Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 9. 2012

Novinky ve verzi WINLEX, stav k 1. 9. 2012

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2012, stav k 1. 9. 2012
Vztaženo k verzi: WINLEX 2012, stav k 1. 4. 2012
K dispozici od: 4. 9. 2012

WINLEX k 1. 9. 2012 obsahoval plná znění více než 5 600 právních předpisů především z oblastí daňového, obchodního, občanského a pracovního práva. Oproti stavu k 1. 4. bylo v produktu obsaženo více než 450 novelizovaných nebo nově zařazených norem různé právní síly.

Součástí této verze jenový občanský zákoník, který se svými 3081 paragrafy představuje nejrozsáhlejší legislativní projekt od roku 1929. Tato norma ruší 238 dosud platných právních předpisů a účinnosti nabyde až od 1. ledna 2014. Tento zákon jsme přinesli již v červnové měsíční aktualizaci, stejně jako zákon o obchodních společnostech a družstvech (obchodních korporacích) se 786 paragrafy nebo zákon o mezinárodním právu soukromém. Teď jsou všechny k dispozici také na instalačním CD.

Zářijová verze programu WINLEX obsahovala také několik dlouho očekávaných prováděcích vyhlášek a další novelizované a nové předpisy, jejichž seznam najdete níže.

Novelizované a nově zařazené předpisy

WINLEX k 1. září obsahuje mimo jiné novely těchto předpisů:

 • zákona o ochraně spotřebitele,
 • zákona o účetnictví,
 • zákona o daňovém poradenství,
 • občanského zákoníku,
 • zákona o bankách,
 • zákona o poštovních službách,
 • zákona o elektronických komunikacích,
 • zákona o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí,
 • zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
 • zákona o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů,
 • zákona o místních poplatcích,
 • zákona o správních poplatcích,
 • zákonů o silniční dopravě, pozemních komunikacích a provozu na pozemních komunikacích a prováděcích vyhlášek k nim,
 • školských vyhlášek a zdravotnických vyhlášek atd.

Mezi nově zařazené předpisy v této verzi programu patří například:

 • zákon o kontrole,
 • zákon o volbě prezidenta,
 • zákon o podporovaných zdrojích energie,
 • zákon o ochraně ovzduší,
 • zákon o mediaci,
 • zákon o evropské občanské iniciativě,
 • prováděcí vyhláška k novelizaci zákona o veřejných zakázkách,
 • prováděcí vyhlášky k reformě zdravotnictví a penzijní reformě, např. vyhláška o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu,
 • vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu,
 • vyhláška o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu,
 • vyhláška o zásadách správné laboratorní praxe,
 • vyhláška o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových,
 • nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu atd,
 • důležité mezinárodní smlouvy, včetně nových smluv o zamezení dvojímu zdanění,
 • sdělení Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu a České národní banky atd.