Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Atestace jakosti produktu POHODA 2003

Dne 10. 3. 2003 byl udělen atest jakosti ekonomického systému POHODA 2003. Atestaci provedlo atestační středisko informačních systémů pověřené Ministerstvem informatiky ČR.

V případě nákupu nového informačního systému může atest jakosti pomoci odběrateli při rozhodování, který z nabízených systémů nejlépe vyhovuje jeho požadavkům. Odběratel tak získává větší jistotu, že pořízený systém je pro něj skutečně vhodný a perspektivní, protože atestace jakosti jej chrání před nekvalitní nabídkou a dodávkou a podporuje bezpečnost investice.


Atestace stanoví způsobilost informačního systému na základě shody s určenými standardy, technickými normami, požadovaným stupněm bezpečnosti nebo na základě dosažení vyšší úrovně technických a užitných vlastností, než požadují standardy a technické normy. Při atestaci je posouzeno, zda informační systém splňuje předem stanovené technické a jiné podmínky, většinou určené standardem ISVS. Standard ISVS stanovuje minimální požadavky kladené na jakost programového vybavení, dokumentace a poskytovaných služeb a jejich charakteristiky. Stanovuje i požadavky ověření shody se standardy, technickými normami a požadavky vyhlášek a zákonů. Jakost je ověřována na základě hodnocení kvalitativních a kvantitativních metrik ČSN ISO/IEC. Atestace provádějí nezávislé instituce, atestační střediska. Atestace jakosti produktu jsou vymezeny interní metodikou atestačního střediska, zaregistrovanou Ministerstvem informatiky.


Stažení programu POHODA Start
  • 500 záznamů v účetním deníku
  • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
  • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
  • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
  • 100 záznamů v ostatních agendách
  • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 501762 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout