Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Skip Navigation LinksSTORMWARE > TAX > TAX Profi

TAX Profi

Komplexní software pro zpracování daňových přiznání. Tato varianta umožňuje zpracovávat daňová přiznání pro neomezený počet daňových poplatníků. Navíc obsahuje možnost zpracování přiznání k majetkovým daním, umožňuje nastavení přístupových práv uživatelů a centrální nastavení údajů o daňovém poradci (podepisující osobě) zpracovávajícím přiznání.

Obal programu TAX
 

Obsahuje

 • daň z příjmů právnických osob (DPPO za 2018 až 2002)
 • daň z příjmů fyzických osob (DPFO 2018 až 2001)
 • přehledy pro správu sociálního zabezpečení a pro všechny zdravotní pojišťovny
 • daň z přidané hodnoty (DPH za 2018 až 2002)
 • kontrolní hlášení (KH za 2018 až 2016)
 • souhrnné hlášení (SH za 2018 až 2004)
 • daň silniční (DS za 2018 až 2001, přehled záloh na 2019)
 • daň z nabytí nemovitých věcí (DNNV za 2019 až 2014)
 • daň z nemovitých věcí (DN za 2019 až 2003)
 • daň z hazardních her (DHH za 2018)
 • výpočet daně a daňového zvýhodnění (2018 až 2009)
 • vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (2018 až 2009)
 • vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob (2018 až 2009)
 • zpracování a elektronické podání obecných písemností
 • editor tiskových sestav REPORT Designer

Další agendy a funkce

 • rozvaha a výkaz zisku a ztráty (v plném i zkráceném rozsahu), přehled o změnách kapitálu, přehled o peněžních tocích a příloha v účetní závěrce pro podnikatelské a nevýdělečné organizace
 • u podnikatelských subjektů a nevýdělečných organizací možnost načtení dat pro rozvahu a výkaz zisku a ztráty (v tisících Kč) z programu POHODA
 • jednotný registrační formulář pro fyzické/právnické osoby
 • přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty
 • přihláška k registraci pro fyzické/právnické osoby
 • oznámení o změně registračních údajů
 • žádost o zrušení registrace
 • adresář poplatníků, události
 • přístupová práva, možnost síťového provozu (síťové přídavné licence)
 • číselník finančních úřadů, zdravotních pojišťoven a správ sociálního zabezpečení
 • agendy Podepisující osoba, Elektronická podání a Archiv
 • možnost nastavení datové schránky
 • pohledávky, závazky
 • příkazy k úhradě, homebanking
 • vozidla
 • možnost importu vozidel z programu GLX a programu POHODA
 • možnost zaúčtování pohledávek a závazků do programu POHODA
 • převod údajů z přiznání minulých let
 • elektronický podpis PDF dokumentů
   

Porovnání variant programu TAX

Ceník

Typ licence TAX
licence pro 1 počítač 1 PC 3 980 Kč
síťová verze pro 2 až 3 počítače NET3 5 970 Kč
síťová verze pro 4 až 5 počítačů NET5 7 960 Kč
síťová přídavná licence pro 6. a každý další počítač CAL 1 590 Kč
nesíťová přídavná licence MLP 1 590 Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH a platí od 1. 9. 2018.

Vyzkoušet Poradit se KoupitKompletní ceník programu TAX