Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > TAX > Novinky ve verzi TAX 2013

Novinky ve verzi TAX 2013

CD programu TAX

Popisovaná verze: TAX 2013, release 5900
Vztaženo k verzi: TAX 2012, release 5800
K dispozici od: 30. 10. 2012

TAX 2013 - dopis k nové verzi

Aktualizace reagující na připomínky uživatelů či aktuální legislativní vývoj zpřístupníme operativně v Zákaznickém centru.
Aktualizace k verzi

Online databáze otázek a odpovědí k programu TAX

Dokumentace ve formátu PDF je k dispozici na CD.

 

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších novinek a změn, které v programu přibyly od předchozí verze.

Obsah:  
Daň silničníVýkazyOstatní

Daň silniční

V programu TAX bylo dosud možné vystavit pouze přiznání za předchozí zdaňovací období a sestavit přehled záloh pro aktuální rok. Nová verze však umožňuje vystavit a případně elektronicky podat přiznání k dani silniční také za část aktuálního zdaňovacího období.

Tuto novinku využijete především při fúzi či insolvenci poplatníka, kdy je nutné podat přiznání k dani silniční za část roku.

Jak?Potřebujete-li vystavit přiznání za část roku, vyberte v průvodci zavedením přiznání k silniční dani správný rok a po sestavení přiznání upravte v sekci Poplatník datum zdaňovacího období. Dále vyberte kód typu přiznání a uveďte datum, kdy nastala skutečnost, kvůli které vystavujete přiznání za část roku.

TAX: Při sestavování přiznání k dani silniční za část roku zadejte v sekci Poplatník odpovídající počátek a konec zdaňovacího období.

Úpravou zdaňovacího období dojde v sekci konkrétního vozidla k automatické změně počtu měsíců, po které vozidlo podléhá dani silniční. V této sekci můžete provést ještě dodatečné úpravy. Poté jen stačí přiznání vytisknout a odevzdat či elektronicky odeslat.

TAX: Ze zadaného počátku a konce zdaňovacího období TAX vychází v sekcích jednotlivých vozidel. Pole jsou však editovatelná pro případné úpravy.

nahoru

Výkazy

NovinkaPokud používáte program TAX ve verzi Profi a vedete účetnictví v ekonomicko-informačním systému POHODA, pak při sestavování své účetní závěrky určitě využijete další novinku, a to načítání dat pro rozvahu a výkaz zisku a ztráty (v plném i zjednodušeném rozsahu) v tisících Kč z programu POHODA.

Údaje pro tyto výkazy už nemusíte do programu TAX zadávat ručně, ale můžete využít spolupráce obou aplikací.

Jak?Chcete-li načíst data pro rozvahu či výkaz zisku a ztráty z programu POHODA, vyberte v průvodci zavedením výkazů volbu Převod dat z programu POHODA. Zůstatky z minulého roku si TAX také načte automaticky z programu POHODA.

TAX: TAX si může pro sestavení rozvahy převzít data z programu POHODA.

Jak?Účtujete-li v hospodářském roce, nezapomeňte použít tiskopis platný k začátku vašeho zdaňovacího období. Začátek zdaňovacího období zvolte ve výklopném seznamu Rok a zatrhněte volbu Hospodářský rok.

Jak?Na následující straně průvodce zvolte způsob zavedení dat z ekonomického systému POHODA. Využít můžete i volbu Automatické zavedení vstupních dat z programu POHODA, díky které si TAX sám načte potřebná data přímo ze systému POHODA. Tato volba je přístupná pouze tehdy, pokud je v agendě Nastavení/Nastavení programu zadána v sekci XML komunikace cesta k instalačnímu adresáři programu POHODA.

TAX: Pokud máte programy POHODA a TAX nainstalované na stejném počítači, můžete využít automatické zavedení vstupních dat z programu POHODA.

Jak?V případě, že program POHODA je nainstalován na jiném počítači než program TAX, je nutné nejprve ručně v programu POHODA vytvořit XML soubor s daty, a to pomocí povelu Soubor/Datová komunikace/XML export pro TAX. Poté v programu TAX na druhé straně průvodce zavedením výkazů zvolte možnost Načtení dat z XML souboru připraveného programem POHODA a zadejte cestu k souboru vytvořenému programem POHODA.

Jak?V případech, že budete chtít data zadávat ručně, resp. budete sestavovat rozvahu na haléře, ponechejte volbu Převod dat z programu POHODA nezatrženou. Zatrhněte však volbu Převod zůstatků z minulého období, díky které TAX převezme hodnoty z výkazu z minulého účetního období označeného jako oficiální.

nahoru

Ostatní

NovinkaAgenda Elektronická podání, která slouží k evidenci elektronicky podaných daňových přiznání a sledování stavu jejich podání, byla prozatím jen součástí nejvyšší varianty programu TAX. Nově je k dispozici i ve variantách Mini a Standard.

Záznam o podání přiznání na portál České daňové správy prostřednictvím aplikace EPO, resp. na portál Veřejného rozhraní e – Podání (VREP) se do agendy Elektronická podání zaznamená automaticky po odeslání přiznání z příslušné agendy.

Jak?Agendu Elektronická podání naleznete v nabídce Soubor.

NovinkaByly aktualizovány databáze finančních úřadů, zdravotních pojišťoven, správ sociálních zabezpečení a PSČ.

Novinka1. října 2012 došlo ke sloučení Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou, přičemž nástupnickou organizací je ČPZP. Poplatníkům, kteří patřili k prvně jmenované pojišťovně, změňte nastavení v agendě Adresář poplatníků v poli Zdravotní poj.

NovinkaV agendě Kódy bank byl aktualizován číselník bankovních ústavů.

NovinkaByla aktualizována agenda Homebanking.

nahoru


Stažení programu POHODA Start
  • 500 záznamů v účetním deníku
  • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
  • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
  • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
  • 100 záznamů v ostatních agendách
  • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 503284 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout