Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Individuální služby

Individuální služby

Společnost STORMWARE poskytuje uživatelům produktů STORMWARE Office kompletní škálu služeb zákaznické podpory, od bezplatných otázek a odpovědí dostupných prostřednictvím internetu přes zákaznickou podporu, širokou nabídku odborných školení až po individuální služby. Individuální služby vycházejí z individuálních potřeb uživatelů a zahrnují širokou škálu činností, které mohou pomoci nastartovat nebo urychlit opravdu efektivní využívání produktů STORMWARE Office.

Tyto služby a servisní zásahy poskytuje tým techniků a konzultantů s odbornými znalostmi i praktickými zkušenostmi v daných oblastech.

Individuální služby se rámcově dělí na konzultační a servisní práce:

 • Díky okruhu konzultačních služeb se můžete rychle seznámit s ovládáním produktů STORMWARE Office, nechat si navrhnout optimální způsoby práce s jednotlivými programy nebo metodiku oběhu dokladů uvnitř své firmy atd. Do této kategorie služeb patří také individuální nebo firemní zaškolení uživatelů. Jedině uživatel, který ví, co a jak má dělat, dokáže přinést požadovanou efektivitu.
 • Servisní služby zajistí nastartování nového systému, úpravy na míru vašim požadavkům a potřebám i opravy případných problémů s daty. Zahrnují například certifikovanou instalaci, importy dat z jiných systémů, tvorbu specifických tiskových sestav nebo jiných zákaznických řešení apod.

Komu jsou tyto služby určeny?

Individuální služby využijí především ti zákazníci a uživatelé, kteří chtějí své investované prostředky rychle vrátit v podobě zvýšené efektivity práce a ušetřeného času. Jsou určeny tedy například zákazníkům, kteří:

 • potřebují kvalitně nainstalovat síťovou aplikaci a neřešit pak potíže způsobené nesprávnou instalací,
 • potřebují rychle zaučit uživatele, aby svůj pracovní čas trávili svou hlavní činností a nikoliv tápáním a učením metodou pokus-omyl,
 • potřebují naimportovat tisíce záznamů, jejichž ruční zápis by jim zabral ohromné množství času,
 • potřebují vytvořit tiskové sestavy, které jim jako na dlani přinesou požadované ekonomické informace přesně v takové struktuře, jakou potřebují,
 • potřebují vytvořit řešení na míru svým individuálním požadavkům na funkčnost jednotlivých agend atd.

Okruhy služeb

Instalace produktůZákladní zaškolení jednoho uživatele
Expertní konzultaceFiremní školení
Základní úpravy tiskových sestavExpertní úpravy tiskových sestav
Importy datVzdálená správa
Expertní zákaznická řešení 

Ceník individuálních služeb

Jak objednat individuální služby?

Služby můžete objednávat v místě a způsobem, který vám nejvíce vyhovuje. Pro objednání individuálních služeb můžete použít online objednávku nebo můžete služby objednat některým z těchto způsobů:

V případě elektronické formy objednání vás budeme kontaktovat za účelem upřesnění rozsahu prací, cenové kalkulace a sjednání termínu poskytnutí služeb.

Instalace produktů

Lokální instalace produktů STORMWARE Office je poměrně jednoduchým úkonem, který během několika minut zvládne běžný uživatel sám a bez nutnosti zvláštních odborných znalostí v oboru informačních technologií.

Síťová instalace už vyžaduje určitou úroveň znalostí IT problematiky. Firmám, které nemají vlastního správce IT, mohou takovouto instalaci provést technici společnosti STORMWARE, od kontroly prostředí pro instalovaný program až po nastavení a vyzkoušení síťového provozu.

Pro instalaci SQL verzí produktů STORMWARE Office (POHODA SQL, POHODA E1 a PAMICA SQL) je nezbytná poměrně rozsáhlá znalost IT problematiky, proto společnost STORMWARE v jejich případě doporučuje certifikovanou instalaci. Doplněk Business Intelligence může být instalován pouze certifikovaným technikem. Vlastní systém certifikací zajišťuje vysoký standard takovýchto odborných instalací. Za splnění určitých podmínek provádí STORMWARE certifikovanou instalaci některých produktů za zvýhodněnou cenu. Soupis vstupních podmínek pro provedení instalace za zvýhodněnou cenu a její rozsah je k dispozici zde nebo na kterékoliv pobočce STORMWARE.

příklad:
Instalace systému POHODA Premium NET 5 na vyhrazený server a pět síťových klientů technikovi obvykle trvá dvě hodiny a odpovídá ceně 3 160 Kč. Využitím této služby získáte jistotu bezproblémového provozu.
poznámka k cenám

Základní zaškolení jednoho uživatele

Bez znalosti základních dovedností nebude žádný uživatel pracovat efektivně. Proto je vhodné do oblasti získávání znalostí investovat. Konzultant STORMWARE individuálním přístupem zaučí uživatele do praktického používání klávesových zkratek, do metod rychlého a přesného vyhledávání záznamů, do možností individuálního nastavení tabulek či formulářů jednotlivých agend atd.

příklad:
Získat základní dovednosti může uživatel díky individuálnímu přístupu konzultanta už za dvě hodiny, což odpovídá ceně 3 160 Kč. Touto formou zaškolení váš pracovník ušetří mnoho času, který by jinak strávil podrobným studiem manuálu a nápovědy. Může se tak věnovat své hlavní pracovní činnosti, která vám přináší peníze.
poznámka k cenám

Expertní konzultace

Programy STORMWARE Office obsahují stovky pokročilých funkcí. O všech jejich efektech na každodenní práci nemusí mít uživatelé, ani z řad těch pokročilých, úplný přehled. Nejlépe je s nimi může seznámit konzultant STORMWARE. Zpravidla se jedná o poradenství v konkrétní oblasti, například nastavení programu, přístupových práv, skladového hospodářství, personální a mzdové evidence atd.

Expertní konzultace může být vedena v teoretické rovině nebo může zahrnovat ukázky realizace diskutované tematiky přímo v datovém prostředí účetní jednotky zákazníka. Součástí konzultace může být také vytvoření písemného dokumentu s popisem konzultované problematiky.

příklad:
Konzultace a nastavení přístupových práv pro společnost o 10 uživatelích trvá obvykle 3 hodiny a stojí 4 740 Kč. Konzultace a vytvoření metodiky oběhu dokladů ve skladovém hospodářství včetně návrhu kontrolních mechanismů může konzultantovi zabrat dva dny práce, přičemž cena za služby v tomto rozsahu činí 18 960 Kč. Zejména ve větších společnostech, kde se každý den realizují desítky či stovky transakcí, je nemyslitelné začít pracovat v systému bez důkladné přípravy. Přípravou svých pracovníků zamezíte velkým ztrátám, které by mohly vzniknout, kdyby uživatelé nedokázali systém od začátku efektivně používat.
poznámka k cenám

Firemní školení

Firemní školení je moderní, adresná a efektivní forma vzdělávání více účastníků najednou. Probíhá podle osnovy sestavené ve spolupráci s konzultantem STORMWARE a počítá se v ní s dostatečným prostorem pro konkrétní otázky a diskusi. Firemní školení se může odehrávat jak přímo u zákazníka, tak v učebnách STORMWARE.

příklad:
Firemní školení na téma vedení skladu a fakturace pro 6 účastníků je obvykle dvoudenní (5 hodin za den) a jeho cena vychází na 17 800 Kč. V takovém případě vás investice do vzdělání zaměstnanců přijde na 1 483 Kč na osobu a den, resp. 296 Kč na hodinu, což je velmi efektivní forma školení.
poznámka k cenám

Základní úpravy tiskových sestav

Mnoho úprav tiskových sestav obsažených v programech STORMWARE Office je možné provést pomocí aplikace REPORT Designer. Technik STORMWARE může poradit se správným zadáním požadované úpravy a poté úpravu sestavy také realizovat. Slovo „základní“ v této souvislosti znamená, že jde o úpravu bez nutnosti měnit databázové dotazy, které připravují data pro tiskovou sestavu.

příklad:
Za tři hodiny a cenu 4 740 Kč může technik vytvořit například tiskovou sestavu, která uživatelům zobrazí prodeje vybraných zásob po jednotlivých kalendářních měsících včetně souhrnných údajů za skladovou položku. Díky upravené sestavě získáte požadovaná data na jedno kliknutí. Zásadně tak můžete šetřit svůj čas a využít ho ve prospěch svých zákazníků.
poznámka k cenám

Expertní úpravy tiskových sestav

Technici STORMWARE jsou schopni realizovat i velmi komplikované požadavky na tvorbu tiskových sestav, které vyžadují databázová propojení a načítání dat z více agend najednou. Náročné požadavky jsou vítány.

příklad:
K vytvoření tiskové sestavy, která zobrazí skladové zásoby a jejich pohyby a navíc načte požadované informace z fakturace, adresáře a účetního deníku, může technik potřebovat 6 hodin. Taková sestava pak stojí 9 480 Kč. Využitím na zakázku upravené sestavy během okamžiku získáte například data potřebná pro výpočet prémií. Nemusíte provádět mnohahodinové náročné výpočty ve vedlejších aplikacích, například v programu Excel. Jeden ušetřený pracovní den za každý měsíc brzy vyrovná investici do zakázkově vytvořené tiskové sestavy.
poznámka k cenám

Importy dat

Zejména na začátku práce s novým programem spoustu času zabere zapisování a zadávání výchozích údajů. Ať už se jedná o tisíce skladových karet včetně počátečních stavů na skladě nebo zákazníků a obchodních partnerů do adresáře, technik STORMWARE dokáže tyto záznamy naimportovat během několika hodin a ušetřit řádově dny náročné práce.

příklad:
Ruční zápis skladových zásob a adresáře podle konkrétních podmínek by mohl zabrat zkušenému uživateli třeba 14 dnů. Import stejného množství záznamů však může technikovi trvat třeba jen 4 hodiny. Cena za takovou službu činí 6 320 Kč. Porovnejte si mzdové náklady zaměstnance s cenou za import dat a určitě uvidíte zřejmou výhodnost využití těchto služeb.
poznámka k cenám

Vzdálená správa

Servisní zásahy prováděné formou vzdáleného přístupu jsou pro zákazníka pohodlným, rychlým a cenově výhodným řešením. Odpadá při něm čekání na příjezd a náklady spojené s cestou technika STORMWARE k zákazníkovi. Touto cestou je možné rychle provést zásah (opravu) přímo v datech zákazníka nebo s konzultantem STORMWARE prodiskutovat konkrétní používaný postup pomocí sledování jednotlivých kroků přímo na obrazovce svého počítače.

příklad:
Vyřešit potřebné úpravy přístupových práv a uživatelských nastavení vzdáleně může v konkrétním případě technikovi STORMWARE trvat například půl hodiny, což odpovídá ceně 960 Kč. Úpravu, na které může záviset práce všech uživatelů v programu, můžete mít provedenu prakticky okamžitě, bez čekání na příjezd technika a účtování jeho cesty, hlavně ale bez možných prostojů ve své firmě.
poznámka k cenám

Expertní zákaznická řešení

Tým techniků STORMWARE je připraven na zakázku vytvořit specifickou funkci nebo externí nástroj. Základem je analýza požadavků zákazníka, tedy jeho popisu situace, kterou potřebuje vyřešit. Výsledkem je pak funkce respektující databázovou strukturu, logiku i rozhraní programu, aby ji bez problému mohli používat i běžní uživatelé.

příklad:
Zákaznické řešení v podobě hromadné fakturace pro paušální faktury stálým zákazníkům může mít technik STORMWARE vytvořeno za 4 dny. Zkušené fakturantce zabere ruční vystavení například dvou tisíc faktur také 4 pracovní dny, ovšem každý měsíc. Díky zákaznickému řešení, za které zaplatíte 37 920 Kč, jsou faktury vytvářeny během okamžiku. Nejpozději do půl roku se investice vrátí a začne vydělávat.
poznámka k cenám

Ceník individuálních služeb

SlužbaCena
Expertní konzultace a servisní služby1 580 Kč/h
Vzdálená správa480 Kč/15 min
Instalace systému POHODA SQL/E1, PAMICA SQL nebo doplňku Business Intelligence Lite při splnění vstupních podmínek pro provedení certifikované instalace za zvýhodněnou cenu3 580 Kč
Firemní školení (2 a více účastníků) *1 780 Kč/h
Výjezd k zákazníkovi780 Kč
Dopravné18 Kč/km
Ceny jsou uvedeny bez DPH a platí od 1. 9. 2023.

* Základní cena firemního školení je kalkulována pro skupinu účastníků do kapacity učebny, maximálně však do počtu 8 osob. Cena firemního školení pro více než 8 účastníků je stanovována individuálně.

Objednávka individuálních služeb

Veškeré objednací, dodací a platební podmínky jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách společnosti STORMWARE.

Garance funkčnosti tiskových sestav

Poznámka k cenám v příkladech: Ceny uvedené v příkladech neobsahují DPH a jsou pouze ilustrativní. I když vycházejí z realizovaných zakázek, nemohou být brány jako závazné. Nejsou v nich započteny náklady na cestu, které jsou k ceně služeb účtovány v případě poskytnutí služeb mimo provozovnu STORMWARE. Konečnou cenu za individuální služby nelze vždy stanovit předem, protože se odvíjí od skutečného rozsahu poskytnutých služeb a provedených zásahů.

Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 501762 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: