Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Certifikace a ocenění > Audit ekonomického systému POHODA

Audit ekonomického systému POHODA

Auditoři prověřili, že ekonomický systém POHODA splňuje vysoké požadavky české legislativy na zpracování účetnictví a vedení daňové evidence.

Za tvorbu, vývoj, údržbu a soulad ekonomického systému POHODA s legislativou České republiky je zodpovědný výrobce, tedy společnost STORMWARE. Nechali jsme proto program POHODA prověřit, zda splňuje vysoké nároky kladené na ekonomický informační systém určený pro vedení účetnictví, respektive daňové evidence. Nebylo to poprvé, co auditoři podrobili tento program svému přísnému pohledu. POHODA úspěšně zvládla také audit v roce 2007.

Ověření v roce 2012 provedla v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, a s mezinárodním auditorským standardem pro ověřovací zakázky ISAE3000 společnost HK Audit s.r.o. se sídlem v Hradci Králové. Auditoři prověřovali ekonomický systém POHODA ve verzi Leden 2012, release 10000, v nejvyšší variantě Komplet.

Zpráva auditora o ověření ekonomického systému POHODAVýrok auditora:

"Podle našeho názoru zpracování vstupních údajů a výstupy informačního systému POHODA jsou v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnou účetní a daňovou legislativou České republiky.

Při správném nastavení veškerých volitelných parametrů pro zpracování účetnictví vytváří ekonomický systém POHODA ve všech významných ohledech předpoklady pro věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu, finanční situace a hospodářského výsledku účetní jednotky.

Při správném nastavení veškerých volitelných parametrů pro vedení daňové evidence vytváří ekonomický systém POHODA ve všech významných ohledech předpoklady pro řádnou evidenci peněžních příjmů, peněžních výdajů, majetku a závazků jednotek, vedoucích daňovou evidenci."

V Hradci Králové dne 27. února 2012

Auditorská společnost:
HK Audit s.r.o.
oprávnění č. 229
Auditor:
Ing. Zdeněk Kuča
oprávnění č. 1634

Zpráva o ověření ekonomického systému POHODA potvrzuje vysokou odbornou úroveň ekonomického systému POHODA a profesionalitu týmu lidí, kteří se na vývoji softwarových produktů podílejí.


Stažení programu POHODA Start
  • 500 záznamů v účetním deníku
  • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
  • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
  • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
  • 100 záznamů v ostatních agendách
  • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 503284 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout