Business Intelligence je IT produkt roku 2012

Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Business Intelligence > IT produkt roku 2012

itproduktDoplněk pro analýzu a reporting dat Business Intelligence získalo ocenění IT produkt roku 2012 v kategorii podnikový software.Tuto soutěž už pošesté vyhlásila česká redakce časopisu Computerworld a podobně jako v předešlých letech, i tentokrát je jejím hlavním cílem zejména vyzdvižení a zviditelnění zajímavých softwarových produktů, které se svými vlatnostmi významně odlišují od konkurence. Doplněk Business Intelligence vstoupilo mezi finalisty soutěže v lednu 2012, tedy necelý půlrok po svém zařazení do standardní produktové nabídky společnosti STORMWARE.

Business Intelligence je řešení pro analýzu a reporting dat určené hlavně uživatelům ekonomicko-informačního systému POHODA. Pracovat s ním mohou firmy všech velikostí a uplatní se ve všech oborech podnikání. Business Intelligence pomáhá s hloubkovými analýzami různorodých dat tím, že je uživatelům předkládá jako relevantní informace formou srozumitelných výstupů. Ty si mohou uživatelé zobrazit buď jako kontingenční tabulky a grafy ve známé aplikaci Microsoft Excel, nebo formou intranetových reportů.

Pro uživatele tohoto řešení je klíčové, že mohou vyhodnocovat data za více účetních období i pro více firem, s různou hloubkou podrobnosti, pro jakékoliv středisko, činnost nebo zakázku. Business Intelligence tak sjednocuje data napříč celou společností a pomáhá s vytvářením firemních plánů a strategií.

Graf prezentující výnosy a náklady jednotlivých středisek

Business Intelligence není prvním produktem z portfolia STORMWARE Office, které může nést označení "IT produkt roku". V roce 2007 se to podařilo systému POHODA, v roce 2008 programu PAMICA a v roce 2010 programu PAMICA SQL.