Výhody spolupráce programů TAX a POHODA

Ekonomicko-informační systém POHODA pro vás bude oporou při každodenní činnosti, daňový software TAX zase vaším specialistou na daňová přiznání. Dejte je dohromady a můžete pustit z hlavy naprostou většinu starostí s daněmi. Ze spojení těchto programů vytěží jak podnikající fyzické osoby (OSVČ), tak právnické osoby, zaměstnavatelé či plátci silniční daně.
Ne všichni uživatelé, kteří ve vaší firmě pracují s programem POHODA, zpracovávají daňová přiznání. Licencí k programu TAX tedy nemusíte kupovat tolik jako k programu POHODA.

Fyzická osoba a OSVČ

Jako fyzická osoba, která má pouze příjmy z podnikání, budete mít daňové přiznání a přehledy pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu hotové během pár minut. TAX většinu údajů totiž převezme z vaší daňové evidence nebo účetnictví, které vedete v programu POHODA.
Funkční oblast / formulář / sestava
POHODA
TAX
Podklady k dani z příjmů fyzických osob?
TAX sice nepřipraví podklady k dani z příjmů, ale umožňuje načíst data z programu POHODA.
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob, včetně odeslání přes EPO
Přehled pro správu sociálního zabezpečení, včetně odeslání na VREP
Přehledy pro zdravotní pojišťovny (všechny zdravotní pojišťovny v ČR)

Právnická osoba

Účetní závěrka a sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob se vzájemně doplňují. POHODA obsahuje množství dat, TAX z nich vytáhne to podstatné pro správné vyčíslení daňové povinnosti a začlení je do odpovídajících sekcí daňového přiznání.

TAX na základě údajů z programu POHODA:

  • spočítá roční úhrn čistého obratu,
  • rozčlení daňové odpisy podle skupin (podle zařazení majetku v programu POHODA),
  • zobrazí výsledek hospodaření,
  • spočítá daň a také novou výši záloh.
Funkční oblast / formulář / sestava
POHODA
TAX
Podklady k dani z příjmů právnických osob?
TAX sice nepřipraví podklady k dani z příjmů, ale umožňuje načíst data z programu POHODA.
Přiznání k dani z příjmů právnických osob, včetně odeslání přes EPO
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Přehled o peněžních tocích
Přehled o změnách kapitálu
Příloha v účetní závěrce

Zaměstnavatel

Nezáleží na tom, jestli jste fyzická nebo právnická osoba. Pokud máte zaměstnance, v průběhu roku vám POHODA pomůže s plněním povinností nahlašovat změny u vašich zaměstnanců správě sociálního zabezpečení i příslušné zdravotní pojišťovně.

V programu TAX zase připravíte všechny potřebné tiskopisy k vyúčtování daně a záloh na daň z příjmů fyzických osob. Údaje pro tyto tiskopisy se do programu TAX zadávají ručně.
Funkční oblast / formulář / sestava
POHODA
TAX
Hlášení na správu sociálního zabezpečení
Hlášení na zdravotní pojišťovny
Výpočet daně a daňového zvýhodnění
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti – přílohy č. 1 a 2
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti – přílohy č. 3 a 4
Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob
Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob

Poplatník silniční daně

I při sestavování přiznání k dani silniční si můžete práci zjednodušit tím, že si z programu POHODA (nebo z programu GLX) načtete základní údaje, v tomto případě o svých vozidlech. Pokud byly vstupní údaje kompletní, je práce na přiznání minimální. Stačí pouze doplnit datum první registrace, podle kterého je automaticky posuzován nárok na snížení roční sazby daně. TAX vytvoří také přehled záloh.
Funkční oblast / formulář / sestava
POHODA
TAX
Přiznání k dani silniční, včetně odeslání přes EPO
Přehled záloh k dani silniční

Poplatník majetkové daně

TAX umožňuje také zpracovávat přiznání k dani z nemovitých věcí. Podkladové údaje k této dani se v programu POHODA nesledují, proto vám TAX vyplnění potřebných dat maximálně ulehčí.
Funkční oblast / formulář / sestava
POHODA
TAX
Přiznání k dani z nemovitých věcí, včetně odeslání přes EPO

Vyberte si variantu s tou nejlepší kombinací funkcí