Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Přehled variant programu TAX

Abyste měli při zpracování daňových přiznání funkcí tak akorát, navrhli jsme TAX rovnou ve třech obsahově a také cenově různých variantách. Podívejte se, která z nich se hodí právě pro vás. Pokud potřebujete zajistit přístup do programu i pro vaše kolegy, pak se určitě podívejte na možnosti síťových verzí.

TAX
Funkce a oblasti
Počet poplatníků, pro které je možné zpracovávat přiznání
Daň z příjmů fyzických osob (včetně elektronického odeslání)
Přehledy pro správu sociálního zabezpečení (včetně odeslání přes VREP) a zdravotní pojišťovny
Daň z příjmů právnických osob (včetně elektronického odeslání) ?
Program nepodporuje zpracování DPPO pojišťoven, bank, spořitelních a úvěrních družstev, zdravotních pojišťoven, organizačních složek státu a územních samosprávných celků.
Možnost převodu dat z programu POHODA do přiznání k dani z příjmů ?
V případě příspěvkových organizací a poplatníků účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví je zpracování DPPO možné, ale TAX v těchto případech nepodporuje automatické zavedení účetních dat z ekonomicko-informačního systému POHODA.
Import přiznání k dani z příjmů právnických/fyzických osob ?
Importovat lze přiznání k dani z příjmů právnických/fyzických osob ve formátu .xml a .p7s.
Silniční daň (včetně elektronického odeslání) ?
Varianta Mini podporuje v agendě Vozidla evidenci 2 vozidel. Varianty Standard a Profi umožňují evidenci neomezeného počtu vozidel.
Agenda Události
Agenda Elektronická podání
Možnost nastavení datové schránky
Podpora tisku do formátu PDF
Daň z přidané hodnoty (včetně elektronického odeslání), import přiznání ve formátu .xml a .p7s
Kontrolní hlášení (včetně elektronického odeslání)
Souhrnné hlášení (včetně elektronického odeslání)
Výpočet daně a daňového zvýhodnění
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (včetně elektronického odeslání)
Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob (včetně elektronického odeslání)
Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí
Daň z nemovitých věcí (včetně elektronického odeslání)
Spotřební daň (včetně odeslání datovou schránkou / e-mailem)  ?
Program podporuje zpracování spotřební daně z minerálních olejů, z lihu, z piva, z vína a meziproduktů.
Daň z hazardních her (včetně elektronického odeslání)
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Přehled o změnách kapitálu
Přehled o peněžních tocích
Příloha v účetní závěrce
Export výkazů účetní závěrky do Sbírky listin
Možnost zaúčtování závazků do programu POHODA
Import vozidel z programu GLX a programu POHODA
Rozšíření na síťovou verzi
Přístupová práva
Možnost nastavení vlastního e-mailového klienta
Elektronické podepisování PDF dokumentů
Agenda Podepisující osoba
Agenda Plné moci
Obecná podání
Agenda Registrace
Agenda Archiv
Možnost ověření IČ v systému ARES

Síťové verze TAX

Na začátku podnikání vám zpravidla postačí základní licence programu TAX pro 1 počítač. Postupem času ale do programu potřebují přistupovat i další kolegové či zaměstnanci a právě pro tyto případy je síťová verze ideálním řešením. Dokoupíte si licenci pro tolik počítačů, kolik potřebujete. Jednotlivým uživatelům v privátní síti nadefinujete, k jakým datům mohou mít přístup a zároveň jsou všechna data uložena přímo ve vašem počítači, takže nad nimi máte absolutní kontrolu.


Pokud TAX používáte ve spolupráci s programem POHODA, není zapotřebí kupovat tolik licencí k programu TAX jako k programu POHODA – ne všichni uživatelé, kteří pracují s Pohodou, současně zpracovávají daňová přiznání.

3 největší plus síťové verze

  • sdílení dat s uživateli v privátní síti
  • souběžná práce více uživatelů
  • větší efektivita práce firemního týmu

Vhodné rozšíření si jednoduše vyberte podle počtu počítačů v síti

2 až 3 PC
verze NET3

4 až 5 PC
verze NET5

6 a více PC
licence CAL

Využijte služeb profesionálů

Nasazení síťové verze programu TAX je trochu technicky náročnější, podívejte se na doporučené systémové požadavky pro pracovní stanice a síťové servery. Naši vyškolení technici nebo certifikovaní partneři si s tím ale hravě poradí.

DOMLUVIT KONZULTACI