Skip Navigation LinksSTORMWARE > GLX > Ceník

Ceník softwarových produktů GLX 2022

Základní licence pro 1 počítač

Zakoupením produktu získává uživatel právo instalace pouze na jeden počítač. Pro provoz na více počítačích je třeba zakoupit síťové verze nebo přídavné síťové nebo nesíťové licence. Stávající počet zakoupených licencí lze rozšířit dokoupením (dalších) přídavných licencí kdykoli v průběhu používání programu GLX.

GLX 2022 Mini kniha jízd bez nadstandardních funkcí 1 980 Kč
GLX 2022 Standard kniha jízd s automapou a všemi nadstandardními funkcemi 2 980 Kč
GLX 2022 Profi kniha jízd s automapou, tuzemské a zahraniční cestovní příkazy 3 980 Kč

Síťové verze

Síťové verze jsou řešením pro nasazení a práci v síti a jsou dostupné pro varianty Standard a Profi. Síťová licence NET3 opravňuje používat program na 2 až 3 počítačích.

GLX 2022 Standard NET3 síťová verze pro 2–3 počítače 4 470 Kč
GLX 2022 Profi NET3 síťová verze pro 2–3 počítače 5 970 Kč

Síťová licence NET5 opravňuje uživatele k provozu až na 5 počítačích.

GLX 2022 Standard NET5 síťová verze pro 4–5 počítačů 5 960 Kč
GLX 2022 Profi NET5 síťová verze pro 4–5 počítačů 7 960 Kč

Přídavná síťová licence, označovaná jako CAL, opravňuje uživatele k provozu na dalších počítačích v síti nad rámec NET5. Tuto licenci je zapotřebí zakoupit pro šestý a každý další počítač v síti.

GLX 2022 Standard CAL síťová přídavná licence pro 6. a každý další počítač 1 190 Kč
GLX 2022 Profi CAL síťová přídavná licence pro 6. a každý další počítač 1 590 Kč

Nesíťová přídavná licence

Nesíťová přídavná licence, označovaná jako MLP, je určena pro instalaci jedné kopie odpovídající varianty programu GLX na další počítač v rámci jednoho místně odděleného pracoviště stejné organizace. Tato licence umožňuje pořizování dalších záznamů, doklady a údaje se však vytváří vždy pouze na jednom místě a data nelze sehrávat. Pro jejich aktualizaci na dalších počítačích je nutné vyměňovat databázový soubor.

GLX 2022 Mini MLP nesíťová přídavná licence pro další počítač 790 Kč
GLX 2022 Standard MLP nesíťová přídavná licence pro další počítač 1 190 Kč
GLX 2022 Profi MLP nesíťová přídavná licence pro další počítač 1 590 Kč

Vstup do e-shopu
Knihu jízd GLX si můžete objednat v našem e-shopu.

SERVIS - zákaznická podpora a aktualizace programu

Součástí zakoupené knihy jízd GLX je aktuální verze programu, ale i veškeré případné legislativní a funkční aktualizace vydané v roce 2022, které naleznou uživatelé ve svých profilech v Zákaznickém centru. Cena licencí zahrnuje i zákaznickou podporu poskytovanou uživatelům programu GLX od data nákupu až do konce roku 2022.

Aktualizace a zákaznická podpora v dalších letech

Soubor služeb SERVIS zahrnuje předplatné aktualizací programu a služby zákaznické podpory pro daný rok. Pro jeho prodloužení nebo obnovení je zapotřebí zakoupení nové verze produktu, resp. aktuálního souboru služeb SERVIS.

Objednávka souboru služeb SERVISPokud vlastníte licence programu GLX pro rok 2021, můžete si SERVIS 2022 objednat v e-shopu.

Pokud vlastníte starší licence programu GLX (2020 a starší), kontaktujte obchodní oddělení STORMWARE na telefonním čísle 567 112 612 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese expedice@stormware.cz, příp. některou z poboček STORMWARE.

SERVIS 2022 pro GLX Mini SERVIS k základní licenci pro 1 počítač varianty Mini 790 Kč
SERVIS 2022 pro GLX Mini MLP SERVIS k nesíťové přídavné licenci k variantě Mini 320 Kč
SERVIS 2022 pro GLX Standard SERVIS k základní licenci pro 1 počítač varianty Standard 1 190 Kč
SERVIS 2022 pro GLX Standard NET3 SERVIS k základní síťové licenci pro 2–3 počítače varianty Standard 1 790 Kč
SERVIS 2022 pro GLX Standard NET5 SERVIS k základní síťové licenci pro 4-5 počítačů varianty Standard 2 380 Kč
SERVIS 2022 pro GLX Standard CAL SERVIS k síťové přídavné licenci pro 6. a každý další počítač k variantě Standard 480 Kč
SERVIS 2022 pro GLX Standard MLP SERVIS k nesíťové přídavné licenci k variantě Standard 480 Kč
SERVIS 2022 pro GLX Profi SERVIS k základní licenci pro 1 počítač varianty Profi 1 590 Kč
SERVIS 2022 pro GLX Profi NET3  SERVIS k základní síťové licenci pro 2–3 počítače varianty Profi 2 390 Kč
SERVIS 2022 pro GLX Profi NET5 SERVIS k základní síťové licenci pro 4–5 počítačů varianty Profi 3 180 Kč
SERVIS 2022 pro GLX Profi CAL SERVIS k síťové přídavné licenci pro 6. a každý další počítač k variantě Profi 640 Kč
SERVIS 2022 pro GLX Profi MLP SERVIS k nesíťové přídavné licenci k variantě Profi 640 Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH a platí od 1. 9. 2021.