Odemkněte potenciál systému POHODA
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Vlastnosti > STORMWARE eForm > Příklad XML dokumentu

Příklad XML dokumentu - eForm faktura

Od 25. 5. 2018 je služba STORMWARE eForm zrušena, nemůžeme totiž 100% zaručit soulad s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Stávající uživatelé mohou tuto službu nadále používat, je ale potřeba zajistit si jiný server pro transport objednávek.

Tento příklad znázorňuje obsah souboru Faktura.XPH, jedná se o standardní XML dokument. Fakturu zasílá dodavatelská firma Novák s.r.o. jako přílohu emailu pro odběratele Dřevo a.s.
Pozn.: Přejmenováním typické přípony XML souboru "XML" na příponu "XPH" umožníte snadný import souboru do ekonomického systému POHODA, stačí v Průzkumníku poklepat na soubor "Faktura.XPH". Soubory s příponou "XML" by byly otevřeny v aplikaci, která umožňuje prohlížet obsah XML dokumentu, typicky internetový prohlížeč, případně Poznámkový blok. Obsah by vypadal například takto:

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1250"?>
<eform version="1.1">
<invoice version="1.1">
<documentTax
number="970100010"
date="2003-02-14"
dateTax="2003-02-14"
dateDue="2003-02-28"
symVar="970100010"
symConst="0308"
>Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky:</documentTax>

<invoiceItem refStockItem="10" code="Poh1425" EAN="" remark=""
quantity="1" unit="ks" price="16397.00" payVAT="yes" rateVAT="high"
priceSum="13440.60" priceSumVAT="2956.40"
>Pohovka rozkládací 1425</invoiceItem>

<invoiceItem refStockItem="8" code="Ko1320" EAN="" remark=""
quantity="3" unit="ks" price="7305.00" payVAT="yes" rateVAT="high"
priceSum="17963.70" priceSumVAT="3951.30"
>Křeslo čalouněné 1320</invoiceItem>

<invoiceItem code="" EAN="" remark=""
quantity="1" unit="" price="100.00" payVAT="no" rateVAT="low"
priceSum="100.00" priceSumVAT="5.00"
>Doprava</invoiceItem>

<pricesTax
priceHigh="31404.30" priceHighVAT="6907.70"
priceLow="100.00" priceLowVAT="5.00"
priceNone="0.00"
priceRound="0.00"
roundingVAT="up2tenthEveryItem" roundingDocument="up2one"/>

<supplier>
<company>Novák s.r.o.</company>
<name></name>
<street>Poděbradova 596</street>
<city>Kolín</city>
<psc>280 02</psc>
<ico>45886635</ico>
<dic>201-45886635</dic>
<tel>321122521</tel>
<fax>321122545</fax>
<email>obchod@novak-sro.cz</email>
<www>www.novak-sro.cz</www>
<remark/>
</supplier>

<customer>
<company>Dřevo a.s.</company>
<name>Jiří Kulich</name>
<street>Bubenská 17</street>
<city>Praha 7</city>
<psc>170 00</psc>
<ico>60221721</ico>
<dic>007-7506210382</dic>
<tel>287582011</tel>
<fax>287582012</fax>
<email>drevo@mbox.vol.cz</email>
<remark/>
</customer>

<payment payType="draft" payVAT="no"
accountNo="0000194660600450" bankCode="0100"/>
</invoice>

<stockItem id="10" code="Poh1425"
nameComplement="pro 3 osoby"
unit="ks" mass="15.9" producer="Čalounictví ABC"
rateVAT="high" price="16397.00"
>Pohovka rozkládací 1425</stockItem>

<stockItem id="8" code="Ko1320"
unit="ks" mass="5.2" producer="Čalounictví ABC"
rateVAT="high" price="7305.00"
>Křeslo čalouněné 1320</stockItem>

</eform>

 

Tato faktura obsahuje záhlaví daňového dokladu (číslo, datum vystavení, datum zdanitelného plnění...), 3 položky faktury, daňovou rekapitulaci a údaje o zaokrouhlování dokladu, adresu dodavatele a odběratele (včetně IČ, DIČ...), způsob platby příkazem, bankovní spojení na dodavatele a pro usnadnění případného zavedení nových skladových zásob podrobné údaje o dvou zásobách (hmotnost, výrobce...).

Dokument <eform> je také možné umístit do klasické HTML stránky jako XML Data Island a takovou stránku zasílat jako přílohu emailu. Prohlédněte si příklad HTML stránky a informace, jakým způsobem uživatel provede import dokladu.

Další informace

Stažení programu POHODA Start
  • 500 záznamů v účetním deníku
  • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
  • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
  • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
  • 100 záznamů v ostatních agendách
  • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 504561 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout