Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Vlastnosti > STORMWARE eForm > Definice <eform> XML dokumentu

Definice XML dokumentu (verze 1.3)

Od 25. 5. 2018 je služba STORMWARE eForm zrušena, nemůžeme totiž 100% zaručit soulad s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Stávající uživatelé mohou tuto službu nadále používat, je ale potřeba zajistit si jiný server pro transport objednávek.

Možný obsah XML dokumentu <eform> definuje toto aktuální XML schema (XDR).
Momentálně obsahuje definici objednávky, faktury, zálohové faktury a dodacího listu, další doklady připravujeme v další verzi.

Aktuální verze elementů:
<eform version="1.3"> (může obsahovat objednávku, fakturu, zálohovou fakturu nebo dodací list)
<order version="1.6"> (upravená verze objednávky)
<invoice version="1.5"> (doplněná verze faktury)
<invoiceProforma version="1.1"> (doplněná verze zálohové faktury)
<delivery version="1.2"> (doplněná verze dodacího listu)

Novinky a změny ve verzi 1.3

(změny oproti verzi <eform version="1.0" >)

<eform>
 • od verze <eform version="1.1"> může dokument <eform> obsahovat fakturu <invoice>
 • od verze <eform version="1.2"> může dokument <eform> obsahovat dodací list <delivery>
 • od verze <eform version="1.3"> může dokument <eform> obsahovat zálohovou fakturu <invoiceProforma>
<order>
 • objednávka od verze 1.2 <order version="1.2"> může obsahovat:
  • v adrese odběratele (objednávajícího) <customer> také WWW adresu odběratele
  • kontaktní osobu vyřizující objednávku <person>
  • v adrese dodavatele <supplier> také WWW adresu, poznámku a provozovnu <establishment>
 • od verze <order version="1.2"> již nejsou elementy v adrese dodavatele <supplier> nepovinné jako ve verzi 1.1, je nutné je uvádět všechny (třeba i jako prázdný text), nebo do objednávky element <supplier> vůbec nevkládat a zaslat objednávku správnému dodavateli
 • od verze <order version="1.3"> může objednávka obsahovat navíc i sumarizaci cen <pricesTax>, v tomto případě jsou povinné také atributy zaokrouhlení: roundingVAT a roundingDocument. Použití tohoto elementu má smysl, pokud na základě objednávky byla/bude prováděna úhrada (např. již bylo zaplaceno v internetovém obchodě) a cenu je nutné zachovat včetně zaokrouhlení, aby bylo možné vystavit daňový doklad na shodnou částku.
 • od 22.9.2002 by neměl být používán nepovinný element <areaCode> (od 22.9.2002 jsou telefonní stanice v ČR přečíslované a předčíslí se již nepoužívá)
 • od verze <order version="1.4"> je možné uvádět mobilní telefon <gsm> v elementech <supplier>, <customer> a <person>
 • od verze <order version="1.5"> může atribut zaokrouhlení roundingVAT obsahovat nové hodnoty math2tenthEveryItem a math2halfEveryItem. Od 1.1.2005 vešla v platnost změna zákona upravující zaokrouhlování, staré hodnoty up2tenthEveryItem a up2tenthEveryRate již nelze od tohoto data používat
 • od verze <order version="1.5"> byla prodloužena maximální možná délka IČ z 10 na 12 znaků
 • od verze <order version="1.6"> může atribut zaokrouhlení roundingVAT obsahovat nové hodnoty math2tenthEveryRate a math2halfEveryRate.
<invoice>
 • od verze <eform version="1.1"> může dokument <eform> obsahovat fakturu <invoice>
 • faktura musí obsahovat všechny povinné údaje (adresa, datum, cena, platba...)
 • faktura může být položková, případně bezpoložková s uvedením ceny ve všech daňových sazbách
 • na položce faktury je povinné uvést množství a měrnou jednotku, sazbu DPH, celkovou cenu bez DPH a celkovou DPH
 • na položce faktury je možné informativně uvést také jednotkovou cenu a slevu
 • jednotkové ceny na všech položkách mohou být s/bez DPH, společné nastavení platné pro celou fakturu lze pro jednotlivou položku explicitně změnit
 • položka může být ekonomickým systémem rozpoznána díky uvedení shodného názvu, objednacího kódu, nebo EAN
 • s položkovou fakturou je možné posílat také podrobný popis skladových zásob <stockItem>, který může být využit pro vytvoření nových zásob ve skladové evidenci příjemce (odběratele)
 • novou skladovou zásobu je možné vytvářet včetně cenové politiky v případě uvedení textového identifikátoru cenové skupiny v atributu typePrice a nákupní ceny v atributu price
 • od verze <invoice version="1.1"> může i položková faktura obsahovat obsahovat sumarizaci cen <pricesTax>, v tomto případě jsou povinné také atributy zaokrouhlení: roundingVAT a roundingDocument. Použití elementu <pricesTax> v položkové faktuře je nutné, pokud je DPH nebo celková částka zaokrouhlená.
 • od verze <invoice version="1.1"> jsou u bezpoložkové faktury povinné atributy zaokrouhlení: roundingVAT a roundingDocument.
 • od 22.9.2002 by neměl být používán nepovinný element <areaCode> (od 22.9.2002 jsou telefonní stanice v ČR přečíslované a předčíslí se již nepoužívá)
 • od verze <invoice version="1.2"> je možné uvádět mobilní telefon <gsm> v elementech <supplier>, <customer> a <person>
 • od verze <invoice version="1.3"> je možné u položkové faktury použít zaokrouhlovací položku <roundItem>, u které je vypočítáno DPH ze zaokrouhlení. Částka priceRoundSum a DPH priceRoundSumVAT zaokrouhlení by měly být vypočítány podle pokynu č. D-253, kterým v říjnu 2003 Ministerstvo financí upravilo způsob výpočtu DPH ze zaokrouhlení. Pokud je použita položka <roundItem>, vychází celková částka dokladu podle nastaveného zaokrouhlení a není již potřeba doklad dále zaokrouhlovat v nulové sazbě. V případě použití elementu <roundItem> je povinné uvést také element <pricesTax> (včetně atributů zaokrouhlení roundingVAT a roundingDocument povinných od verze 1.1) a hodnota jeho atributu priceRound musí být nulová! <pricesTax ... priceRound="0.00" ... />
  Pokud je nastaveno zaokrouhlení DPH na desetníky nahoru (atribut roundingVAT - hodnoty up2tenthEveryItem nebo up2tenthEveryRate), musí vyjít částka DPH zaokrouhlovací položky (atribut priceRoundSumVAT) vždy zaokrouhlená na desetníky.
 • od verze <invoice version="1.4"> může atribut zaokrouhlení roundingVAT obsahovat nové hodnoty math2tenthEveryItem a math2halfEveryItem. Od 1.1.2005 vešla v platnost změna zákona upravující zaokrouhlování, staré hodnoty up2tenthEveryItem a up2tenthEveryRate již nelze od tohoto data používat
 • od verze <invoice version="1.4"> byla prodloužena maximální možná délka IČ z 10 na 12 znaků
 • od verze <invoice version="1.5"> může atribut zaokrouhlení roundingVAT obsahovat nové hodnoty math2tenthEveryRate a math2halfEveryRate.
<delivery>
 • od verze <eform version="1.2"> může dokument <eform> obsahovat dodací list <delivery>
 • dodací list je vždy položkový
 • položka může být ekonomickým systémem rozpoznána díky uvedení shodného názvu, objednacího kódu, nebo EAN
 • na položce dodacího listu je povinné uvést množství a měrnou jednotku, sazbu DPH, zda je jednotková cena s/bez DPH, celkovou cenu bez DPH a celkovou DPH
 • na položce dodacího listu je možné informativně uvést také jednotkovou cenu a slevu
 • dodací list může obsahovat sumarizaci cen <pricesTax>, v tomto případě jsou povinné také atributy zaokrouhlení: roundingVAT a roundingDocument. Použití elementu <pricesTax> v dodacím listu je nutné, pokud je DPH nebo celková částka zaokrouhlená.
 • s dodacím listem je možné posílat také podrobný popis skladových zásob <stockItem>, který může být využit pro vytvoření nových zásob ve skladové evidenci příjemce (odběratele)
 • novou skladovou zásobu je možné vytvářet včetně cenové politiky v případě uvedení textového identifikátoru cenové skupiny v atributu typePrice a nákupní ceny v atributu price
 • neměl by být používán nepovinný element <areaCode> (od 22.9.2002 jsou telefonní stanice v ČR přečíslované a předčíslí se již nepoužívá)
 • je možné uvádět mobilní telefon <gsm> v elementech <supplier>, <customer> a <person>
 • od verze <delivery version="1.1"> může atribut zaokrouhlení roundingVAT obsahovat nové hodnoty math2tenthEveryItem a math2halfEveryItem. Od 1.1.2005 vešla v platnost změna zákona upravující zaokrouhlování, staré hodnoty up2tenthEveryItem a up2tenthEveryRate již nelze od tohoto data používat
 • od verze <delivery version="1.1"> byla prodloužena maximální možná délka IČ z 10 na 12 znaků
 • od verze <delivery version="1.2"> může atribut zaokrouhlení roundingVAT obsahovat nové hodnoty math2tenthEveryRate a math2halfEveryRate.
<invoiceProforma>
 • od verze <eform version="1.3"> může dokument <eform> obsahovat zálohovou fakturu <invoiceProforma>
 • na rozdíl od faktury, zálohová faktura neobsahuje datum uskutečnění zdanitelného plnění
 • pro verzi <invoiceProforma version="1.0"> platí stejná pravidla, jako pro daňovou fakturu ve verzi <invoice version="1.4">, tzn.:
 • zálohová faktura musí obsahovat všechny povinné údaje (adresa, datum, cena, platba...)
 • zálohová faktura může být položková, případně bezpoložková s uvedením ceny ve všech daňových sazbách
 • na položce zálohové faktury je povinné uvést množství a měrnou jednotku, sazbu DPH, celkovou cenu bez DPH a celkovou DPH
 • na položce zálohové faktury je možné informativně uvést také jednotkovou cenu a slevu
 • jednotkové ceny na všech položkách mohou být s/bez DPH, společné nastavení platné pro celou zálohovou fakturu lze pro jednotlivou položku explicitně změnit
 • položka může být ekonomickým systémem rozpoznána díky uvedení shodného názvu, objednacího kódu, nebo EAN
 • s položkovou zálohovou fakturou je možné posílat také podrobný popis skladových zásob <stockItem>, který může být využit pro vytvoření nových zásob ve skladové evidenci příjemce (odběratele)
 • novou skladovou zásobu je možné vytvářet včetně cenové politiky v případě uvedení textového identifikátoru cenové skupiny v atributu typePrice a nákupní ceny v atributu price
 • položková zálohová faktura může obsahovat obsahovat sumarizaci cen <pricesTax>, v tomto případě jsou povinné také atributy zaokrouhlení: roundingVAT a roundingDocument. Použití elementu <pricesTax> v položkové faktuře je nutné, pokud je DPH nebo celková částka zaokrouhlená
 • u bezpoložkové zálohové faktury jsou povinné atributy zaokrouhlení: roundingVAT a roundingDocument
 • neměl by být používán nepovinný element <areaCode> (od 22.9.2002 jsou telefonní stanice v ČR přečíslované a předčíslí se již nepoužívá)
 • je možné uvádět mobilní telefon <gsm> v elementech <supplier>, <customer> a <person>
 • u položkové zálohové faktury je možné použít zaokrouhlovací položku <roundItem>, u které je vypočítáno DPH ze zaokrouhlení. Částka priceRoundSum a DPH priceRoundSumVAT zaokrouhlení by měly být vypočítány podle pokynu č. D-253, kterým v říjnu 2003 Ministerstvo financí upravilo způsob výpočtu DPH ze zaokrouhlení. Pokud je použita položka <roundItem>, vychází celková částka dokladu podle nastaveného zaokrouhlení a není již potřeba doklad dále zaokrouhlovat v nulové sazbě. V případě použití elementu <roundItem> je povinné uvést také element <pricesTax> a hodnota jeho atributu priceRound musí být nulová! <pricesTax ... priceRound="0.00" ... />
 • atribut zaokrouhlení roundingVAT může obsahovat nové hodnoty math2tenthEveryItem a math2halfEveryItem. Od 1.1.2005 vešla v platnost změna zákona upravující zaokrouhlování, staré hodnoty up2tenthEveryItem a up2tenthEveryRate již nelze od tohoto data používat
 • maximální možná délka IČ je 12 znaků
 • od verze <invoiceProforma version="1.1"> může atribut zaokrouhlení roundingVAT obsahovat nové hodnoty math2tenthEveryRate a math2halfEveryRate.

Konkrétní podrobné informace o aktuální verzi <eform version="1.3"> podává komentované schema.
Starší verzi eform 1.0 s objednávkou verze 1.1 popisuje schema eform 1.0.
Starší verzi eform 1.1 s objednávkou verze 1.2 a fakturou verze 1.0 popisuje toto eform schema.
Starší verzi eform 1.1 s objednávkou verze 1.3 a fakturou verze 1.1 popisuje toto eform schema.
Starší verzi eform 1.2 s objednávkou verze 1.4, fakturou verze 1.2 a dodacím listem verze 1.0 popisuje toto eform schema.
Starší verzi eform 1.2 s objednávkou verze 1.4, fakturou verze 1.3 a dodacím listem verze 1.0 popisuje toto eform schema.
Starší verzi eform 1.3 s objednávkou verze 1.5, fakturou verze 1.4, dodacím listem verze 1.1 a zálohovou fakturou verze 1.0 popisuje toto eform schema.

Další informace

Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 501464 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout