Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

TAX Standard

Daňová přiznání až pro 10 poplatníků, a to z řad fyzických i právnických osob. TAX Standard vám kompletně zpracuje přiznání k dani z příjmů, DPH, silniční dani, ale také tiskopisy přikládané k účetní závěrce.

Funkce a možnosti

Daňová přiznání a úřední tiskopisy

Daň z příjmů fyzických osob
přiznání a elektronické odeslání přes EPO / datovou schránku za rok 2023 až 2001
Daň z příjmů právnických osob
přiznání a elektronické odeslání přes EPO / datovou schránku za rok 2023 až 2001
Účetní závěrka
rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách kapitálu, přehled o peněžních tocích, příloha v účetní závěrce pro podnikatelské a nevýdělečné organizace, export výkazů účetní závěrky do Sbírky listin
Daň z přidané hodnoty
přiznání, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení, elektronické odeslání přes EPO / datovou schránku
Závislá činnost
vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob a výpočet daně a daňového zvýhodnění za rok 2023 až 2009, oznámení o příjmech a výdajích za rok 2024 až 2020
Správa sociálního zabezpečení
přehled pro OSSZ a elektronické odeslání přes VREP / datovou schránku
Zdravotní pojišťovna
přehledy pro všechny zdravotní pojišťovny
Silniční daň
přiznání a elektronické odeslání přes EPO / datovou schránku za rok 2023 až 2001, možnost evidence neomezeného počtu vozidel
Daň z nemovitých věcí
přiznání, elektronické odeslání přes EPO / datovou schránku

Pomocné agendy a funkce

Seznamy a přehledy
pro vystavení úředních tiskopisů využijete adresář poplatníků, propracovaný systém událostí a evidence vozidel, ale také číselník finančních úřadů, zdravotních pojišťoven a správ sociálního zabezpečení
Elektronická podání
většinu tiskopisů jednoduše odešlete elektronicky přímo z programu TAX
Datová schránka
pro elektronickou komunikaci s klienty či úřady můžete využít i datovou schránku
Načtení dat
podnikatelské subjekty a nevýdělečné organizace si mohou načíst data pro daň z příjmů, rozvahu a výkaz zisku a ztráty (v tisících Kč), kontrolní a souhrnné hlášení z programu POHODA,
lze importovat přiznání k dani z příjmů právnických/fyzických osob, přiznání k dani z přidané hodnoty, kontrolní a souhrnné hlášení ve formátu .xml a .p7s
Přístup více uživatelů
propracovaná přístupová práva spolu s možností síťového provozu jsou ideální pro práci více uživatelů
Platby a odvody
pro usnadnění práce s placením daní TAX obsahuje agendy pro pohledávky, závazky, příkazy k úhradě a funkce pro homebanking
Editor tiskových sestav
přizpůsobit tiskové sestavy vlastním požadavkům můžete prostřednictvím editoru REPORT Designer

Nenašli jste funkci, kterou jste hledali?

Podívejte se, jaké jiné varianty obsahují daň z nemovitých věcí, z nabytí nemovitých věcí nebo třeba možnost síťového provozu a další funkce.
SROVNÁNÍ VARIANT