Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > GLX > Novinky ve verzi 10000

Novinky ve verzi 10000

CD programu GLX

Popisovaná verze: GLX 2012, release 10000
Vztaženo k verzi: GLX 2011, release 9800
K dispozici od: 9. 1. 2012

 

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších legislativních novinek a změn.

Obsah: 
Vyhláška č. 429/2011 Sb.Vyhláška č. 379/2011 Sb.
Zákon č. 365/2011 Sb. 

Vyhláška č. 429/2011 Sb.

Touto vyhláškou se mění stravné a stanovuje se nová průměrná cena pohonných hmot:

 • Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši:
  - 64 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  - 96 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  - 151 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 • Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši:
  - 64 Kč až 76 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  - 96 Kč až 116 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  - 151 Kč až 181 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
 • Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí:
  - 34,90 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
  - 36,80 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
  - 34,70 Kč u motorové nafty.

nahoru

Zákon č. 365/2011 Sb.

Změny v oblasti cestovních náhrad přinesla i novela zákoníku práce:

 • Za dobu strávenou mimo území České republiky se od 1.1.2012 poskytuje zahraniční stravné:
  - ve výši základní sazby, jestliže zahraniční cesta trvá déle než 18 hodin,
  - ve 2/3 výši, jestliže pracovní zahraniční cesta trvá déle než 12 hodin, nejvýše 18 hodin,
  - v 1/3 výši, jestliže zahraniční cesta trvá 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území ČR právo na tuzemské stravné.
 • Zaměstnavatel je nově povinen snížit zaměstnanci stravné při bezplatném poskytnutí jídla.

nahoru

Vyhláška č. 379/2011 Sb.

 • Podle vyhlášky č. 379/2011 Sb. byly upraveny základní sazby zahraničního stravného pro rok 2012.

nahoru