Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Novinky ve verzi Květen 2012

Novinky ve verzi Květen 2012

CD

Popisovaná verze: POHODA Květen 2012, release 10100
Vztaženo k verzi: POHODA Leden 2012, release 10000
K dispozici od: 14. 5. 2012

Časopis Moje POHODA k verzi Květen 2012

Aktualizace k verzi

 

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších novinek a změn, které v programu přibyly od předchozí verze.

Obsah:  
Nové uspořádání položek v menu ZáznamKniha jízd a cestovní příkazyPříspěvkové organizace
Personalistika a mzdySklady a prodejXML
CRMReklamace a servisOstatní

Nové uspořádání položek v menu Záznam

Po instalaci verze Květen 2012 dříve nebo později objevíte změny v nabídce Záznam. Nejde jen o nové povely, které v programu POHODA přibyly právě v této verzi v rámci funkčního rozšíření. Některým stávajícím povelům se změnil název, některé se v rámci menu přesunuly na jinou pozici.

Nemusíte se obávat toho, že by se některý váš oblíbený povel ztratil. Naopak, snažili jsme se optimalizovat prostředí programu, aby se vám s ním prostě dobře pracovalo. Věříme, že si nové uspořádání rychle získá vaše sympatie. Pro usnadnění orientace jsme pro vás připravili přehled změn.

Popis novinek ve verzi Květen 2012 už pracuje s novým pojetím nabídky Záznam.

nahoru

Personalistika a mzdy

Novinka U zaměstnanců, kteří jsou cizinci, můžete pracovat s číslem pojištěnce přiděleným zdravotní pojišťovnou.

Údaj vyplněný v poli Číslo pojištěnce (ZP) bude vstupovat na tiskovou sestavu Hromadné oznámení zaměstnavatele do pole Číslo pojištěnce (rodné číslo).

Jak? Pole Číslo pojištěnce (ZP) naleznete na záložce Cizinec v agendě Personalistika.

POHODA: Cizincům v řadách svých zaměstnanců vyplňte číslo pojištěnce, které jim přidělila zdravotní pojišťovna

Novinka V agendách jednotlivých mezd si můžete zobrazit sloupce Osobní číslo a Rodné číslo. S jejich pomocí bude filtrování či třídění mzdových záznamů pohodlné.

Pro údaje do sloupců Osobní číslo a Rodné číslo v agendách mezd POHODA načte údaje ze stejnojmenných polí v agendě Personalistika.

Jak? Nejdříve vystavte mzdy a poté přidejte sloupce pomocí povelu v místní nabídce dostupné přes pravé tlačítko myši. V dalších měsících už se budou sloupce objevovat automaticky, pokud je přes místní nabídku zase neskryjete.

POHODA: Nové sloupce v agendách mezd za jednotlivé měsíce zjednoduší filtrování mzdových záznamů

Novinka Při sestavování přehledu o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele si můžete vybrat, zda se jedná o přehled řádný nebo opravný.

Jak? Tiskovou sestavu Přehled o platbě zdrav. pojištění zaměstnavatele naleznete v agendách mezd za jednotlivé měsíce. Typ přehledu vyberete přímo u této tiskové sestavy v dialogovém okně Tisk.

nahoru

CRM

Novinka Nově můžete zahájit komunikaci přes Skype přímo z programu POHODA.

Evidenci kontaktů typu Skype už POHODA umožňovala, a to v agendě Adresář na záložce Ostatní. Nově POHODA dokáže tyto údaje využít pro zahájení hovoru nebo chatu a volání prostřednictvím programu Skype na telefonní čísla uvedená u daného záznamu v adresáři v poli Mobil nebo Telefon.

Jak? Povely Zahájit hovor, Zahájit chat, Volat na mobil a Volat na telefon naleznete v nabídce Záznam/Komunikace/Skype v agendě Adresář a ve všech dokladových agendách. V agendě Adresář můžete ještě uvedené povely vyvolat kliknutím na název pole Skype. Podle zvoleného povelu POHODA otevře program Skype a zahájí odpovídající činnost.

POHODA: S novými povely zahájíte komunikaci přes Skype rovnou z programu POHODA

Novinka O každé zahájené komunikaci přes Skype může POHODA automaticky vytvořit záznam do agendy Události.

Jak? Budete-li chtít, aby POHODA zaznamenávala zahájení komunikace přes Skype, zatrhněte novou volbu Skype komunikace v agendě Globální nastavení/CRM v sekci Automaticky zaznamenávat události.

Novinka GPS souřadnice s přesnou polohou vašich obchodních partnerů vám usnadní vyhledávání na mapě a pomohou s plánováním obchodních cest.

POHODA podporuje dva nejrozšířenější formáty GPS souřadnic:

 • ve formátu dd,ddddd°
 • ve formátu stupně, minuty a vteřiny - dd°mm'ss,sss"

Oba samozřejmě platí pro výběr zeměpisné šířky i délky a POHODA si poradí s automatickým přepočtem mezi těmito formáty.

Jak? Souřadnice zadáte v agendě Adresář na záložce Ostatní do pole GPS. Můžete je sem zadat ručně nebo je zkopírovat z mapy, kterou používáte, a vložit je do tohoto pole ze schránky. Můžete je také vyplnit v dialogovém okně Zadejte GPS souřadnice, které vyvoláte v poli GPS klávesou F5 nebo tlačítkem .

POHODA: GPS souřadnice můžete zadávat jak ve formátu dd,ddddd°, tak ve formátu dd°mm´ss,sss“

Jak? GPS souřadnice také rychle zobrazíte na mapě. Slouží k tomu funkce Vyhledat na internetu. Najdete ji v agendě Adresář a ve všech dokladových agendách v nabídce Záznam/Komunikace. Další možností je kliknout myší na název pole GPS.

POHODA: Povel Vyhledat na internetu otevře stejnojmenné dialogové okno, kde přibyla nová volba pro zobrazení polohy podle zadaných GPS souřadnic

Novinka Už od podzimní verze POHODA na přání ověřuje IČ v insolvenčním rejstříku při ukládání dokladu. Nově si můžete nechat zobrazit upozornění jen v případech, kdy je v insolvenčním rejstříku záznam nalezen.

Jak?Zatržením volby Upozornit pouze na nalezené záznamy v insol. rejstříku v agendě Globální nastavení/CRM zajistíte, že POHODA bude IČ i nadále ověřovat automaticky při uložení dokladu, upozornění však zobrazí pouze v případě, že pro dané IČ bude nalezen záznam v registru.

POHODA: Budete-li chtít, může POHODA zobrazovat výsledek svého pátrání v insolvenčním rejstříku pouze v případě, když v něm vašeho partnera najde. Novou volbu, která omezuje zobrazování pouze na shodu záznamů, můžete použít při automatickém ověřování IČ v insolvenčním rejstříku.

nahoru

Kniha jízd a cestovní příkazy

Novinka Cestovní příkazy již nemusíte účtovat jednotlivě. Můžete využít nově přidanou funkci pro hromadné zaúčtování vybraných příkazů.

Jak? Hromadným zaúčtováním vás provede průvodce Zaúčtování záloh a cestovních náhrad, který je k dispozici jak v agendě Tuzemské cestovní příkazy, tak v agendě Zahraniční cestovní příkazy. K jeho spuštění využijete povel Záznam/Zaúčtování příkazů… Povel je k dispozici v obou agendách.

Jak? Pokud chcete zaúčtovat pouze některé cestovní příkazy, proveďte jejich výběr a poté zvolte v průvodci v části Zaúčtovat cestovní příkazy volbu Všechny vybrané cestovní příkazy.

Jak? Automatické zaúčtování všech nezaúčtovaných příkazů zajistí volba Všechny nezaúčtované cestovní příkazy. Můžete se rozhodnout, zda chcete zahrnout nezaúčtované záznamy z agendy Tuzemské cestovní příkazy, nebo Zahraniční cestovní příkazy, příp. z obou agend najednou.

POHODA vytvoří pro všechny vybrané záznamy pokladní doklady, interní doklady nebo ostatní závazky, a to podle zadaného data, měn a zaměstnanců, kterých se tyto cestovní příkazy týkají.

POHODA: Z obou agend s cestovními příkazy POHODA hromadně zaúčtuje třeba všechny dosud nezaúčtované cestovní příkazy, tuzemské i zahraniční

Jak? Při hromadném zaúčtování cestovních příkazů může vzniknout zaokrouhlovací rozdíl. Předkontaci pro zaúčtování vzniklých rozdílů můžete upravit v poli Zaok. (náklady) a Zaok. (výnosy) v agendě Globální nastavení/Cestovní příkazy.

POHODA: V agendě Globální nastavení si nastavte předkontace pro zaokrouhlovací rozdíly vzniklé při hromadném zaúčtování cestovních příkazů

Novinka U cestovních příkazů je možné také zaúčtování hromadně zrušit.

Jak? K hromadnému rušení zaúčtování cestovních příkazů slouží stejný průvodce jako k hromadnému zaúčtování cestovních příkazů. Spustíte ho povelem Záznam/Zaúčtování příkazů… v agendách Tuzemské cestovní příkazy a Zahraniční cestovní příkazy. V průvodci zvolte možnost Zrušit zaúčtování cestovních příkazů. Na poslední straně průvodce se zobrazí seznam již dříve vytvořených dokladů, které je nutné ručně odstranit nebo upravit.

Jak? Pokud chcete zrušit zaúčtování pouze některých cestovních příkazů, proveďte nedříve jejich výběr, až poté spusťte průvodce. Pod volbou Zrušit zaúčtování cestovních příkazů nezapomeňte zatrhnout ještě volbu Všechny vybrané cestovní příkazy.

Novinka Tisková sestava Kniha jízd zobrazuje celkový počet ujetých kilometrů a přehled náhrad za dané vozidlo. U soukromého vozidla jsou celkové částky ještě rozčleněné podle toho, zda jízdu uskutečnil podnikatel, nebo zaměstnanec.

Jak? Tiskovou sestavu najdete v agendách Kniha jízd a Vozidla.

POHODA: Ve spodní části tiskové sestavy Kniha jízd jsou u soukromého vozidla celkové údaje rozdělené na jízdy uskutečněné podnikateli a jízdy uskutečněné zaměstnanci

POHODA E1Novinka Možnosti přístupových práv v řadě POHODA E1 nově dovolují definovat práva uživatelů k jednotlivým číselným řadám cestovních příkazů konkrétních účetních jednotek.

Nastavení využijete především v případě, kdy je nežádoucí, aby zaměstnanci viděli cestovní příkazy svých spolupracovníků.

Jak? Pokud uživateli přidáte přístup ke zvolené firmě, zobrazí se u agend Tuzemské cestovní příkazy a Zahraniční cestovní příkazy pod volbami práv ve zvolené úrovni volba Dle číselných řad. Po její aktivaci se přidají do stromu nastavení práv uživatele číselné řady příslušné agendy. K jednotlivým číselným řadám pak můžete práva nastavovat stejně detailně jako pro agendu. Volba žádná práva zaručí, že uživatel nebude mít přístup k cestovním příkazům s vybranou číselnou řadou.

Jak? Volbu a dílčí parametry nastavení práv na číselné řady cestovních příkazů naleznete v řadě POHODA E1 v agendě Nastavení/Přístupová práva.

POHODA: Chcete-li detailně nastavit uživatelům práva k číselným řadám tuzemských cestovních příkazů, zatrhněte nejdříve volbu Dle číselných řad. Pak nastavte rozsah práv k jednotlivým číselným řadám. Stejně postupujte u zahraničních cestovních příkazů.

POHODA E1Novinka V řadě POHODA E1 můžete také sledovat historii změn jednotlivých záznamů v agendách Tuzemské a Zahraniční cestovní příkazy.

Jak? Sledování historie nastavíte zatržením volby Zapnuto v agendě Globální nastavení/Historie u odpovídajících agend.

POHODA: POHODA může sledovat historii změn a smazaných záznamů také v případě cestovních příkazů

Novinka U vozidel, která ve vaší firmě z jakéhokoliv důvodu dosloužila, můžete vyplnit datum vyřazení vozidla z majetku firmy. Tím okamžikem je POHODA přestane nabízet do knihy jízd a cestovních příkazů.

Tuto novinku oceníte zejména v případě, že váš vozový park zahrnuje hodně vozidel. Po vyplněném datu se vyřazené vozidlo nebude nabízet pro vložení do agend Kniha jízd, Tuzemské a Zahraniční cestovní příkazy.

Jak? Datum vyřazení vozidla z majetku firmy vyplňte do pole Vyřazení v agendě Jízdy/Vozidla.

POHODA: Vyřazená vozidla nebude POHODA nabízet pro vložení do knihy jízd a cestovních příkazů

Novinka K jednotlivým platbám hrazeným v průběhu pracovních cest a vykazovaným na cestovních příkazech můžete nově vyplňovat místo, kde k nim došlo.

Jak? Pole Místo naleznete na záložce Výdaje v agendách Tuzemské a Zahraniční cestovní příkazy.

POHODA: Do nového pole vyplňte místo, kde se uskutečnila platba konkrétního výdaje, který souvisí s pracovní cestou

nahoru

Sklady a prodej

Novinka Byl upraven přenos vážené nákupní ceny v případě, že je první pohyb záporný výdej.

Pokud měla skladová zásoba na konci roku nulový stav a jako první pohyb dalšího roku byl záporný výdej, byla vážená nákupní cena nulová až do doby, než se uskutečnil další pohyb typu příjem. Nově se bude datovou uzávěrkou vážená nákupní cena přenášet i u těchto nulových položek a vážená nákupní cena prvního záporného výdeje bude shodná s předešlým rokem.

Novinka V agendě Výdejky můžete nově při zadávání adresy uvést i e-mail.

Jak? Pokud vybíráte do výdejky odběratele z agendy Adresář, objeví se v poli E-mail stejná adresa, jakou máte u daného odběratele v adresáři. Můžete ji však vyplnit také ručně. Při odeslání výdejky ve formátu PDF e-mailem POHODA upřednostní e-mail zadaný v dokladu.

POHODA: E-mailem můžete posílat už i výdejky, a to jednotlivě i hromadně

Novinka Prostřednictvím nově přidané volby můžete prodejní ceny upravit na konkrétní částku.

Jak? V dialogovém okně Přepočet prodejních cen vybraných zásob, které zobrazíte v agendě Zásoby pomocí povelu Záznam/Přecenění prodejních cen…, nejprve vyberte prodejní ceny, které chcete zahrnout do přepočtu. Pak zatrhněte volbu Upravit prodejní ceny na. Zpřístupní se pole, do kterého zapíšete hodnotu v Kč, na jakou se vybrané ceny aktualizují.

Jak? Pokud chcete také přecenit hodnoty slev a vedlejších cen na uvedenou částku, vyberte je ve výběru cen a zároveň zrušte výběr u volby Prodejní cena. Pro aktualizaci vybraných slev a vedlejších cen je důležité zatrhnout také volbu Zvolené slevy neodvozovat z prodejní ceny, ale také upravit.

POHODA: POHODA může upravit prodejní ceny na konkrétní zadanou částku

Novinka Při prodeji můžete zadávat vklady a výběry z provozních pokladen. POHODA vám také kdykoliv zobrazí aktuální stav hotovosti a cenin v pokladně. S novými funkcemi získáte lepší kontrolu nad tokem peněz přes jednotlivé pokladny a prodejní místa.

Agendy Prodejky a Kasa byly rozšířeny o nové typy záznamu, a to Vklad a Výběr. Při vkladech a výběrech nabízí POHODA jako formu úhrady pouze hotovost a cizí měnu. Do seznamu tiskových sestav byla také doplněna sestava Vklad a výběr hotovosti. Prodejky s typem Vklad nebo Výběr nevstupují do zaúčtování a můžete si pro ně nadefinovat vlastní číselnou řadu.

Jak?Při založení nového záznamu v agendě Prodejky s typem záznamu Vklad nebo Výběr zadáte požadovanou hodnotu do pole Přijato nebo na záložce Úhrady dokladu.

POHODA: Při vkladu hotovosti do pokladny, resp. výběru z pokladny vyberte odpovídající typ záznamu

Jak?Vklad či výběr hotovosti můžete zadat i přímo v agendě Kasa, a to pomocí dialogového okna Vklady a výběry. Toto dialogové okno vyvoláte povelem Záznam/Vklady a výběry, ikonou  nebo tlačítkem Vklad/Výběr hotovosti na dotykovém displeji pod tlačítkem Funkce 2.

POHODA: Tlačítka Vklad/Výběr hotovosti a Stav hotovosti a cenin jsou na dotykovém displeji schována ve skupině tlačítek Funkce 2

Jak?V otevřeném dialogovém okně vyberete požadovaný typ operace a zadáte hodnotu vkladu nebo výběru. Do pole Poznámka můžete uvést důvod vkladu nebo výběru. Pokud zatrhnete volbu S tiskem, pak POHODA po dokončení dialogu kromě vytvoření záznamu do agendy Prodejky také automaticky vytiskne sestavu Vklad a výběr hotovosti.

POHODA: Chcete-li, aby POHODA po dokončení vkladu, resp. výběru automaticky vytiskla sestavu Vklad a výběr hotovosti, zatrhněte volbu S tiskem

Soupiska Stav hotovosti a cenin zobrazí aktuální stav prodejní pokladny k okamžiku sestavení. Soupisku je možné sestavit souhrnně za všechny uživatele a prodejní místa nebo pro konkrétního uživatele a kasy.

Jak?Aktuální stav hotovosti v pokladně zjistíte pomocí povelu Záznam/Stav hotovosti a cenin, ikony  nebo tlačítka Stav hotovosti a cenin na dotykovém displeji. Konkrétní kasu a uživatele vyberete v poli Kasa, resp. Uživatel. Zatržením volby Jednotlivě pro každou kasu, resp. Jednotlivě pro každého uživatele se zobrazí soupis hotovosti a cenin pro každou kasu, resp. uživatele zvlášť na samostatný list.

POHODA: POHODA může vytisknout soupisky s aktuálním stavem prodejní pokladny za jednotlivé kasy a uživatele na samostatné listy

Při zapracování této novinky došlo k úpravě tiskové sestavy Prodejka. Pokud máte tuto tiskovou sestavu uživatelsky upravenou, zobrazí se při prvním otevřením sestavy upozornění s možností ponechání upravené sestavy, popř. aktualizace originálu.

nahoru

Reklamace a servis

NovinkaProstřednictvím nového povelu jednoduše vytvoříte výdejku na servisní položky.

Jak?Zapíše-li technik součástky, které bude potřebovat k opravě, přímo do agendy Servis, můžete všechny připravené položky najednou vyskladnit pomocí nového povelu Servis. Najdete ho v agendě Výdejky v nabídce Záznam/Přenos.

POHODA: Nový povel, kterým vytvoříte výdejku na položky spojené s opravou, se nachází v nabídce Záznam/Přenos

NovinkaPřijatou objednávku na servisní práce pohodlně překlopíte do servisního záznamu.

Jak?Objednávku do servisního záznamu přenesete pomocí povelu Přijaté objednávky, který naleznete v agendě Servis v nabídce Záznam/Přenos.

NovinkaV poli Text můžete uvést bližší informace o reklamaci či opravě.

NovinkaVe formulářích agend Reklamace a Servis přibyla pole Středisko, Činnost a Zakázka.

Jak?V agendě Reklamace jste dříve vyplňovali středisko, činnost a zakázku na záložce Předmět reklamace. Nově tato pole najdete přímo ve formuláři agendy.

Jak?V agendě Servis můžete střediska, činnosti a zakázky vyplňovat nejen na záložce Položky servisu, ale nově i ve formuláři agendy.

Podle nově přidaných polí můžete jednodušeji provádět výběr záznamů.

POHODA: Jak servisním, tak i reklamačním záznamům můžete přiřazovat odpovídající středisko, činnost a zakázku

NovinkaV servisních záznamech už také můžete pracovat s různými cenovými hladinami pro různé odběratele.

Při výběru skladových položek na záložku Položky servisu bude POHODA nabízet skutečné ceny zásob podle názvu zvolené prodejní ceny.

Jak?Cenovou hladinu vyberete v poli Ceny v agendě Servis.

NovinkaPro urychlení zápisu si můžete v agendě Reklamace a Servis vytvořit vlastní vzory reklamačních a servisních záznamů, tzv. šablony.

POHODA: Agendy Reklamace a Servis umožňují práci s šablonami

NovinkaByly aktualizovány tiskové sestavy Potvrzení o přijetí reklamace, Reklamační protokol, Reklamační list, Potvrzení o přijetí do servisu a Servisní protokol.

nahoru

Příspěvkové organizace

NovinkaPro účely monitorování a řízení veřejných financí musí vybrané účetní jednotky předávat Pomocný analytický přehled. POHODA sestavení těchto výkazů podporuje.

Pro implementaci Pomocného analytického přehledu (dále PAP) a související činnosti jsou rozhodující zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláška č. 410/2009 Sb. a vyhláška č. 383/2009 Sb., vždy ve znění pozdějších předpisů.

PAP se skládá ze tří skupin:

 • Části I-III obsahují údaje o vybraných syntetických účtech v detailním analytickém členění.
 • Části IV-IX obsahují údaje o charakteru přírůstků a úbytků na vybraných syntetických rozvahových účtech v detailním analytickém členění, tj. rozkládají celkový obrat na straně MD a DAL na předem definované kategorie změn vlivem transakcí, přecenění a ostatních změn objemu.
 • Části X-XIII detailněji rozkládají údaje uvedené v předchozích tabulkách v členění podle jednotlivých partnerů aktiva/pasiva nebo jednotlivých partnerů transakce, popř. podle obojího.

Poprvé budou výkaz PAP příspěvkové organizace sestavovat za první pololetí roku 2012. Termín k odevzdání je do 30. 7. 2012 a přijímají se výkazy pouze ve formátu XML.

POHODA: Při zakládání výkazu PAP využijete novou položku ve výklopném seznamu pole Typ

Jak?Výkaz PAP můžete vytvořit v agendě Účetnictví/Výkazy pro MF. Vyberete si typ Výkaz PAP a rok, za který budete data vykazovat. Uložením záznamu se automaticky otevře nová agenda, ve které postupně vyplníte požadovaná data výkazu. Navigační strom v levé části agendy vás provede jednotlivými částmi výkazu. V sekci Obecné nezapomeňte zadat období, za které se výkaz sestavuje, a vybrat způsob zaokrouhlování údajů.

POHODA: Vyplňováním výkazu PAP vás provede navigační strom v levé části agendy

Jak?Pomocí připravených tiskových sestav si můžete zobrazit náhledy vyplněných dat.

Elektronické odesílání všech částí výkazu a automatické načtení dat do částí I-III přinese některá z nejbližších aktualizací programu POHODA.

NovinkaPřijetí a použití účelových prostředků prokazují příspěvkové organizace pro kontrolní orgány prostřednictvím účelového znaku. POHODA jeho použití umožňuje.

Ke každému účtu v agendě Účtová osnova můžete vyplnit číslo účelového znaku. Pokud budete tisknout doklad včetně zaúčtování, zobrazí se tento údaj automaticky u účtu přiřazeného ke straně MD, resp. DAL.

POHODA: U jednotlivých účtů můžete kromě jiného vyplnit také odpovídající účelový znak

NovinkaK dosavadním způsobům odesílání účetních výkazů příspěvkových organizací přibyl další způsob.

Tento způsob odeslání vyberete v případě, že na kraj musíte posílat data ve formátu XML.

Jak?V Průvodci pro elektronické podání do CSÚIS zatrhnete volbu Krajský úřad – XML výkaz (IISPP). Průvodce zobrazíte prostřednictvím tlačítka Export do XML v agendě Účetnictví/Výkazy pro MF.

POHODA: Pokus posíláte na svůj krajský úřad účetní výkazy ve formátu XML, zvolte v průvodci elektronickým podáním třetí typ komunikace

nahoru

XML

Novinka Nyní můžete přesněji nastavit možnosti importu zásob a adresáře pro případy, kdy aktualizační importní balíček obsahuje záznamy, které v původní databázi nejsou.

Pokud před aktualizačním importem neexistoval v programu POHODA odpovídající záznam, který měl být aktualizován, import se neprovedl. Nově můžete rozhodnout, zda má POHODA aktualizačním importem vytvořit nový záznam, nebo ho vůbec neimportovat:

a) provede aktualizaci záznamů a v případě, že záznam v původní databázi nenajde, vytvoří nový – viz schéma I:

POHODA: Vzorové schéma I

b) provede aktualizaci záznamů a v případě, že záznam v původní databázi nenajde, import neprovede – viz schéma II:

POHODA: Vzorové schéma II

Novinka Při importu zásob a adresáře můžete provést aktualizaci záznamu.

Importem nových záznamů se v programu POHODA vytvářely nové záznamy, pokud však už v původní databázi byl nalezen stejný záznam, import nebyl proveden. Nově můžete rozhodnout, zda má POHODA existující záznamy aktualizovat:

a) přidá nový záznam bez ohledu na stávající hodnoty – viz schéma III:

POHODA: Vzorové schéma III

b) před přidáním nového záznamu provede kontrolu duplicity, a pokud nalezne stejný záznam, import neprovede – viz schéma IV:

POHODA: Vzorové schéma IV

c) před přidáním nového záznamu nejprve provede kontrolu duplicity a v případě shody jej zaktualizuje – viz schéma V:

POHODA: Vzorové schéma V

Novinka Aktualizačním importem adresáře můžete aktualizovat také údaje na záložkách Dodací adresy a Bankovní účty.

Novinka V agendě Adresář byl také upraven export bankovních účtů.

Novinka XSD schéma agend Nabídky, Poptávky, Přijaté a Vydané objednávky, Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Výdejky a Ostatní pohledávky bylo rozšířeno o pole E-mail.

Novinka Bylo upraveno zpracování prefixu ve vstupním XML dokumentu.

Novinka Bylo optimalizováno zpracování XML komunikace přes příkazový řádek.

Novinka Pokud v agendě Globální nastavení/Adresář není zatržena volba Číslování zákazníků, zobrazí se v logu upozornění o neprovedení aktualizace z důvodu nečíslování zákazníků.

Novinka Pokud XML import dokladu nemá nadefinovanou číselnou řadu nebo číselná řada zadaná v importovaném dokumentu není zadaná v programu POHODA, import se neprovede.

Novinka U XML souboru bez nadefinované předkontace se použije výchozí předkontace z agendy Uživatelské nastavení.

Novinka Pokud má importovaný doklad vazbu na adresář a zároveň je v XML definována dodací adresa, vloží se do dokladu dodací adresa z XML, nikoliv z adresáře programu POHODA.

Novinka Pokud vstupní XML dokument obsahuje vazbu na položky dokladu přes element <ID>, který je jednoznačný, bude prohledáván celý sklad bez ohledu na nastavené filtry na sklady.

Novinka Pokud při importu převodky není u skladové položky vyplněné evidenční číslo, nedojde importem záznamu k jeho automatickému doplnění.

Novinka Při importu dokladu v cizí měně se částka načtená z XML zaokrouhlí matematicky na 2 desetinná místa.

Novinka Při importu dokladu se skladovou položkou, která není na skladě, se nyní do výsledku zpracování vypíše informace, o jakou skladovou položku se jedná.

Novinka Pokud je jednotková cena skladové položky zadaná přímo v XML dokumentu, nebude se zaokrouhlovat podle nastaveného zaokrouhlení cenové skupiny.

Novinka Test na shodu IČ v balíčku s účetní jednotkou se provádí před načítáním dataPackItems.

Novinka Při importu prodejek bez položek se již vyplňuje pole Přijato.

nahoru

Ostatní

NovinkaS novou agendou můžete evidovat osoby zodpovědné za jednotlivé zakázky a reklamační a servisní záznamy. Tato evidence nepotřebuje agendu Personalistika, a tak ji oceníte zejména v případě, že používáte program POHODA ve variantě Jazz.

Dříve se v poli Odpovědná osoba v agendách Zakázky, Reklamace a Servis zobrazovali pouze zaměstnanci zavedení v agendě Personalistika. Nyní si můžete vytvořit vlastní seznam odpovědných osob. Pokud pracujete s variantou Jazz, pak se s pojmem „odpovědná osoba“ v této souvislosti setkáváte poprvé, protože jste ho ve zmíněných agendách zatím neměli.

Jak?Agendu Odpovědné osoby naleznete v nabídce Nastavení/Seznamy. Po převodu účetní jednotky do verze Květen 2012 (případně pozdější, pokud tuto verzi vynecháte) se nová agenda automaticky předvyplní záznamy osob, jejichž jména už byla někdy v agendách Zakázky, Reklamace či Servis použita. Do agendy samozřejmě můžete kdykoliv přidávat další osoby podle potřeby.

Při výběru odpovědné osoby v agendě Zakázky, Reklamace a Servis bude POHODA nabízet všechny osoby, u kterých není vyplněno datum odchodu.

Jak?Chcete-li mít v agendě Odpovědné osoby všechny své zaměstnance, použijte povel Personalistika, který naleznete v nabídce Záznam/Přenos.

POHODA: Pro načtení odpovědných osob z agendy Personalistika použijte povel z nabídky Záznam/Přenos

Jak?Na záložce Záznamy v agendě Odpovědné osoby uvidíte seznam všech dokladů v agendách Zakázky, Reklamace a Servis, ve kterých figuruje daná osoba. Kliknutím myší nebo pomocí povelu Otevřít po stisku pravého tlačítka myši nad daným záznamem se můžete přepnout do zdrojové agendy, kde rovnou uvidíte výběr dokladů vztahujících se k vybrané osobě.

POHODA: V nové agendě na záložce Záznamy uvidíte, v kolika reklamačních a servisních záznamech, resp. zakázkách je daná osoba uvedená jako odpovědná osoba. Povelem z místní nabídky jednoduše otevřete výběr navázaných záznamů.

NovinkaObliba používání formátu PDF stále roste. A v programu POHODA je odeslání PDF dokumentu zase o kousek jednodušší. S novou ikonou v nástrojové liště odešlete výchozí sestavu ve formátu PDF e-mailem velmi rychle.

Nová ikona ušetří několik kliknutí myší potřebných pro odeslání PDF souboru e-mailem přes dialogové okno Tisk.

Jak?Po kliknutí na ikonu POHODA vytvoří výchozí tiskovou sestavu ve formátu PDF a podle nastavení v agendě Uživatelské nastavení/E-mailové služby mohou nastat dvě situace: buď se otevře nová zpráva ve výchozím poštovním klientovi, nebo se zobrazí dialogové okno Odeslání e-mailu. V obou případech je PDF soubor už automaticky přiložen k připravené zprávě. Před samotným odesláním ještě můžete upravit e-mailovou adresu a přidat nebo upravit předmět a text zprávy.

POHODA: Nové tlačítko v nástrojové liště vytiskne výchozí sestavu do formátu PDF a přiloží ji k e-mailové zprávě

NovinkaZakázáním spuštění programu se již nemůže stát, že zatímco bude administrátor program aktualizovat, některý z uživatelů ho omylem otevře.

Nová funkce dočasně znemožní uživatelům otevřít program POHODA. V průběhu platnosti zákazu program otevře pouze uživatel, který zná heslo nastavené k danému zákazu.

POHODA: Zákaz spuštění programu se provádí nad účetními jednotkami. Patřičný povel se nachází v nabídce Databáze.

Uživatelům, kteří jsou při nastavování dočasného zákazu už v programu přihlášeni, POHODA zobrazí upozornění o nutnosti ukončení programu. V upozornění zobrazí také důvod, který uvedl administrátor při nastavení zákazu.

POHODA: Bez znalosti hesla nastaveného pro běžící zákaz spuštění programu se uživateli nepodaří program otevřít

Jak?V agendě Soubor/Účetní jednotky v nabídce Databáze najdete nový povel Zákaz spuštění programu… Povel zobrazí dialogové okno Zákaz spuštění programu, ve kterém uvedete důvod zákazu spuštění a jednorázové heslo. V poli Aktivní připojení uvidíte, kteří uživatelé momentálně s programem pracují.

Jak?Po provedení dané operace, např. aktualizaci programu, administrátor zákaz zruší, a to ve stejném dialogovém okně tlačítkem Zrušit.

POHODA: Pro ukončení zákazu spuštění programu slouží stejné povely a ikony jako pro jeho nastavení. V dialogovém okně však pro tento případ přibyde tlačítko Zrušit.

NovinkaBezpečnost programu POHODA je nyní ještě o něco vyšší. Pokud je aktivován systém práv, musí mít uživatel vždy zadané heslo pro přihlašování.

Jak?Ve starších verzích programu se přístupová práva aktivovala vždy zadáním hesla administrátorovi. Nově systém práv zapnete i tlačítkem Aktivovat přístupová práva. Pokud nemá uživatel „admin“ zadané heslo, zobrazí se dialogové okno pro změnu hesla a uložením změn se aktivuje systém uživatelských práv. Tlačítkem Deaktivovat přístupová práva můžete systém práv zase vypnout.

POHODA: Tlačítka pro aktivaci a deaktivaci přístupových práv najdete na stejném místě v agendě Přístupová práva v profilu administrátora

Jak?Pokud byla ve starší verzi přístupová práva aktivována, nemusel mít uživatel vyplněné heslo. Nově bude heslo vždy vyžadováno. Při pokusu o přihlášení uživatele bez hesla se zobrazí upozornění s možností změny hesla. V tomto případě nechte pole Staré heslo prázdné a zadejte jen nové heslo.

NovinkaS novými sloupci Vytvořeno a Uloženo okamžitě zjistíte, kdy byl konkrétní záznam vytvořen a naposledy změněn.

Sloupce Vytvořeno a Uloženo najdete ve většině agend programu POHODA.

POHODA: Z nových sloupců ihned zjistíte, kdy byl záznam vytvořen a naposledy změněn

POHODA E1Novinka V řadě POHODA E1 je možné nově nastavit obnovu databáze pomocí automatických úloh.

Jak?Obnovu databáze je možné nadefinovat k činnosti typu Správa databáze v agendě Automatické úlohy, kterou otevřete prostřednictvím povelu Databáze v agendě Účetní jednotky.

NovinkaPole E-mail v agendě Adresář a ve všech dokladových agendách, které toto pole obsahují, bylo rozšířeno na 98 znaků.

NovinkaPole Text v agendách Banka, Účetní, Peněžní a Nepeněžní deník bylo rozšířeno na 96 znaků.

NovinkaV agendě Výchozí stavy účtů můžete zadat výchozí hodnoty i pro podrozvahové účty.

Agendu naleznete v nabídce Účetnictví/Počáteční stavy.

NovinkaVeškeré popisky tiskových sestav byly přeloženy do anglického jazyka.

V rozšíření POHODA English UI se popisky tiskových sestav zobrazují v anglickém jazyce.

POHODA: Dialogová okna Tisk v anglickém uživatelském rozhraní jsou kompletně v angličtině, včetně popisných textů k jednotlivým tiskovým sestavám

NovinkaByla přidána podpora nové verze databázového serveru SQL Server 2012.

Řady POHODA SQL a POHODA E1 jsou připraveny na provoz na nové verzi SQL serveru, který společnost Microsoft uvolnila do prodeje letos v dubnu. O možnosti zakoupení nového SQL serveru prostřednictvím společnosti STORMWARE se dočtete v časopise Moje POHODA na straně 26 nebo na stránce Zvýhodněná cena licencí Microsoft SQL Server.

nahoru

Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 499529 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout