Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

TAX Profi

Varianta TAX Profi je komplexní software pro zpracování daňových přiznání. Skvěle se hodí pro daňové poradce nebo zaměstnavatele, kteří řeší různé druhy přiznání vícero poplatníků.

Funkce a možnosti

Daňová přiznání a úřední tiskopisy

Daň z příjmů fyzických osob
přiznání a elektronické odeslání přes EPO / datovou schránku za rok 2023 až 2001
Daň z příjmů právnických osob
přiznání a elektronické odeslání přes EPO / datovou schránku za rok 2023 až 2001
Účetní závěrka
rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách kapitálu, přehled o peněžních tocích, příloha v účetní závěrce pro podnikatelské a nevýdělečné organizace, export výkazů účetní závěrky do Sbírky listin
Daň z přidané hodnoty
přiznání, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení, elektronické odeslání přes EPO / datovou schránku
Závislá činnost
vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob a výpočet daně a daňového zvýhodnění za rok 2023 až 2009, oznámení o příjmech a výdajích za rok 2024 až 2020
Správa sociálního zabezpečení
přehled pro OSSZ a elektronické odeslání přes VREP / datovou schránku
Zdravotní pojišťovna
přehledy pro všechny zdravotní pojišťovny
Silniční daň
přiznání a elektronické odeslání přes EPO / datovou schránku za rok 2023 až 2001, možnost evidence neomezeného počtu vozidel
Daň z nemovitých věcí
přiznání, elektronické odeslání přes EPO / datovou schránku
Spotřební daň
přiznání a elektronické odeslání datovou schránkou / e-mailem
Daň z hazardních her
přiznání a elektronické odeslání přes EPO / datovou schránku
Obecné písemnosti
přiznání a elektronické odeslání přes EPO / datovou schránku
Registrace k dani
přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty, přihláška k registraci pro fyzické/právnické osoby, oznámení o změně registračních údajů a žádost o zrušení registrace, včetně odeslání přes EPO / datovou schránku

Pomocné agendy a funkce

Seznamy a přehledy
pro vystavení úředních tiskopisů využijete adresář poplatníků, propracovaný systém událostí a evidence vozidel, ale také číselník finančních úřadů, zdravotních pojišťoven a správ sociálního zabezpečení
Elektronická podání
většinu tiskopisů jednoduše odešlete elektronicky přímo z programu TAX
Datová schránka
pro elektronickou komunikaci s klienty či úřady můžete využít i datovou schránku
E-mailový klient
e-mailovou komunikaci lze provádět pomocí vlastního e-mailového klienta
Elektronický podpis PDF
sestavy exportované do PDF snadno opatříte elektronickým podpisem včetně časového razítka
Přístup více uživatelů
propracovaná přístupová práva spolu s možností síťového provozu jsou ideální pro práci více uživatelů
Načtení dat
do software TAX si jednoduše importujete data o vozidlech z programů GLX a POHODA, také zaúčtujete pohledávky a závazky z daňových přiznání do programu POHODA; podnikatelské subjekty a nevýdělečné organizace si navíc mohou načíst data pro daň z příjmů, rozvahu a výkaz zisku a ztráty (v tisících Kč), kontrolní a souhrnné hlášení z programu POHODA,
lze importovat přiznání k dani z příjmů právnických/fyzických osob, přiznání k dani z přidané hodnoty, kontrolní a souhrnné hlášení ve formátu .xml a .p7s
Platby a odvody
pro usnadnění práce s placením daní TAX obsahuje agendy pro pohledávky, závazky, příkazy k úhradě a funkce pro homebanking
Archiv
agenda obsahuje seznam veškerých vystavených přiznání pro všechny poplatníky, kterým zpracováváte daně, prostřednictvím tiskové sestavy jednoduše zobrazíte přiznání podle vámi provedeného výběru
Editor tiskových sestav
přizpůsobit tiskové sestavy vlastním požadavkům můžete prostřednictvím editoru REPORT Designer