Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Výhody spolupráce programů TAX a POHODA

Ekonomicko-informační systém POHODA pro vás bude oporou při každodenní činnosti, daňový software TAX zase vaším specialistou na daňová přiznání. Dejte je dohromady a můžete pustit z hlavy naprostou většinu starostí s daněmi. Ze spojení těchto programů vytěží jak podnikající fyzické osoby (OSVČ), tak právnické osoby, zaměstnavatelé či plátci silniční daně.
Ne všichni uživatelé, kteří ve vaší firmě pracují s programem POHODA, zpracovávají daňová přiznání. Licencí k programu TAX tedy nemusíte kupovat tolik jako k programu POHODA.


Fyzická osoba a OSVČ

Jako fyzická osoba, která má pouze příjmy z podnikání, budete mít daňové přiznání a přehledy pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu hotové během pár minut. TAX většinu údajů totiž převezme z vaší daňové evidence nebo účetnictví, které vedete v programu POHODA.
Funkční oblast / formulář / sestava
POHODA
TAX
Podklady k dani z příjmů fyzických osob?
TAX sice nepřipraví podklady k dani z příjmů, ale umožňuje načíst data z programu POHODA.
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob, včetně odeslání přes EPO
Přehled pro správu sociálního zabezpečení, včetně odeslání na VREP
Přehledy pro zdravotní pojišťovny (všechny zdravotní pojišťovny v ČR)

Právnická osoba

Účetní závěrka a sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob se vzájemně doplňují. POHODA obsahuje množství dat, TAX z nich vytáhne to podstatné pro správné vyčíslení daňové povinnosti a začlení je do odpovídajících sekcí daňového přiznání.

TAX na základě údajů z programu POHODA:

  • spočítá roční úhrn čistého obratu,
  • rozčlení daňové odpisy podle skupin (podle zařazení majetku v programu POHODA),
  • zobrazí výsledek hospodaření,
  • spočítá daň a také novou výši záloh.
Funkční oblast / formulář / sestava
POHODA
TAX
Podklady k dani z příjmů právnických osob?
TAX sice nepřipraví podklady k dani z příjmů, ale umožňuje načíst data z programu POHODA.
Přiznání k dani z příjmů právnických osob, včetně odeslání přes EPO
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Přehled o peněžních tocích
Přehled o změnách kapitálu
Příloha v účetní závěrce

Zaměstnavatel

Nezáleží na tom, jestli jste fyzická nebo právnická osoba. Pokud máte zaměstnance, v průběhu roku vám POHODA pomůže s plněním povinností nahlašovat změny u vašich zaměstnanců správě sociálního zabezpečení i příslušné zdravotní pojišťovně.

V programu TAX zase připravíte všechny potřebné přílohy k vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob. Údaje pro tyto tiskopisy se do programu TAX zadávají ručně.
Funkční oblast / formulář / sestava
POHODA
TAX
Hlášení na správu sociálního zabezpečení
Hlášení na zdravotní pojišťovny
Výpočet daně a daňového zvýhodnění
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti – přílohy č. 1 a 2
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti – přílohy č. 3 a 4
Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob
Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob

Poplatník silniční daně

I při sestavování přiznání k dani silniční si můžete práci zjednodušit tím, že si z programu POHODA (nebo z programu GLX) načtete základní údaje, v tomto případě o svých vozidlech. Pokud byly vstupní údaje kompletní, je práce na přiznání minimální. Stačí pouze doplnit maximální povolenou hmotnost v tunách a počet náprav, které se v programu POHODA nevyplňují.
Funkční oblast / formulář / sestava
POHODA
TAX
Přiznání k dani silniční, včetně odeslání přes EPO

Poplatník majetkové daně

TAX umožňuje také zpracovávat přiznání k dani z nemovitých věcí. Podkladové údaje k této dani se v programu POHODA nesledují, proto vám TAX vyplnění potřebných dat maximálně ulehčí.
Funkční oblast / formulář / sestava
POHODA
TAX
Přiznání k dani z nemovitých věcí, včetně odeslání přes EPO

Vyberte si variantu s tou nejlepší kombinací funkcí