 1. 9. 2012
Novinky ve verzi k 1. 2. 2013
Novinky ve verzi k 1. 1. 2013
Novinky ve verzi k 1. 3. 2013
Novinky ve verzi k 1. 4. 2013
Novinky ve verzi k 1. 5. 2013
Novinky ve verzi k 1. 6. 2013
Novinky ve verzi k 1. 7. 2013
Novinky ve verzi k 1. 8. 2013
Novinky ve verzi k 1. 9. 2013
Novinky ve verzi k 1. 10. 2013
Novinky ve verzi k 1. 11. 2013
Mimořádná aktualizace
Novinky ve verzi k 1. 12. 2013
Novinky ve verzi k 1. 1. 2014
Novinky ve verzi k 1. 2. 2014
Novinky ve verzi k 1. 3. 2014
Novinky ve verzi k 1. 4. 2014
Novinky ve verzi k 1. 5. 2014
Novinky ve verzi k 1. 6. 2014
Novinky ve verzi k 1. 7. 2014
Novinky ve verzi Září 2014
Novinky ve verzi k 15. 1. 2015
Novinky ve verzi k 1. 8. 2015
Novinky ve verzi k 1. 9. 2015
Novinky ve verzi k 1. 10. 2015
Novinky ve verzi k 1. 11. 2015
Novinky ve verzi k 1. 12. 2015
Novinky ve verzi k 1. 4. 2016
Novinky ve verzi k 1. 5. 2016
Novinky ve verzi k 1. 6. 2016
Novinky ve verzi k 1. 7. 2016
Novinky ve verzi k 1. 8. 2016
Novinky ve verzi k 1. 11. 2016
Novinky ve verzi k 1. 12. 2016
Novinky ve verzi k 1. 1. 2017
Novinky ve verzi k 1. 2. 2017
Novinky ve verzi k 1. 3. 2017
Novinky ve verzi k 1. 4. 2017
Novinky ve verzi k 1. 5. 2017
Novinky ve verzi k 1. 6. 2017
Novinky ve verzi k 1. 9. 2017
Novinky ve verzi k 1. 10. 2017
Novinky ve verzi k 1. 11. 2017
Novinky ve verzi k 1. 12. 2017
Novinky ve verzi k 1. 1. 2018
Novinky ve verzi k 1. 2. 2018
Novinky ve verzi k 1. 3. 2018
Novinky ve verzi k 1. 4. 2018
Novinky ve verzi k 1. 5. 2018
Novinky ve verzi k 1. 6. 2018
Novinky ve verzi k 1. 7. 2018
Novinky ve verzi k 1. 8. 2018
Novinky ve verzi k 1. 9. 2018
Novinky ve verzi k 1. 10. 2018
Novinky ve verzi k 1. 11. 2018
Novinky ve verzi k 1. 12. 2018
Novinky ve verzi k 1. 3. 2019
Novinky ve verzi k 10. 4. 2019
Novinky ve verzi k 1. 5. 2019
Novinky ve verzi k 1. 6. 2019
Novinky ve verzi k 1. 7. 2019
Novinky ve verzi k 1. 8. 2019
Novinky ve verzi k 1. 9. 2019
Novinky ve verzi k 1. 10. 2019
Novinky ve verzi k 1. 11. 2019
Novinky ve verzi k 1. 1. 2020
Novinky ve verzi k 1. 2. 2020
Novinky ve verzi k 1. 3. 2020
Novinky ve verzi k 1. 4. 2020
Novinky ve verzi k 15. 4. 2020
Novinky ve verzi k 1. 5. 2020
Novinky ve verzi k 1. 6. 2020
Novinky ve verzi k 9. 6. 2020
Novinky ve verzi k 1. 7. 2020
Novinky ve verzi k 1. 8. 2020
Novinky ve verzi k 1. 9. 2020
Novinky ve verzi k 1. 10. 2020
Novinky ve verzi k 1. 11. 2020
Novinky ve verzi k 1. 12. 2020
Novinky ve verzi k 1. 1. 2021
Novinky ve verzi k 1. 2. 2021
Novinky ve verzi
Novinky ve verzi k 1. 1. 2010
Recenze
Novinky ve verzi k 1. 5. 2010
Novinky ve verzi k 1. 9. 2010
Novinky ve verzi k 1. 1. 2011
Novinky ve verzi k 1. 5. 2011
Novinky ve verzi k 1. 9. 2011
Novinky ve verzi k 1. 1. 2012
PRODICT
REPORT Designer
Příručka REPORT Designer
Úvod
Úvodní informace
Pokud si nevíte rady
Přehled tlačítek nástrojových lišt
Přehled funkcí
Instalace programu
Přehled povelů nabídek
Základní dovednosti
Úvod k aplikaci REPORT Designer
Typy tiskových sestav
Přidávání uživatelských sestav
Návrh tiskových sestav
Tipy pro snazší práci
Mazání uživatelských sestav
Smazání objektů
Přesun objektů
Změna velikosti objektů
Výběr objektů
Objekty
Kategorie tiskových sestav
První seznámení s aplikací REPORT Designer
Povely nabídek
Nabídka Úpravy
Nabídka Soubor
Nabídka Vložit
Nabídka Objekt
Místní nabídka
Nabídka Zobrazit
Nabídka Okno
Nabídka Nápověda
Vlastnosti objektů
Vyvolání vlastností objektu
Záložka Vzorec
Záložka Čára
Záložka Formát
Záložka Čárový kód
Záložka Rámeček
Záložka Text
Záložka Součet
Záložka Písmo
Záložka Graf
Záložka Obrázek
Záložka Pole
Záložka Sekce
Záložka Podmínka
Záložka QR kód
Záložka Seznam
Přílohy
Popis DAT souboru
Přehled tabulek
Užitečné příklady vzorců
Popis souboru StwRp.ini
Popis souboru Report.cfg
Názvosloví v tabulkách
REPORT Viewer
Objednávky
Podmínky užití
Příloha č. 1 VOP – Zpracovatelská smlouva
Online konzultace k systému PAMICA
Akce a slevy
Objednávka účasti na bezplatném semináři TAX
Obecná pravidla soutěží na Facebooku a Instagramu
Oznamovací systém
Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.
Licenční smlouva
Objednávka: SERVIS 2024
Objednávka: Upgrade
Objednávka účasti na bezplatném semináři POHODA E1
Objednávka účasti na bezplatném semináři POHODA pro učitele
Objednávka účasti na bezplatném semináři PAMICA
Objednávka hardwarových doplňků
Potvrzení
Objednávka demoverzí
Konference Business Intelligence v POHODĚ
Objednávka účasti na odborném školení - Rekapitulace
Objednávka účasti na odborném školení - Potvrzení
Konference Business Intelligence v POHODĚ - Potvrzení
Certifikační zkoušky
Certifikační zkoušky - Potvrzení
Certifikační zkoušky - Rekapitulace
Objednávka účasti na bezplatném semináři Business Intelligence
Elektronický obchod
Pohodová škola
Podpora
Servisní schránka
Stažení souborů
Individuální služby
Nadstavbové balíčky
Převodní můstek pro import faktur z Money S3
Převodní můstek pro import faktur z ABRA Flexibee
Převodní můstek pro import faktur z MRP
Převodní můstek pro hromadný import VF z ISDOC
Export faktur pro ŠKODA Auto
Adresní karta s obratem závazků a pohledávek
Soupiska adres včetně dodacích adres
Štítky čárových kódů položek přijaté objednávky
Fakturace podle odběratelů včetně jednotlivých úhrad
Rozvaha dle řádku výkazu
Výsledovka dle řádku výkazu
Cenovky zboží s vedlejší cenou/slevou
Výplatní páska v anglickém jazyce
Rozšíření položek dokladu o volitelné parametry
Vytvoření počítaného volitelného parametru Ocenění skladu
Doplnění šarží do přijatých objednávek
Změna skladu položek přijaté objednávky
Uživatelská agenda Evidence pošty
Tvorba tiskových sestav a funkcí
Vzdálená správa
FAQ
Homebanking
Platební terminály
Mobilní aplikace
Osobní údaje
Doporučení pro zálohování
Zabezpečení v rámci programu POHODA
EET a podpora zabezpečení spojení se serverem Finanční správy
SMS zprávy
Legislativa od 1. 1. 2024
POHODA
Návod na ukončení účetního období
PAMICA
Návod na ukončení účetního období
TAX
GLX
WINLEX
Podpora Windows Vista
Aktivace a licenční podmínky
Elektronická podání
Nejčastější chybová hlášení při elektronickém podání
Datové schránky
Příspěvkové organizace
Legislativní servis
Offline aktivace
Instalace
Návod k instalaci nových verzí a aktualizací
Instalace betaverzí
Zvýhodněná certifikovaná instalace
Doporučené systémové požadavky
SQL Server za výhodné ceny
Partneři
Registrace partnera
Pohodu už mám
NTR
Mapa stránek
Chybová stránka
Podrobnosti zpracování
Export seznamu
Zákaznické centrum
Kontaktní formulář
Kontaktní formulář - potvrzení
Partneři
Certifikace
Plakaty
Dotazník pro uživatele programu POHODA
Vyhodnocení
Průzkum - služby
Akce a tipy
DPH od 1. 1. 2013
Rok 2012
Vánoční provoz
Rok 2013
Třetí sazba DPH
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
DPH k 1. 4. 2011
Rozšíření podpory
Letní provoz
Tuzemský reverse charge k 1. 1. 2012
Příklad
Rok 2010
Rok 2011
Svět POHODA
Účetní pojmy
B2C
Postup k odstranění pochybností
Příjemky
Výdejky
E-shop
Výkaz zisku a ztráty
Elektronická evidence tržeb
Kontrolní hlášení
Administrátor
Adresář
Analýza
Automatické načtení kurzu
Automatické objednávky zásob
Banka
Bankovní účty
Business Intelligence
Bilance
B2B
Cash flow
Centrála
Cizí měny ve skladové evidenci
Cizinec
CRM
Čárové kódy
Daňová evidence
Dashboard
Datová a účetní uzávěrka
Datová schránka
Datový sklad
Duplicity (funkce)
Editor sestav
STORMWARE eForm
Elektronická fakturace
ERP
Expresní likvidace
Fakturace v POHODĚ
Finanční leasing
Grafy
Hardware
Historie záznamů
Holding
Homebanking
Hrubý domácí produkt (HDP)
Java
Jednatel společnosti
Jednoduché účetnictví
Judikát
Leasingový majetek
Licenční smlouva
Likvidace pohledávek a závazků
Logo
Nadměrný odpočet DPH
Náklady
Nehmotný majetek
PDF
Peněžní deník
Personalistika
Pobočkové zpracování dat
Podvojné účetnictví
Předkontace
Přenesení daňové povinnosti
Přímé a nepřímé daně
SEO
Souhrnné hlášení
Svázané zásoby
Import dat
Internetový obchod
Interní doklady
Intrastat v programu POHODA
ISDOC
Kniha jízd
Kód banky
Komunikační funkce
Marže
Mzda
Marketing
Merchandising
Obnovení dat ze zálohy
Odpisy
OLAP kostka
Operativní leasing
Organizace dokumentů
Ostatní pohledávky
Registrační pokladna
Reklamace
REPORT Designer
Rezervace skladových zásob
Rozhodné období
Rozvaha
Tolerovaná výše pohledávek
Typy skladových zásob
TAX
XML
Účetní deník
Účetní závěrka
Účetnictví
Účtování na přelomu roku
Účtování zásob způsobem A nebo B
Valuta
Volitelné parametry
Vytýkací řízení
WINLEX
Zakázky
Zálohování dat
Zaměstnání malého rozsahu
Diskrétní výplatní páska
Jednotný správní doklad (JSD)
Opravný daňový doklad
Scénář Účetnictví
Scénář Sklady
Scénář Doklady
Agenda
Informační plocha
Formulář agendy
Tabulka agendy
Kasa
Globální nastavení
Faktura zdarma
Interní školení
Kontaktní formulář
Kontaktní formulář - potvrzení
Průzkum - obchod
Průzkum - PAMICA
Podrobnosti zpracování
Loga Pohoda Plus
Odložené prodejky
Adresář
REDIRECT Z /pohoda/moje-pohoda-tapety-podzim-2020
Aktualizace