TAX Profi

Varianta TAX Profi je komplexní software pro zpracování daňových přiznání. Skvěle se hodí pro daňové poradce nebo zaměstnavatele, kteří řeší různé druhy přiznání vícero poplatníků.

Funkce a možnosti

Daňová přiznání a úřední tiskopisy

Daň z příjmů fyzických osob
přiznání a elektronické odeslání přes EPO / datovou schránku za rok 2021 až 2001
Daň z příjmů právnických osob
přiznání a elektronické odeslání přes EPO / datovou schránku za rok 2021 až 2001
Účetní závěrka
rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách kapitálu, přehled o peněžních tocích, příloha v účetní závěrce pro podnikatelské a nevýdělečné organizace, export výkazů účetní závěrky do Sbírky listin
Daň z přidané hodnoty
přiznání, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení, elektronické odeslání přes EPO / datovou schránku
Závislá činnost
vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob a výpočet daně a daňového zvýhodnění za rok 2021 až 2001, oznámení o příjmech a výdajích za rok 2020 až 2021
Správa sociálního zabezpečení
přehled pro OSSZ a elektronické odeslání přes VREP / datovou schránku
Zdravotní pojišťovna
přehledy pro všechny zdravotní pojišťovny
Silniční daň
přiznání a elektronické odeslání přes EPO / datovou schránku za rok 2021 až 2001, přehled záloh na rok 2022, možnost evidence neomezeného počtu vozidel
Daň z nemovitých věcí
přiznání, elektronické odeslání přes EPO / datovou schránku
Spotřební daň
přiznání a elektronické odeslání datovou schránkou / e-mailem
Daň z hazardních her
přiznání a elektronické odeslání přes EPO / datovou schránku
Obecné písemnosti
přiznání a elektronické odeslání přes EPO / datovou schránku
Registrace k dani
přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty, přihláška k registraci pro fyzické/právnické osoby, oznámení o změně registračních údajů a žádost o zrušení registrace, včetně odeslání přes EPO / datovou schránku

Pomocné agendy a funkce

Seznamy a přehledy
pro vystavení úředních tiskopisů využijete adresář poplatníků, propracovaný systém událostí a evidence vozidel, ale také číselník finančních úřadů, zdravotních pojišťoven a správ sociálního zabezpečení
Elektronická podání
většinu tiskopisů jednoduše odešlete elektronicky přímo z programu TAX
Datová schránka
pro elektronickou komunikaci s klienty či úřady můžete využít i datovou schránku
E-mailový klient
e-mailovou komunikaci lze provádět pomocí vlastního e-mailového klienta
Elektronický podpis PDF
sestavy exportované do PDF snadno opatříte elektronickým podpisem včetně časového razítka
Přístup více uživatelů
propracovaná přístupová práva spolu s možností síťového provozu jsou ideální pro práci více uživatelů
Načtení dat
do software TAX si jednoduše importujete data o vozidlech z programů GLX a POHODA, také zaúčtujete pohledávky a závazky z daňových přiznání do programu POHODA; podnikatelské subjekty a nevýdělečné organizace si navíc mohou načíst data pro daň z příjmů, rozvahu a výkaz zisku a ztráty (v tisících Kč) z programu POHODA,
lze importovat přiznání k dani z příjmů právnických/fyzických osob a přiznání k dani z přidané hodnoty ve formátu .xml a .p7s
Platby a odvody
pro usnadnění práce s placením daní TAX obsahuje agendy pro pohledávky, závazky, příkazy k úhradě a funkce pro homebanking
Archiv
v systému TAX si snadno zobrazíte seznam veškerých vystavených přiznání pro všechny poplatníky, kterým zpracováváte daně
Editor tiskových sestav
přizpůsobit tiskové sestavy vlastním požadavkům můžete prostřednictvím editoru REPORT Designer