Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Akce a tipy > Tuzemský reverse charge k 1. 1. 2012

Přenesení daňové povinnosti (reverse charge)

DPH ze stavebních a montážních prací od 1. 1. 2012

Přenesení daňové povinnosti na odběratele se od ledna 2012 rozšiřuje i na stavební a montážní práce. Pokud si tedy od letošního roku objednáte firmu, která vám bude dělat stavební či montážní úpravy, a vy i váš dodavatel jste plátci DPH, počítejte s tím, že DPH z těchto prací budete muset přiznat a zaplatit vy. Reverse charge se trochu jinak projeví také na faktuře, kterou dostanete od dodavatele, a ve vašem daňovém přiznání.

Režim přenesení daňové povinnosti platí od dubna loňského roku na dodání zlata, šrotu a odpadu a při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Kromě mnoha jiných změn v oblasti daní se musí poplatníci od letošního ledna připravit také na rozšíření tohoto režimu na poskytnutí stavebních nebo montážních prací. Poprat se s ním tedy bude muset mnohem větší okruh podnikatelských subjektů.

Režim přenesení daňové povinnosti, takzvaný reverse charge, je v rámci mechanismu uplatňování DPH specifickým režimem. Na rozdíl od běžného mechanismu uplatňování DPH, kdy povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu za uskutečněné zdanitelné plnění má poskytovatel plnění (dodavatel, tedy plátce, který zdanitelné plnění uskutečnil), v režimu přenesení daňové povinnosti je povinen přiznat a zaplatit daň na výstupu příjemce plnění (odběratel).

Dodavatel vystaví daňový doklad, kde oproti běžnému daňovému dokladu neuvede výši DPH. Místo toho do dokladu napíše, že výši daně je povinen doplnit a přiznat odběratel, který je plátcem DPH a pro kterého bylo plnění uskutečněno. Odběratel je potom povinen doplnit na obdrženém daňovém dokladu výši daně a odpovídá za její správný výpočet. Daň musí přiznat a zaplatit ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Pro lepší představu, jak v tomto režimu v programu POHODA dodavatel vystaví vydanou fakturu, odběratel zavede přijatou fakturu a jak bude u obou partnerů vypadat přiznání k DPH, jsme pro vás připravili příklad.

Tento režim přenesení daňové povinnosti musí použít plátce DPH, který poskytne vymezené stavební nebo montážní práce s místem plnění v tuzemsku jinému plátci DPH pro jeho ekonomickou činnost. Dodavatel i odběratel tedy musí být plátci DPH.

Reverse charge se nepoužije v těchto případech:

  • Plátce DPH poskytuje stavební nebo montážní práce odběrateli, který není plátcem DPH.
  • Neplátce DPH poskytuje takové práce plátci DPH.
  • Jde o využití stavebních a montážních prací pro soukromou potřebu (odběratel není v postavení osoby povinné k dani).

Odběratel i dodavatel musí zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti evidovat ve zvláštní evidenci a výpis z této evidence elektronicky předkládat správci daně. Stavebním a montážním pracím odpovídá souhrnně kód předmětu plnění 4. Pro účely daňových povinností není třeba jej dále členit. V programu POHODA jej najdete v nově doplněné seznamové agendě Nastavení/Seznamy/Kódy předmětu plnění (viz také popis novinek ve verzi Leden 2012).

V Klasifikaci produkce CZ-CPA spadají tyto práce do sekce F – Stavby a stavební práce (oddíly 41 až 43), viz stránky Českého statistického úřadu, konkrétně www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_produkce_(cz_cpa).


Vstup do e-shopu Potřebujete vždy aktuální legislativu? Můžete se spolehnout na program POHODA. Objednejte si jej v našem e-shopu.

Objednávka souboru služeb SERVIS Máte už program POHODA, ale zatím ve verzi 2011? Prodlužte si předplatné aktualizací a podpory na rok 2012 v e-shopu.


Související článek:

Změny DPH od 1. dubna 2011


Stažení programu POHODA Start
  • 500 záznamů v účetním deníku
  • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
  • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
  • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
  • 100 záznamů v ostatních agendách
  • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 495358 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: