Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Akce, tipy, aktuality 2012


Aktualizace systému POHODA s novými sazbami DPH

27. prosince jsme zveřejnili aktualizaci systému POHODA 2012, rel. 10204. Tato aktualizace obsahuje nové sazby DPH, které budou platit od 1. ledna 2013. Update je připraven ke stažení v Zákaznickém centru. Stáhnout si můžete také aktualizaci modulu Kasa Offline, rel. 10204 …

27/12/2012popis novinek

Jak to bude od 1. ledna s DPH? - Další vývoj

Prezident dnes podepsal daňový balíček a potvrdil tak zvýšení sazeb DPH na 15 a 21 % od 1. ledna 2013. Dne 27. prosince zveřejníme aktualizaci programu POHODA, která bude tyto sazby obsahovat, abyste hned od začátku příštího roku mohli vystavovat doklady se správnými sazbami. Programy TAX a GLX s novými sazbami DPH můžete očekávat zkraje ledna …

21/12/2012 více

Jak to bude od 1. ledna s DPH?

Nemyslete si, že jsme na vás zapomněli s vydáním aktualizace s novými sazbami (či sazbou) DPH. Protože v této chvíli není stoprocentně jisté, že budou od začátku ledna vyšší sazby skutečně platit, zatím jsme aktualizaci nezveřejnili. Situaci však sledujeme a v záloze máme obě varianty …

20/12/2012 více

Měsíční aktualizace WINLEX

4. prosince vyšla poslední z měsíčních aktualizací právních předpisů WINLEX v roce 2012, stav k 1. prosinci 2012. Aktualizace je připravena ke stažení v Zákaznickém centru …

4/12/2012

Nové videonávody k programu POHODA

Naše galerie je bohatší o více jak desítku nových videonávodů. Podívejte se, s čím vším a jak vám může POHODA pomoci …

26/11/2012 galerie videonávodů

Portál POHODA

Čekáte na další článek v Legislativním servisu? Na základě pozitivních ohlasů jsme se rozhodli, že stávající servis rozšíříme. Odborné články z oblasti daní, mezd, účetnictví a zákonů naleznete ode dneška pohromadě na Portálu POHODA. Nechybí zde ani část věnovaná podnikatelům …

12/11/2012 Portál POHODA

Potvrzeno: POHODA je připravena na Windows 8. Funguje na něm spolehlivě

26. října 2012 byl oficiálně spuštěn prodej nové verze operačního systému Windows 8. O dva dny dříve získala POHODA certifikaci potvrzující, že je s tímto operačním systémem kompatibilní …

5/11/2012 více

Měsíční aktualizace WINLEX

2. listopadu vyšla měsíční aktualizace právních předpisů WINLEX, stav k 1. listopadu 2012. Aktualizace je připravena ke stažení v Zákaznickém centru …

2/11/2012

Legislativní servis: Odpočet DPH v poměrné výši

Uplatnění částečného nároku na odpočet daně řeší zákon o dani z přidané hodnoty dvěma způsoby. V našem článku popisujeme případ, kdy vzniká plátci nárok na odpočet daně v poměrné výši. …

2/11/2012 více

Nová verze programu TAX 2013

30. října byla uvolněna nová verze daňových přiznání TAX 2013, rel. 5900. Stáhnout si ji můžete v Zákaznickém centru …

30/10/2012popis novinek

Legislativní servis: Zdanění příjmů z autorských honorářů

Přispíváte do novin, časopisů, rozhlasu či televize a dostáváte autorské honoráře? Nebo honoráře vyplácíte? A zdaňujete je správně? …

24/10/2012 více

Legislativní servis: Nájemní vztahy v účetnictví a dani z příjmů v podmínkách roku 2012

Nájemní vztahy jsou tématem většiny podnikatelských subjektů, a proto se na ně zaměřil i náš nejnovější příspěvek …

17/10/2012 více

Legislativní servis: Daňové zvýhodnění na dítě a příjem z brigád

Jaký vliv má brigáda dítěte na daňové zvýhodnění? Článek shrnuje uplatnění daňového zvýhodnění jak na straně rodičů, tak na straně dítěte …

10/10/2012 více

Legislativní servis: Přestávky na jídlo a oddech v zaměstnání

I krátká přestávka v průběhu pracovního dne může zajistit, aby práce byla efektivnější. Podívejme se spolu na základní pravidla poskytování přestávek …

3/10/2012 více

Měsíční aktualizace WINLEX

1. října vyšla měsíční aktualizace právních předpisů WINLEX, stav k 1. říjnu 2012. Aktualizace je připravena ke stažení v Zákaznickém centru …

1/10/2012

Nová verze programu POHODA

26. září byla uvolněna nová verze ekonomicko-informačního systému POHODA s názvem Říjen 2012, rel. 10200. Zveřejněna byla také nová verze modulu Kasa Offline, rel. 10200. Oba programy jsou připraveny ke stažení v Zákaznickém centru …

26/9/2012 popis novinek

Legislativní servis: Příspěvek na dopravu zaměstnanců do práce

Jedním ze zajímavých benefitů může být příspěvek zaměstnavatele na dopravu zaměstnanců do práce. Podívejme se na něj optikou zákona o daních z příjmů …

24/9/2012 více

Nová verze programu PAMICA

19. září byla uvolněna nová verze personálního a mzdového systému PAMICA s názvem Září 2012, rel. 10200. Je ke stažení v Zákaznickém centru …

19/9/2012 popis novinek

Legislativní servis: Sankce v účetnictví a daních

Sankce související s podnikatelskou činností se dělí na smluvní a nesmluvní. Jak je správně zaúčtovat a jak se s nimi vypořádat z hlediska daně z příjmů a DPH? …

17/9/2012 více

Legislativní servis: Kdy převést zaměstnance na jinou práci?

V jakých případech a za jakých podmínek může zaměstnavatel převést zaměstnance na jinou práci, než jakou má sjednanou v pracovní smlouvě? …

10/9/2012 více

Nový přírůstek mezi videonávody

Jak provést vzájemný zápočet v programu POHODA? Odpověď přináší náš nový videonávod, který vám celý postup názorně ukáže …

5/9/2012 více

Nová verze programu WINLEX

4. září byla uvolněna nová verze právních předpisů WINLEX, stav k 1. září 2012 a je připravena ke stažení v Zákaznickém centru …

4/9/2012 popis novinek

Legislativní servis: Účetní a daňová ztráta

S naším článkem se zorientujete v problematice ztrátových společností …

31/8/2012 více

Legislativní servis: Změny v pravidlech pro vystavování daňových dokladů

Návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty by měl od roku 2013 přinést zásadní změny v pravidlech pro vystavování a uchovávání daňových dokladů …

23/8/2012 více

Legislativní servis: Smlouva o převodu obchodního podílu

Na koho může společník ve společnosti s ručením omezeným převést svůj obchodní podíl, jaký je postup převodu a číhají někde nějaká úskalí? Dočtete se v našem příspěvku …

14/8/2012 více

Nová verze knihy jízd GLX

8. srpna byla zveřejněna nová verze knihy jízd GLX 2012, rel. 10100. Program je připraven ke stažení v Zákaznickém centru …

8/8/2012 popis novinek

Legislativní servis: Účtování záloh s DPH v cizí měně

Obchodování v cizí měně s sebou může nést různé komplikace. Jak správně postupovat při přepočtu cizích měn nebo při účtování o DPH vám poradí tento příspěvek …

3/8/2012 více

Měsíční aktualizace WINLEX

2. srpna vyšla měsíční aktualizace právních předpisů WINLEX, stav k 1. srpnu 2012. Aktualizace je připravena ke stažení v Zákaznickém centru.
Program WINLEX obsahuje mimo jiné také nový občanský zákoník, který nabyde účinnosti v roce 2014 …

2/8/2012

Legislativní servis: Cestovní náhrady v podnikatelské sféře

Jakými pravidly se řídí cestovní náhrady v podnikatelské sféře? Jak je správně zaúčtovat? Může být cestovní náhrada součástí ceny díla? A jak je to s cestovními náhradami u podnikatelů – fyzických osob? …

26/7/2012 více

Legislativní servis: Uplatnění DPH u finančního pronájmu

Jak je to s uplatňováním DPH při finančním pronájmu? A co když nájemce leasing předčasně ukončí a vrátí předmět pronájmu zpět pronajímateli? …

18/7/2012 více

Nová nadstandardní řešení k systému POHODA

Katalog nadstandardních řešení obsahuje 24 nových řešení z různých oblastí, např. individuální cenové nabídky, rozvahy a výsledovky analyticky či po střediscích, podklady k DPH po střediscích, mezinárodní dobírkovou poukázku, vydané faktury se spotřební daní či recyklačním poplatkem, sestavy s evidenčními čísly, výplatnici mezd v Kč a EUR …

10/7/2012 více

Legislativní servis: Odpovědnost zaměstnavatele za škodu na odložených věcech zaměstnance

Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu na věcech, které se obvykle nosí do práce a které si zaměstnanec odložil při plnění pracovních úkolů. Co to pro zaměstnavatele a zaměstnance znamená? …

10/7/2012 více

Měsíční aktualizace WINLEX

2. července vyšla měsíční aktualizace právních předpisů WINLEX, stav k 1. červenci 2012. Aktualizace je připravena ke stažení v Zákaznickém centru.
Program WINLEX obsahuje mimo jiné také nový občanský zákoník, který nabyde účinnosti v roce 2014 …

2/7/2012

Legislativní servis: Daňové odpisování hmotného a nehmotného majetku

Náš příspěvek se věnuje daňovým odpisům majetku. Toto téma většinou vydá na několik stránek, proto jsme pro vás připravili shrnutí nejdůležitějších zásad a principů …

26/6/2012 více

Legislativní servis: Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli pomůže v období, kdy nejsou zakázky

Zákoník práce znovu umožňuje zaměstnavatelům přidělit jejich zaměstnance k jinému zaměstnavateli. Tato dočasná možnost může pomoci zaměstnancům k udržení pracovního místa v situaci, kdy pro ně jejich zaměstnavatel zrovna nemá práci …

20/6/2012 více

Letní provoz obchodního oddělení STORMWARE

Od 18. června do 31. srpna 2012 je vám naše obchodní oddělení k dispozici prostřednictvím telefonu nebo e-mailu v čase od 8:00 do 16:00 h. Zákaznická podpora bude pracovat ve stejném rozsahu jako nyní (Po-Čt od 8:00 do 17:00 h, Pá do 16:00 h).

18/6/2012

Legislativní servis: Plátcem DPH kvůli přijetí služby ze zahraničí

Možná už jste se stali plátcem daně z přidané hodnoty a ani o tom nevíte. Stačí, abyste přijali službu nebo zboží ze zahraničí. Rázem máte vůči státu dluh a za neplacení daně vám postupně narůstají sankce. Jak se stát plátcem DPH „snadno a rychle“? …

11/6/2012 více

Měsíční aktualizace WINLEX

4. června byla vydána měsíční aktualizace právních předpisů WINLEX, stav k 1. červnu 2012. Tato aktualizace obsahuje také nové zákony, které sice nabydou účinnosti až v roce 2014, ale zásadně ovlivní soukromý život i podnikatelskou sféru: občanský zákoník, zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a zákon o mezinárodním právu soukromém.
Aktualizace je připravena ke stažení v Zákaznickém centru …

4/6/2012

Legislativní servis: Náklady na reprezentaci

Chcete uspořádat pro své obchodní partnery posezení a nevíte, jestli si můžete uplatnit pohoštění či předané dárky jako daňově účinný výdaj? …

4/6/2012 více

Nový SQL Server 2012 už i u STORMWARE. A opět výhodněji.

Společnost Microsoft představila novou verzi SQL serveru v dubnu letošního roku. Od 1. června jej najdete i v naší nabídce, a to vedle stávající verze SQL Server 2008 R2. Když některý z nich koupíte k produktům STORMWARE Office, zaplatíte za něj méně …

1/6/2012 více

Legislativní servis: Potvrzení o zaměstnání musí zaměstnavatel nově vydat i „dohodářům“

Potvrzení o zaměstnání náleží nově i lidem, kterým skončí dohoda o provedení práce. Zaměstnavatel také musí do 15 dnů vypracovat pracovní posudek, pokud o něj zaměstnanec požádá …

29/5/2012 více

Legislativní servis: Změny zákona o DPH

Zákon o DPH se v uplynulých 12 měsících dočkal 6 novelizací. Většina změn nabyla účinnosti již v dubnu 2011 a s počátkem roku 2012, jiné si ještě počkají do roku 2013 či na leden 2015. S naším přehledem všech změn v této oblasti vám nic důležitého neunikne …

22/5/2012 více

Legislativní servis: Zaměstnavatelé musí u jednotlivých zaměstnanců evidovat počátky a konce pracovních směn

S novelizovaným zákoníkem práce přišla v roce 2012 také povinnost evidovat počátek a konec odpracovaných směn. Záleží jen na zaměstnavateli, jak evidenci povede …

17/5/2012 více

Nová verze programu POHODA

14. května byla uvolněna nová verze ekonomicko-informačního systému POHODA s názvem Květen 2012, rel. 10100 a nová verze modulu Kasa, rel. 10100. Oba tyto programy jsou připraveny ke stažení v Zákaznickém centru …

14/5/2012 popis novinek

Legislativní servis: Nedobytné pohledávky - účetní a daňový pohled v podmínkách roku 2012

S pohledávkami po lhůtě splatnosti se ve svém podnikání setkala snad už každá firma. Přečtěte si, jak u nedobytné pohledávky postupovat z účetního a daňového hlediska …

11/5/2012 více

Legislativní servis: Firmy musí mít na pracovišti alespoň kopie dokladů o pracovněprávním vztahu

Pokud nemá zaměstnavatel dokumenty o pracovněprávním vztahu nebo jejich kopie v místě pracoviště, hrozí mu postih za nelegální práci. Dodatečné doložení u inspektorů neobstojí …

4/5/2012 více

Měsíční aktualizace WINLEX

2. května byla vydána měsíční aktualizace právních předpisů WINLEX, stav k 1. květnu 2012. Aktualizace je připravena ke stažení v Zákaznickém centru …

2/5/2012

Legislativní servis: Srážky ze mzdy v roce 2012

Základní nezabavitelná částka, která musí zaměstnanci při exekucích na mzdu zůstat, se letos významně zvýšila. Zaměstnavatel tak může dlužníkům srazit ze mzdy méně peněz než vloni. Jak v roce 2012 správně srážet částky ze mzdy? …

2/5/2012 více

Legislativní servis: Novela živnostenského zákona zruší povinnost označovat provozovnu identifikačním číslem

Až čtvrt miliardy korun ušetří podnikatelům změny v živnostenském zákoně. Novela zjednoduší od července letošního roku řadu povinností spojených s administrativou, některé dokonce čeká úplné zrušení …

27/4/2012 více

Legislativní servis: Vzdělávání zaměstnanců a daňová uznatelnost nákladů

Podporujete své zaměstnance ve zvyšování jejich kvalifikace? Umožňujete jim další studium? A víte, za jakých podmínek si můžete vzdělávání zaměstnanců započítat do daňově uznatelných nákladů? …

25/4/2012 více

Legislativní servis: Právnické osoby jsou od roku 2012 trestně odpovědné

Od letošního 1. ledna může být trestně stíhána i právnická osoba. Pravomocně odsouzené PO se objeví ve veřejně přístupném Rejstříku trestů právnických osob, ve kterém budou údaje uchovávané po dobu sta let …

20/4/2012 více

Legislativní servis: Zdravotní pojišťovnu můžete změnit jen jednou za dvanáct měsíců. A ještě jen k začátku roku

Překvapení čekalo letos na toho, kdo si chtěl změnit zdravotní pojišťovnu – musí počkat až na leden roku 2013. Podmínky změnila novela zákona o veřejném zdravotním pojištění. Někteří senátoři s ní nesouhlasí a snaží se znovu prosadit možnost měnit zdravotní pojišťovnu vždy od začátku čtvrtletí …

17/4/2012 více

Legislativní servis: Dobrá zpráva pro živnostníky: Sleva na poplatníka zůstane

Živnostníci, kteří využívají paušály, budou moct i nadále uplatňovat slevu na poplatníka a slevu pro tělesně postižené. S ostatními slevami se ale od roku 2013 rozloučí …

12/4/2012 více

Průzkum mezi uživateli programů PAMICA a TAX

Používáte program PAMICA nebo TAX, případně oba? Budeme vám velmi vděční, pokud si najdete trochu času a podělíte se s námi o své postřehy, zkušenosti a náměty. Připravili jsme krátké online dotazníky. Svými odpověďmi máte příležitost zasáhnout do vývoje programů, které sami používáte …

11/4/2012 dotazník k programu PAMICA dotazník k programu TAX

Legislativní servis: Vstupní lékařské prohlídky jsou od dubna povinné u všech pracovních poměrů

V článku se zaměříme na nová pravidla vstupních lékařských prohlídek. Nyní je musí absolvovat i ti, kdo pracují na dohody. Týkají se tedy i sezonních pracovníků a brigádníků …

10/4/2012 více

Legislativní servis: Opravy účetních chyb minulých let

Chybovat je lidské a v účetnictví se také mohou chyby sem tam objevit. V článku se zaměříme na časové souvislosti opravy chyb nákladů a výnosů minulých let a na způsoby jejich provedení. Ne každá chyba v účetnictví však vyžaduje následnou nápravu …

4/4/2012 více

Nová verze programu WINLEX

2. dubna byla uvolněna nová verze právních předpisů WINLEX, stav k 1. dubnu 2012 a je připravena ke stažení v Zákaznickém centru …

2/4/2012 popis novinek

Business Intelligence je vítězem v prestižní soutěži Microsoft Awards 2012

Projekt, který jsme do soutěže přihlásili, zaujal především snadnou implementací, nízkými náklady, jednoduchou ovladatelností a snadnou replikovatelností, a to při zachování všech základních principů BI …

30/3/2012 více

Legislativní servis: Podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2011 se blíží, nezmeškejte ho!

Přes milion osob samostatně výdělečně činných čeká podání přehledu o příjmech a výdajích za loňský rok. ČSSZ připravila elektronické formuláře s automatickým vyplněním pro snadnější práci …

30/3/2012 více

Legislativní servis: Účetní závěrka patří do obchodního rejstříku

Některé účetní jednotky musí zveřejňovat účetní závěrku v obchodním rejstříku, jinak mohou dostat pokutu. Přečtěte si, koho se to týká, o součástech zveřejňované účetní závěrky, lhůtách, způsobech předání a o sankcích při nesplnění této povinnosti …

26/3/2012 více

Legislativní servis: Oceňování majetku a závazků v účetnictví

Správné ocenění majetku a závazků patří mezi základní předpoklady správně vedeného účetnictví. Mohlo by se zdát, že jde o jednorázovou záležitost, která se „odbude“ při prvotním účtování o daném účetní případu. Pojí se s ním však několik problémů …

19/3/2012 více

Novinka: řešení Business Intelligence má novou variantu Lite

S variantou Business Intelligence Lite vás budou analýzy a reporty bavit. Rychlá instalace, jednoduchá obsluha, okamžité výstupy …

16/3/2012 více

Na daně z příjmů s programem TAX

TAX dokáže využít data, která už máte v programu POHODA. Vybere a načte si z nich to podstatné. Přiznání k dani z příjmů tak zvládnete připravit sami. Naše videa vám ukážou, že je to opravdu jednoduché …

13/3/2012 více

Legislativní servis: Změny zákona o daních z příjmů

Zákon o daních z příjmů byl jen za rok 2011 třináctkrát novelizován. Co všechno se v něm změnilo, zjistíte z našeho přehledu …

12/3/2012 více

Měsíční aktualizace WINLEX

27. února byla vydána měsíční aktualizace právních předpisů WINLEX, stav k 1. březnu 2012. Aktualizace je připravena ke stažení v Zákaznickém centru …

27/2/2012

Legislativní servis: Přiznání k dani z příjmů fyzických osob bude s naším návodem hračka

Bojíte se každoročního vyplňování daňového přiznání? Letos vám to usnadníme. Přiznání k dani z příjmů fyzických osob budete mít s naším návodem vyplněné snadno a rychle …

22/2/2012 více

Legislativní servis: Podnikatelé musí prokázat právní důvod užívání prostor sídla podnikání

Novela obchodního zákoníku vnáší řadu změn do života podnikatelů, např. prokazování právního důvodu užívání prostor místa podnikání, nejsou-li vlastníky nemovitosti …

10/2/2012 více

Legislativní servis: Dohoda o provedení práce už není tak výhodná jako dřív

U dohod o provedení práce se zvýšil počet hodin a zavedla měsíční hranice 10 000 Kč. Odměn nad tuto částku se týkají nejen odvody na zdravotní a sociální pojištění …

3/2/2012 více

Měsíční aktualizace WINLEX

3. února byla vydána měsíční aktualizace právních předpisů WINLEX, stav k 1. únoru 2012. Aktualizace je připravena ke stažení v Zákaznickém centru …

3/2/2012

Legislativní servis: Změny v zákoníku práce: Výpověď za porušení léčebného režimu i nižší odstupné

Novela zákoníku práce by měla přinést zpružnění pracovněprávních vztahů i zvýšení motivace zaměstnavatelů při tvorbě nových pracovních míst …

2/2/2012 více

Business Intelligence získala ocenění v soutěži IT produkt roku 2012

Řešení pro analýzu a reporting dat Business Intelligence oslovilo odbornou porotu a je ve finále soutěže IT produkt roku 2012 …

1/2/2012 více

Legislativní servis: Novela insolvenčního zákona má zabránit šikaně podnikatelů

V návrhu novely insolvenčního zákona vláda reaguje na podávání bezdůvodných insolvenčních návrhů věřiteli. Soudům umožňuje takové návrhy odmítat, ale i pokutovat …

1/2/2012 více

Legislativní servis: Sleva na dani z příjmů – investiční pobídky

Jednou z forem veřejné podpory podnikání jsou investiční pobídky, např. slevy na daních z příjmů, převod technicky vybaveného území za zvýhodněnou cenu, hmotná podpora vytváření nových pracovních míst …

1/2/2012 více

Jak si rozumí programy TAX a POHODA?

Co vám může TAX nabídnout, když už máte POHODU? Dohromady za vás při sestavování daňových přiznání udělají spoustu časově náročné práce. Podívejte se na náš přehled …

31/1/2012 více

DPH ze stavebních a montážních prací od 1. ledna 2012

Od ledna platí u stavebních a montážních prací přenesení daňové povinnosti z dodavatele na odběratele. DPH přiznávají odběratelé, faktura a daňové přiznání vypadá trochu jinak …

24/1/2012 více Přečtěte si také příklad

Fakturace zdarma, rychle a jednoduše

Spustili jsme nové internetové stránky www.fakturace-zdarma.cz. Stáhnout si z nich můžete program POHODA Start, který se vám hodí nejen k bezplatnému vystavování faktur …

23/1/2012 více

Nová verze programu POHODA

18. ledna byla uvolněna nová verze ekonomicko-informačního systému POHODA s názvem Leden 2012, rel. 10000 a nová verze modulu Kasa, rel. 10000. Oba tyto programy jsou připraveny ke stažení v Zákaznickém centru …

18/1/2012 popis novinek

Legislativní servis: Kdy musí DPH přiznat a státu odvést odběratel?

Přečtěte si, v jakých případech přiznává DPH odběratel. Příspěvek se věnuje překlopení DPH na oděratele u přeshraničních i tuzemských plnění, včetně příkladů …

19/1/2012 více

Mimořádná verze programu WINLEX

S důležitými pokyny a informacemi Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství nečekáme až na začátek února a další měsíční aktualizaci programu WINLEX. Připravili jsme pro vás speciální vydání k 15. lednu 2012. Je ke stažení v Zákaznickém centru …

16/1/2012 popis novinek

Nová verze knihy jízd GLX

9. ledna byla zveřejněna nová verze knihy jízd GLX 2012, rel. 10000. Program je připraven ke stažení v Zákaznickém centru …

9/1/2012 popis novinek

Legislativní servis: Informace o vyřízení reklamace

Jednou ze základních povinností prodávajícího, u něhož spotřebitel uplatnil reklamaci, je rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Co ale vlastně znamená pojem "rozhodnutí o reklamaci"? …

9/1/2012 více

Nová verze programu WINLEX

4. ledna byla uvolněna nová verze právních předpisů WINLEX, stav k 1. lednu 2012 a je připravena ke stažení v Zákaznickém centru …

4/1/2012 popis novinek

Nová verze programu PAMICA

4. ledna byla uvolněna nová verze personálního a mzdového systému PAMICA s názvem Leden 2012, rel. 10000. Je ke stažení v Zákaznickém centru …

4/1/2012 popis novinek

Aktuální akce, tipy a informace
Archiv roku 2011

Stažení programu POHODA Start
  • 500 záznamů v účetním deníku
  • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
  • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
  • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
  • 100 záznamů v ostatních agendách
  • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 499551 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: