Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > GLX > Novinky ve verzi 10100

Novinky ve verzi 10100

 

CD programu GLX

Popisovaná verze: GLX 2012, release 10100
Vztaženo k verzi: GLX 2011, release 10000
K dispozici od: 8. 8. 2012

 
Online databáze otázek a odpovědí k programu GLX
 

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších novinek a změn, které v programu přibyly od předchozí verze.

Obsah: 
Automapa České republiky a EvropyOstatní

Automapa České republiky a Evropy

V programu GLX byly aktualizovány mapové podklady České republiky a nově zapracována také mapa Evropy. Automapu lze nově použít i pro zahraniční cestovní příkazy.

GLX: V agendě 

Automapa lze zvolenou trasu naplánovat a následně 

přenést do knihy jízd nebo cestovních příkazů

Město resp. obec je možné vybrat buď ze seznamu míst, nebo kliknutím pravého tlačítka přímo v mapě a zvolením povelu Přidat do trasy.

Nastavení průměrné rychlosti a průměrné spotřeby je možné provést prostřednictvím povelu Záznam/Nastavení parametrů trasy.

Zvětšení či zmenšení mapy provedete prostřednictvím příslušných ikon, respektive zvolením kláves CTRL a + (plus) či CTRL a - (minus).

Z důvodu aktualizace mapových podkladů není možné převést odkazy na původní mapu. Záznamy vytvořené ve starší verzi programu se zobrazí jako ručně zadané, tj. bez vazby na automapu.

nahoru

Ostatní

  • Volba Automatické posuzování tuzemské pracovní cesty v rámci dvou dnů v agendě Nastavení/Globální nastavení, sekce Cestovní příkazy, se nyní týká pouze tuzemských cestovních příkazů. Od účinnosti novely zákoníku, tj. od 1. ledna 2012, nelze při zahraniční pracovní cestě postupovat podle § 163 odst. 4 zákoníku. Doby trvání pracovní cesty ve dvou kalendářních dnech na území ČR před a po zahraniční části pracovní cesty se tedy již nesčítají.
  • Do agendy Výpisy CCS lze nově načíst i zahraniční výpis v měně EUR. Dále je nyní možné načíst i výpisy, kde je místo čísla karty uvedeno telefonní číslo.
  • Do tiskové sestavy Soupiska cestovních příkazů je doplněn sloupec "Zaúčt.", podle kterého je nyní možné poznat, zda je příkaz již zaúčtován či nikoliv.
  • Upraven výpočet zahraničního stravného v případě průjezdu přes Českou republiku, například zahraniční cesta Německo – Česká republika – Slovensko.
  • Byl aktualizován seznam kódů bank.

nahoru