Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Skip Navigation LinksSTORMWARE > TAX > Novinky ve verzi TAX 2013

Novinky ve verzi TAX 2013

CD programu TAX

Popisovaná verze: TAX 2013, release 5900
Vztaženo k verzi: TAX 2012, release 5800
K dispozici od: 30. 10. 2012

TAX 2013 - dopis k nové verzi

Aktualizace reagující na připomínky uživatelů či aktuální legislativní vývoj zpřístupníme operativně v Zákaznickém centru.
Aktualizace k verzi

Online databáze otázek a odpovědí k programu TAX

Dokumentace ve formátu PDF je k dispozici na CD.

 

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších novinek a změn, které v programu přibyly od předchozí verze.

Obsah:    
Daň silniční Výkazy Ostatní

Daň silniční

V programu TAX bylo dosud možné vystavit pouze přiznání za předchozí zdaňovací období a sestavit přehled záloh pro aktuální rok. Nová verze však umožňuje vystavit a případně elektronicky podat přiznání k dani silniční také za část aktuálního zdaňovacího období.

Tuto novinku využijete především při fúzi či insolvenci poplatníka, kdy je nutné podat přiznání k dani silniční za část roku.

Jak?Potřebujete-li vystavit přiznání za část roku, vyberte v průvodci zavedením přiznání k silniční dani správný rok a po sestavení přiznání upravte v sekci Poplatník datum zdaňovacího období. Dále vyberte kód typu přiznání a uveďte datum, kdy nastala skutečnost, kvůli které vystavujete přiznání za část roku.

TAX: Při sestavování přiznání k dani silniční za část roku zadejte v sekci Poplatník odpovídající počátek a konec zdaňovacího období.

Úpravou zdaňovacího období dojde v sekci konkrétního vozidla k automatické změně počtu měsíců, po které vozidlo podléhá dani silniční. V této sekci můžete provést ještě dodatečné úpravy. Poté jen stačí přiznání vytisknout a odevzdat či elektronicky odeslat.

TAX: Ze zadaného počátku a konce zdaňovacího období TAX vychází v sekcích jednotlivých vozidel. Pole jsou však editovatelná pro případné úpravy.

nahoru

Výkazy

NovinkaPokud používáte program TAX ve verzi Profi a vedete účetnictví v ekonomicko-informačním systému POHODA, pak při sestavování své účetní závěrky určitě využijete další novinku, a to načítání dat pro rozvahu a výkaz zisku a ztráty (v plném i zjednodušeném rozsahu) v tisících Kč z programu POHODA.

Údaje pro tyto výkazy už nemusíte do programu TAX zadávat ručně, ale můžete využít spolupráce obou aplikací.

Jak?Chcete-li načíst data pro rozvahu či výkaz zisku a ztráty z programu POHODA, vyberte v průvodci zavedením výkazů volbu Převod dat z programu POHODA. Zůstatky z minulého roku si TAX také načte automaticky z programu POHODA.

TAX: TAX si může pro sestavení rozvahy převzít data z programu POHODA.

Jak?Účtujete-li v hospodářském roce, nezapomeňte použít tiskopis platný k začátku vašeho zdaňovacího období. Začátek zdaňovacího období zvolte ve výklopném seznamu Rok a zatrhněte volbu Hospodářský rok.

Jak?Na následující straně průvodce zvolte způsob zavedení dat z ekonomického systému POHODA. Využít můžete i volbu Automatické zavedení vstupních dat z programu POHODA, díky které si TAX sám načte potřebná data přímo ze systému POHODA. Tato volba je přístupná pouze tehdy, pokud je v agendě Nastavení/Nastavení programu zadána v sekci XML komunikace cesta k instalačnímu adresáři programu POHODA.

TAX: Pokud máte programy POHODA a TAX nainstalované na stejném počítači, můžete využít automatické zavedení vstupních dat z programu POHODA.

Jak?V případě, že program POHODA je nainstalován na jiném počítači než program TAX, je nutné nejprve ručně v programu POHODA vytvořit XML soubor s daty, a to pomocí povelu Soubor/Datová komunikace/XML export pro TAX. Poté v programu TAX na druhé straně průvodce zavedením výkazů zvolte možnost Načtení dat z XML souboru připraveného programem POHODA a zadejte cestu k souboru vytvořenému programem POHODA.

Jak?V případech, že budete chtít data zadávat ručně, resp. budete sestavovat rozvahu na haléře, ponechejte volbu Převod dat z programu POHODA nezatrženou. Zatrhněte však volbu Převod zůstatků z minulého období, díky které TAX převezme hodnoty z výkazu z minulého účetního období označeného jako oficiální.

nahoru

Ostatní

NovinkaAgenda Elektronická podání, která slouží k evidenci elektronicky podaných daňových přiznání a sledování stavu jejich podání, byla prozatím jen součástí nejvyšší varianty programu TAX. Nově je k dispozici i ve variantách Mini a Standard.

Záznam o podání přiznání na portál České daňové správy prostřednictvím aplikace EPO, resp. na portál Veřejného rozhraní e – Podání (VREP) se do agendy Elektronická podání zaznamená automaticky po odeslání přiznání z příslušné agendy.

Jak?Agendu Elektronická podání naleznete v nabídce Soubor.

NovinkaByly aktualizovány databáze finančních úřadů, zdravotních pojišťoven, správ sociálních zabezpečení a PSČ.

Novinka1. října 2012 došlo ke sloučení Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou, přičemž nástupnickou organizací je ČPZP. Poplatníkům, kteří patřili k prvně jmenované pojišťovně, změňte nastavení v agendě Adresář poplatníků v poli Zdravotní poj.

NovinkaV agendě Kódy bank byl aktualizován číselník bankovních ústavů.

NovinkaByla aktualizována agenda Homebanking.

nahoru