Odborná školení

Individuální školení

Objednejte si školení na vlastní přání

Zakoupili jste si nový program z dílny STORMWARE a potřebujete se ho naučit rychle používat? Nebo byste chtěli prohloubit své dovednosti v nějaké specifické oblasti? Anebo máte zájem o průřezové školení napříč různými tématy? Pak určitě využijte naše individuální školení, jehož náplň, termín i místo konání maximálně přizpůsobíme vašim potřebám. Zúčastnit se ho může jednotlivec i několik kolegů z jedné firmy.

volitelné téma
individuální přístup lektora
možnost ukázky na vašich datech

Kde si přejete školení absolvovat*

Vyberte si pobočku

Čemu bychom se na školení měli věnovat?*

Nejčastější témata

Vyplňte své kontaktní údaje

Vyplňte adresu realizace školení

Smluvní podmínky

Vyplněním a odesláním formuláře potvrzujete svou objednávku u společnosti STORMWARE s.r.o. Služby jsou poskytovány v souladu s Ceníkem produktů a služeb a dle Všeobecných obchodních podmínek STORMWARE. Individuální (online) školení je poskytováno formou expertní konzultace, nebo formou firemního školení, a to v závislosti na počtu účastníků, maximálně však do počtu 8 osob. Cena individuálního školení pro více než 8 účastníků je stanovována individuálně. V případě individuálního školení realizovaného na jiném místě, než na pobočce STORMWARE či online, může být cena navýšena o poplatek za výjezd k zákazníkovi a dopravné dle aktuálního Ceníku produktů a služeb STORMWARE.

V případě online školení využíváme program Microsoft Teams (aplikaci není potřeba do počítače instalovat, stačí kliknout na zaslaný webový odkaz). Objednatel je povinen otestovat před zahájením školení kvalitu svého internetového připojení a funkčnost systémových prostředků (mikrofon, kamera) nezbytných pro realizaci online přenosu. Případné nedostatky na straně Objednatele nejsou důvodem k reklamaci školení. Je zakázáno pořizovat záznam školení, dále jej zveřejňovat či předávat dalším osobám.

Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Ceny jsou uvedeny bez DPH a platí od 1. 9. 2022
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