Díky nástrojům Business Intelligence můžete analyzovat data a získávat informace ze svého systému, rychle je aktualizovat novými daty, kombinovat a různě spojovat. Náš doplněk Business Intelligence vám všechny reporty zobrazuje v intuitivním prostředí programu Microsoft Excel.

Více informací

Reporting

Výsledovky. Prodeje a sezonní trendy. Controlling. Náklady a výnosy napříč více obdobími. Neprodejné zásoby. Platební morálka odběratelů. Výstupy pro plánování. Další a další reporty. Žádné zdlouhavé soupisky a tabulky. Čerstvé informace můžete mít před očima kdykoliv.

Více informací

Co získáte s naším řešením