Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi

Novinky ve verzi WINLEX 2021, stav k 1. 3. 2021

DVD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2021, stav k 1. 3. 2021
Předchozí verze: WINLEX 2020, stav k 1. 2. 2021
K dispozici od: 2. 3. 2021

Aktualizace programu WINLEX obsahuje k 1. březnu 2021 přes 210 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 14 300 předpisů různé právní síly.

Kompletní seznam předpisů k 1. 3. 2021

Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX

WINLEX k 1. březnu 2021 obsahuje například tyto předpisy:

 • Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb.
 • Informace MF ČR – Kompenzační bonus bude od února 1 000 Kč denně, dosáhne na něj více lidí
 • Informace vlády České republiky – Vláda prodloužila program Antivirus do konce dubna, od čtvrtka budou muset lidé na vybraných místech nosit respirátor či chirurgické roušky
 • Informace MF ČR, GFŘ – Paušální daň - platba za leden a únor se blíží
 • Informace MPSV – vyplácení mimořádného příspěvku ve výši až 370 Kč za den k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě či izolaci
 • Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události – 1. 2. 2021
 • Informace MF ĆR , GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 1. 2021
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Informace MF ČR, GFŘ – Uplatnění slevy na evidenci tržeb v době pozastavení evidence tržeb
 • Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění pozdějších předpisů
 • Informace MF ČR – Online finanční úřad jde do finále, pro veřejnost se spustí 28. února
 • Metodický pokyn MF ČR CHJ č. 16 – Správa vozového parku
 • Informace MF ČR – Otázky a odpovědi – Externí audit 25. 2. 2021
 • Informace MF ČR, GFŘ – Sdělení pro plátce daně v souvislosti s prominutím daně z příjmů z peněžních náhrad za výkon pracovní povinnosti studentů dle krizového zákona
 • Metodický pokyn MF ČR CHJ Metodický pokyn CHJ č. 15 – Správa majetku v souladu s principy 3E

Součástí pravidelné aktualizace programu WINLEX byla také usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření.

Seznam změn zapracovaných od poslední vydané aktualizace