Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

POHODA nebo PAMICA?

Evidovat údaje o zaměstnancích a zpracovávat mzdy umí dva programy z dílny STORMWARE Office, ekonomický systém POHODA a personální a mzdový systém PAMICA. Nevíte, který je pro vás vhodnější? Pojďme si je oba porovnat.

Porovnání funkčnosti
Rozvrh pracovní doby
POHODA
PAMICA
Rovnoměrný
Nerovnoměrný
Turnusový
Počet pracovních poměrů
POHODA
PAMICA
Více pracovních poměrů u jednoho zaměstnance
Příspěvky zaměstnavatele na více životních pojištění
POHODA
PAMICA
Více příspěvků zaměstnavatele na životní pojištění
Evidence uchazečů
POHODA
PAMICA
Evidence zájemců o pracovní pozice
Lékařské prohlídky
POHODA
PAMICA
Vstupní, periodické, mimořádné a výstupní lékařské prohlídky
Evidence pracovních pozic
POHODA
PAMICA
Možnost definovat pracovní pozice
Možnost definovat organizační strukturu
Tvorba mzdy
POHODA
PAMICA
Základní mzda – hodinová, měsíční, úkolová (nadefinovaná pole)
Prémie – jednou částkou
Osobní ohodnocení – jednou částkou
Neomezený počet mzdových složek a jejich kombinací, např. více položek prémií, příplatků, stravenkový paušál a náhrad
Možnost nadefinovat vlastní složky mzdy
Kontrola zadání v průběhu zpracování mezd
Rozúčtování tzv. třináctých platů do průměrného výdělku
Přístupová práva
POHODA
PAMICA
Členění podle středisek v agendách Personalistika, Pracovní poměry a Mzdy
Rozúčtování mezd
POHODA
PAMICA
Účtování mezd pracovníků na střediska
Rozčlenění mzdy na více středisek, činností a zakázek
Automatické rozúčtování mzdových nákladů na střediska, činnosti a zakázky zadáním poměrů tabulkou
Vývoj mzdy
POHODA
PAMICA
Změna v aktuálním měsíci – od aktuálního měsíce dále
Plánování vývoje (např. zvyšování mzdy po určité době), evidence historie změn
Přístupné mzdy
POHODA
PAMICA
Aktuální rok
Více let, resp. všechny roky umožňující sledování vývoje mezd
Dočasná pracovní neschopnost
POHODA
PAMICA
Náhrada mzdy v minimální zákonné výši
Náhrada mzdy v nadstandardní výši, včetně vlivu na pojistné a daň z příjmů
Automatický výpočet náhrady za ztrátu na výdělku
Překážky v práci
POHODA
PAMICA
Ponížení základní mzdy
Použití složek nepřítomnosti – překážky na straně zaměstnavatele s možností zadání procentní sazby náhrady, překážky na straně zaměstnance (např. akce pro děti a mládež)
Dovolená
POHODA
PAMICA
Automatický výpočet nároku na dovolenou
Sledování přečerpané, resp. nevyčerpané dovolené na konci kalendářního roku nebo při ukončení pracovního poměru
Krácení nároku na dovolenou při neomluvené nepřítomnosti
Srážky
POHODA
PAMICA
Provádění zákonných srážek ze mzdy (exekuce)
Provádění insolvenčních srážek
Provádění ostatních srážek ze mzdy
Rozlišení přednostních a nepřednostních pohledávek
Automatický výpočet nezabavitelné a zabavitelné části mzdy
Docházka
POHODA
PAMICA
Import dat z docházkového systému (pomocí XML komunikace)
Statistické zjišťování
POHODA
PAMICA
Sestavení a export dat pro ISPV
Elektronická komunikace
POHODA
PAMICA
Odeslání ELDP, oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání), přehledu o výši pojistného, přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění
Čtvrtletní šetření o ceně práce v rámci Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV)
Insolvenční rejstřík
POHODA
PAMICA
Možnost ověření zaměstnanců v insolvenčním rejstříku
Historie
POHODA
PAMICA
Možnost sledování změn ve vystavených mzdách
Volitelné parametry (pouze POHODA E1 a PAMICA SQL)
POHODA
PAMICA
Možnost doplnit vybrané agendy o uživatelská pole

* Oba programy obsahují šablony těchto dokumentů a vyplňují automaticky osobní údaje o konkrétním zaměstnanci a jeho pracovním poměru (samotná editace probíhá v programu Microsoft Word), generují tak hotové dokumenty.

Potřebujete poradit?