Přechod ze starého účetního programu na nový, pohodový je snadný a pomůžeme vám s ním.
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Odborná školení > Certifikát POHODA

Certifikát POHODA

 • Využíváte ke své práci nebo podnikání ekonomický systém POHODA?
 • Jste zaměstnavatel, který plánuje zavést interní firemní standard pro zaměstnance pracující s tímto programem?
 • Ucházíte se o zaměstnání a chcete doložit své dovednosti v účetním programu POHODA?
 • Jste účetní a rádi byste deklarovali vysokou úroveň znalostí a ovládání systému POHODA?

Požadujete být jednoduše konkurenceschopnějšími, ať už na trhu práce, při výběrových řízeních, při získávání zakázek, nebo rovnou v zaměstnání?

Logo certifikace POHODANovou možnost, jak objektivně posoudit a zhodnotit své dosavadní znalosti a ovládání ekonomicko-informačního systému POHODA vám přinášíme formou praktického standardizovaného testu. Při jeho úspěšném složení získáte časově omezený certifikát vystavený na jméno, který potvrzuje úroveň znalostí a dovedností při práci v systému POHODA.

Seznam držitelů certifikátu

Komu je tato certifikace přímo určena?

 • všem, kdo pracují s programem POHODA - účetním, ekonomům, fakturantům, skladníkům, obchodníkům, prodavačům, manažerům, logistikům a pracovníkům dalších obdobných specializací,
 • samostatným účetním a účetním firmám, které chtějí deklarovat komplexní znalost ekonomicko-informačního systému POHODA,
 • uchazečům o zaměstnání, kteří mohou pomocí získaného certifikátu prokázat úroveň svých znalostí při výběrových řízeních a zvýšit tak konkurenceschopnost na trhu práce,
 • studentům nebo absolventům středních, vyšších a vysokých škol k doložení znalostí pro stávajícího nebo budoucího zaměstnavatele – testování studentů může probíhat i v rámci našeho projektu Pohodová škola.

Účastníci testu

Koho dalšího by certifikace mohla (nebo měla) zajímat?

 • majitele firem, kteří plánují zavádět interní metriku práce v systému POHODA a potřebují ověřit skutečnou hloubku znalostí svých zaměstnanců,
 • personální konzultanty a manažery, kteří mohou požadavek na certifikaci POHODA zahrnout do požadavků na vhodného kandidáta na pozice, u nichž zaměstnavatelé potřebují nebo upřednostňují uchazeče znalé systému POHODA.

Průběh testování

 • Znalosti uchazečů jsou ověřovány v rámci komplexního, tematicky a odborně vyváženého praktického testu.
 • Během testu řeší uchazeč vždy konkrétní úlohy podle písemného zadání. Realizace zadaných úkolů je prováděna přímo v systému POHODA.
 • Test obsahuje jak relativně jednoduché, tak i poměrně obtížnější úlohy. Složitější příklady už předpokládají detailnější znalost systému POHODA. Zadání jednotlivých úkolů je přitom formulováno tak, aby se testovaný uchazeč musel vždy sám rozhodnout a zvolit správný postup, např. vyvodit odpovídající agendu, do které pořídí nový doklad.
 • Jednotlivé úlohy prověří každou z klíčových oblastí systému POHODA. Test je koncipován tak, aby v něm uchazeč nemohl uspět bez dostatečných znalostí, náhodně nebo metodou pokus-omyl.
 • Maximální doba pro složení testu je 5 hodin.
 • V rámci této certifikace neprobíhá žádné testování znalostí formou ústní zkoušky.
 • Test probíhá pod dohledem administrátora testování ze společnosti STORMWARE.
 • Z logiky testování bohužel nemůžeme účastníkům dovolit používání jakýchkoliv vnesených pomocných materiálů (vlastní příručky, poznámky, postupy, databáze a zálohy dat apod.). Administrátor testování je v případě zjištění, že účastník zkoušky používá nepovolené prostředky, oprávněn vyzvat ho k ukončení zkoušky a opuštění místnosti bez nároku na vyhodnocení testu a vrácení uhrazené částky.
 • Před zahájením certifikace neprovádíme žádné testy požadovaných minimálních znalostí a je tedy jenom na uvážení každého zájemce, zda pro něj test bude přínosem a jestli se testu zúčastní.
 • Dokladem o úspěšném složení zkoušky je certifikát s platností 3 roky vystavený na jméno. Zkoušku nelze absolvovat v zastoupení. Zahájit zkoušku může zájemce o certifikát po předložení jakéhokoliv průkazu se jménem, příjmením a fotografií.

