Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Protokol eForm

Od 25. 5. 2018 je služba STORMWARE eForm zrušena, nemůžeme totiž 100% zaručit soulad s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Stávající uživatelé mohou tuto službu nadále používat, je ale potřeba zajistit si jiný server pro transport objednávek.

STORMWARE eForm definuje protokol "eform:" jako volně použitelý protokol pro import libovolného XML souboru do ekonomického systému:

 

 • Protokol eform by si měla při spuštění zaregistrovat aplikace vašeho ekonomického systému.
 • Předávaný parametr je název XML souboru včetně plné cesty a přípony souboru.
 • Druhou možností je předat parametr s příponou .htm nebo .html (soubor HTML), ekonomický systém musí použít pro import pouze část souboru ("XML Data Island") uvozenou tagem <XML> a ukončenou tagem </XML>. Blíže viz rozšíření protokolu eform.
 • Ekonomický systém by měl validovat, zda data obsažená v souboru jsou ve formátu XML, zda struktura XML odpovídá definicím přijímaných dokumentů, případně by měl provést transformaci XML do přijímaného formátu, je-li známý způsob převodu.
 • O úspěchu (nebo poblémech) importu do ekonomického systému by měla aplikace uživatele informovat.

Příklad použití: "eform:C:\Win95\Temp\Objednavka.xml"

Rozšíření protokolu eform: (20.5.2002)

 • Z důvodu zvyšování bezpečnosti běžně používaných programů pro čtení emailových zpráv (např. Microsoft Outlook 2000) byla definice protokolu rozšířena o zpracování HTML souboru s vloženými daty v podobě "XML Data Island".
 • HTML soubor je rozpoznán podle přípony .htm nebo .html
 • HTML soubor (včetně obsaženého XML Data Island) musí být v kódování Windows-1250.
 • XML Data Island smí být v HTML souboru pouze jeden.
 • XML Data Island musí začínat jednou ze 4 možných posloupností znaků:
  <XML>
  <XML ...>
  <xml>
  <xml ...>
  kde ... označuje libovolnou řadu parametrů oddělených mezerou, na které nebere ekonomický systém zřetel.
 • XML Data Island musí končit jednou ze 2 možných posloupností znaků:
  </XML>
  </xml>
 • V případě volání protokolu eform, kdy je předávaný parametr název HTML souboru včetně plné cesty a přípony souboru, musí ekonomický systém použít pro import pouze část souboru mezi tagy ohraničujícími XML Data Island, musí zpracovat pouze tato XML data.

Příklad použití: "eform:C:\Apps\Outlook\InternetTemp\Priloha.html"

Využití v praxi:
Emailem zaslaný HTML soubor (jako příloha emailu od jiné firmy) obsahuje kromě vizuální podoby skrytá XML data (XML Data Island) a skript spustitelný odkazem "importovat do ekonomického systému". Spuštění skriptu otevře tento HTML soubor protokolem eform. Tím je aktivován ekonomický systém, který obdrží název HTML souboru, vyhledá obsažený XML Data Island, zkontroluje správnost a úplnost XML dat (případně transformuje XML data do jiného vhodného XML formátu), oznámí výsledek uživateli a umožní mu ovlivnit průběhu importu.

Příklad skriptu obsaženého v HTML souboru.

Další informace

Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 503037 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout