Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Certifikát POHODA

Chcete být jednoduše konkurenceschopnějšími, ať už na trhu práce, při výběrových řízeních, při získávání zakázek nebo rovnou v zaměstnání? Skvělou možnost, jak objektivně posoudit a zhodnotit své dosavadní znalosti a ovládání ekonomicko-informačního systému POHODA, vám přinášíme formou praktického standardizovaného testu. Při jeho úspěšném složení získáte časově omezený certifikát vystavený na jméno, který potvrzuje úroveň znalostí a dovedností při práci v systému POHODA.
 

   Seznam držitelů certifikátu
 
Máte o certifikát zájem?
nebo zavolejte na
567 112 611

Komu se certifikace hodí?

Všem, kdo pracují
s programem POHODA

Účetním, ekonomům, fakturantům, skladníkům, obchodníkům, prodavačům, manažerům, logistikům apod.

Samostatným účetním
a účetním firmám

Certifikátem deklarujete komplexní znalost obsluhy ekonomicko-informačního systému POHODA.

Uchazečům o zaměstnání

Pomocí získaného certifikátu můžete prokázat úroveň svých znalostí při výběrových řízeních a zvýšit tak konkurenceschopnost na trhu práce.

Studentům nebo absolventům

Studenti středních, vyšších a vysokých škol tak doloží znalosti pro stávajícího nebo budoucího zaměstnavatele – certifikace studentů může probíhat i v rámci projektu Pohodová škola.

Majitelům firem

Když plánujete zavádět interní metriku práce v systému POHODA a potřebujete ověřit skutečnou hloubku znalostí svých zaměstnanců.

Personalistům

Jestliže sháníte uchazeče znalé systému POHODA, můžete požadavek na certifikaci POHODA zahrnout do požadavků na vhodného kandidáta na pozice.

Jak probíhá certifikace?

1. Vlastní příprava na test
Příprava na testování probíhá formou samostudia
Před zahájením certifikace neprovádíme žádné testy požadovaných minimálních znalostí a je tedy jenom na uvážení každého zájemce, zda pro něj test bude přínosem a jestli se ho zúčastní. Pokud si nejste jistí, že máte program POHODA tak zvaně „v malíku“, můžete kdykoliv navštívit některá naše školení, díky kterým získáte potřebné znalosti systému.

2. Zahájení zkoušky
Certifikát oficiálně doloží vaše dovednosti
Znalosti uchazečů jsou ověřovány v rámci komplexního, tematicky a odborně vyváženého praktického testu, skládaného osobně na našich pobočkách v Praze, Brně a Ostravě. Během něj řešíte vždy konkrétní úlohy podle písemného zadání, přičemž realizace zadaných úkolů je prováděná přímo v systému POHODA. Dokladem o úspěšném složení zkoušky je certifikát s platností 3 roky vystavený na jméno. Zkoušku nelze absolvovat v zastoupení, zahájit zkoušku tak můžete pouze po předložení jakéhokoliv průkazu se jménem, příjmením a fotografií.

3. Vyplnění testu
Vaše znalosti systému POHODA prověří praktické úlohy
Test obsahuje jak relativně jednoduché, tak i poměrně obtížnější úlohy. Složitější příklady už předpokládají detailnější znalost systému POHODA. Zadání jednotlivých úkolů je přitom formulováno tak, abyste se museli vždy sami rozhodnout a zvolit správný postup, např. vyvodit odpovídající agendu, do které pořídíte nový doklad. Jednotlivé úlohy prověří každou z klíčových oblastí systému POHODA. Test je koncipován tak, abyste v něm nemohli uspět bez dostatečných znalostí, náhodně nebo metodou pokus-omyl. V rámci této certifikace se nemusíte bát jakékoliv ústní zkoušky, test probíhá pouze prostřednictvím počítače a na jeho složení máte maximálně 5 hodin. Na testování tak máte dostatek času, běžně uchazeči test dokončují už po 3 hodinách.

4. Kontrola průběhu
Při skládání zkoušky zúročíte své dosavadní znalosti
Během testování ověřujeme vaše znalosti a orientaci v programu. Není proto povoleno používat jakékoliv vnesené pomůcky (vlastní příručky, poznámky, postupy, databáze, zálohy dat apod.). V opačném případě může dojít k ukončení zkoušky bez vrácení uhrazené částky.

Staňte se specialistou či expertem POHODA

60% úspěšnost

To je minimum pro dosažení úrovně CERTIFIKOVANÝ SPECIALISTA POHODA. Můžete však zažádat o vykonání druhého testu pro získání statutu experta.

70% úspěšnost

Pedagogové při dosažení hranice 70% úspěšnosti obdrží dokument CERTIFIKOVANÝ UČITEL POHODA.

85% úspěšnost

Absolventi obdrží v listinné podobě statut CERTIFIKOVANÝ EXPERT POHODA. Pedagogové k tomu navíc získávají dokument CERTIFIKOVANÝ UČITEL POHODA.

Certifikát POHODA
1 980 Kč bez DPH
Zvýhodněná cena pro studenty (1. pokus)*
 
480 Kč bez DPH
 
* Studenti, kteří předloží platný index, potvrzení o studiu nebo jiný obdobný doklad, získají 1. pokus certifikační zkoušky POHODA za zvýhodněnou cenu 480 Kč. Tato cena se nevztahuje na vykonávání druhého a dalšího pokusu.

Smluvní podmínky

Certifikační testy a vydávání certifikátů POHODA probíhají podle Všeobecných obchodních podmínek společnosti STORMWARE s.r.o.

Účast na certifikační zkoušce je možné uhradit předem na základě zálohové faktury. U certifikační zkoušky s termínem konání během 2 pracovních dnů bezprostředně následujících po dni objednání je možná pouze úhrada v hotovosti, resp. platební kartou v místě konání objednané zkoušky.

Změnit termín certifikační zkoušky nebo stornovat objednávku je možné bezplatně nejpozději do 12:00 hodin pracovního dne, který předchází původně objednanému termínu zkoušky. Cena certifikační zkoušky není vratná v případě, že se přihlášený účastník certifikačního testu nezúčastní.

Pokud bude počet přihlášených účastníků testu menší než 3, vyhrazuje si STORMWARE právo přesunout tento test na jiný termín nebo jej sloučit s testem vypsaným na další termín. Všichni přihlášení účastníci budou o případných změnách samozřejmě informováni s předstihem.

Pokud se chcete dozvědět ještě víc podrobností k certifikačním testům, obraťte se se svými dotazy na kteroukoliv pobočku STORMWARE nebo přímo na Ing. Tomáše Raina (e-mail: rain@stormware.cz, tel.: 224 941 057).