Ukázka Certifikátu POHODASystém hodnocení a stupně certifikací

 • Odborná veřejnost, pedagogové a studenti skládají shodné testy.
 • Pro zdárné absolvování testu je zapotřebí dosáhnout minimálně 60% úspěšnosti. Při dosažení této minimální hranice obdrží uchazeč v listinné podobě status CERTIFIKOVANÝ SPECIALISTA POHODA.
 • Pokud je test absolvován s 85% úspěšností, získá absolvent v listinné podobě status CERTIFIKOVANÝ EXPERT POHODA.
 • Uchazeč, který v rámci prvního testu získá titul CERTIFIKOVANÝ SPECIALISTA POHODA, může zažádat o vykonání druhého testu a svoji znalostní úroveň navýšit na stupeň CERTIFIKOVANÝ EXPERT POHODA.

Testování pedagogů

 • Při testování učitelů je požadována minimálně 70% úspěšnost složení testů. Při dosažení této minimální hranice obdrží pedagog dokument CERTIFIKOVANÝ UČITEL POHODA.
 • Učitel, který dosáhne 85% úspěšnosti, obdrží dokumenty CERTIFIKOVANÝ UČITEL POHODA a CERTIFIKOVANÝ EXPERT POHODA současně.

Ceník certifikace POHODA

Druh certifikaceCena
Certifikát POHODA 1 980 Kč
Certifikát POHODA - zvýhodněná cenastudent, 1. pokus *480 Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

* Studium je třeba doložit platným indexem, potvrzením o studiu nebo jiným obdobným dokladem. Při vykonávání druhého a dalšího pokusu zvýhodněná cena pro studenty neplatí.

Termíny a objednávka certifikačních zkoušek

Přehled nejbližších vypsaných termínů certifikačních zkoušek a online objednávku najdete pod tímto odkazem:

Termíny a online objednávka certifikačních zkoušek

Smluvní podmínky

Certifikační testy a vydávání certifikátů POHODA probíhají podle Všeobecných obchodních podmínek společnosti STORMWARE s.r.o.

Účast na certifikační zkoušce je možné uhradit předem na zálohovou fakturu nebo v hotovosti nebo platební kartou v místě a termínu konání objednané zkoušky. U testu s termínem konání během 2 pracovních dnů bezprostředně následujících po dni objednání je možná pouze úhrada v hotovosti, resp. platební kartou na místě.

Změnit termín certifikační zkoušky nebo stornovat objednávku je možné bezplatně nejpozději do 12:00 hodin pracovního dne, který předchází původně objednanému termínu zkoušky. Cena certifikační zkoušky není vratná v případě, že se přihlášený účastník certifikačního testu nezúčastní.

Pokud bude počet přihlášených účastníků testu menší než 3, vyhrazuje si STORMWARE právo přesunout tento test na jiný termín nebo jej sloučit s testem vypsaným na další termín. Všichni přihlášení účastníci budou o případných změnách informováni s předstihem.


Pokud vás zajímají další podrobnosti k certifikačním testům pro uživatele programu POHODA nad rámec této stránky, obraťte se se svými dotazy na kteroukoliv pobočku STORMWARE nebo přímo na Ing. Tomáše Raina (e-mail: rain@stormware.cz, tel.: 224 941 057).


Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 464178 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout