Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Daňová přiznání TAX 2024

Sestavit daňová přiznání ručně je někdy oříšek, ale ne s programem TAX. Na základě zadaných údajů vypočte daň, sestaví přiznání a odešle jej elektronicky správci daně. Místo nepřehledného mnohastránkového tiskopisu vám TAX nabídne k vyplnění jen několik polí s automatickými výpočty a kontrolami. Ohromně jednoduché to pak mají uživatelé účetního software POHODA, z něj si TAX načte potřebné údaje automaticky.

Daňová přiznání v programu TAX běžně dělají podnikatelé a organizace napříč všemi odvětvími, včetně daňových poradců, kteří zpracovávají přiznání na zakázku.
TAX

Daň z příjmů
TAX funguje na bázi otázek. Zeptá se vás na podstatné informace, které ovlivňují výpočet daně z příjmů. Podle vašich odpovědí vám pak umožní editovat jen ty části formuláře přiznání, které konkrétně potřebujete.
  • Právnickým osobám TAX usnadní sestavení a odeslání přiznání spolu s výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha v účetní závěrce, přehled o změnách kapitálu a přehled o peněžních tocích.
  • Fyzické osoby si v Taxu jednoduše vyplní odpočty, slevy na dani a samozřejmě také příjmy a výdaje. Kromě přiznání TAX vytvoří přehled pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu a pomůže s platbou pojištění a doplatků daně.
V rámci závislé činnosti vám program TAX pomůže s vystavením tiskopisů:
  • Výpočet daně a daňového zvýhodnění,
  • Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti,
  • Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob.
  • Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí
Pokud jsou údaje o vašich autech v agendě Vozidla kompletní, práce na samotném přiznání je minimální. S nejvyšší variantou programu TAX si pak můžete načíst potřebné informace rovnou z účetního programu POHODA i knihy jízd GLX. Samozřejmostí je vystavení přiznání opravného i dodatečného, stejně jako elektronické odeslání správci daně.
Kromě samotného daňového přiznání jste se jako plátci DPH určitě setkali také s kontrolním hlášením a souhrnným hlášením. Pokud nemáte účetní program POHODA, který tyto výkazy vystavuje automaticky, program TAX vám podstatně ulehčí jejich ruční vyplnění a elektronické odeslání na Daňový portál Finanční správy ČR.
TAX vám pomůže také s daní z nemovitých věcí, se spotřební daní, s daní z hazardních her, registračními formuláři a obecnými podáními. Seznam všech funkcí a oblastí, které s Taxem vyřešíte, najdete na stránce s variantami programu.