Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Objednávky > Podmínky užití

Podmínky užití

Jako návštěvníka těchto webových stránek vás v krátkosti seznámíme s podmínkami jejich užívání. Dozvíte se například, jak se získanými informacemi smíte nebo naopak nemůžete dále nakládat.

Souhlas s těmito podmínkami

Používáním stránky www.stormware.cz (dále jen „Web“) souhlasíte s politikou jejího provozovatele, společnosti STORMWARE s.r.o., Za Prachárnou 4962/45, 586 01 Jihlava, IČ: 25313142, DIČ: CZ25313142, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24515 (dále jen „STORMWARE“), kterou uplatňuje při práci s osobními údaji a daty. Návštěvou a následným používáním Webu jste přistoupili na tyto Podmínky bez výjimek a  v celém rozsahu. Váš přístup na Web je tímto podroben těmto Podmínkám a stejně tak všem vztahujícím se zákonům.

Tímto tedy berete na vědomí a souhlasíte s tím, že STORMWARE bude Vaši návštěvu Webu od daného okamžiku považovat za Váš souhlas s Podmínkami. Svůj souhlas s Podmínkami vyjádříte tedy prostým prohlížením Webu.

Přestože jsme k zajištění přesnosti informací na Webu vynaložili veškerou přiměřenou péči, je Web provozován "tak, jak je", tedy bez záruky dostupnosti, úplnosti, přesnosti a aktuálnosti uvedených informací, vhodnosti výsledků vyhledávání a doporučení. STORMWARE výslovně odmítá jakoukoli zodpovědnost za přímou i nepřímou, náhodnou či následnou a jinou škodu spojenou s Vaším přístupem na Web.

Pro lepší dohledatelnost informací souvisejících s obsahem Webu a především pro Vaše pohodlí odkazujeme z Webu i na jiné webové servery, u kterých však STORMWARE nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za jejich obsah či použití.

Specifický software a obsah dostupný na tomto webu

Veškerý software dostupný ke stažení z tohoto Webu je autorskoprávně chráněným dílem STORMWARE s.r.o. nebo poskytovatelů jeho licencí.

Na veškeré prvky zveřejněné na Webu, zejména texty, grafiku, uživatelské rozhraní a jiná díla (souhrnně označována jako obsah) se vztahují autorská práva společnosti STORMWARE s.r.o., případně jiných subjektů, které poskytly STORMWARE právo k jejich využití.

Jakékoli kopírování, šíření, sdělování, reprodukování nebo přenášení obsahu bez předchozího písemného souhlasu společnosti STORMWARE s.r.o. je zakázáno.

Copyright © STORMWARE s.r.o.


Kam dál?
Zásady ochrany osobních údajů