Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Příklad na přenesení DPH ze stavebních a montážních prací

Tzv. režim reverse charge, tedy přenesení daňové povinnosti z dodavatele na odběratele, platí od začátku roku 2012 taky na stavební a montážní práce. A to znamená, že se s tímto režimem bude potkávat mnohem větší okruh podnikatelských subjektů než dosud. POHODA na něj už připravená byla, s tímto článkem se na něj můžete připravit i vy. Možná zjistíte, že to není zas tak složité. Jen je zapotřebí v některých detailech postupovat trochu jinak, než jak jsme zvyklí.

Příklad 1

Firma ABC s.r.o. (plátce DPH) bude instalovat firmě XYZ s.r.o. (plátce DPH) rozvody plynu, smluvní cena zakázky činí 120 000 Kč. Jak bude vypadat faktura – daňový doklad? A jak se režim promítne v přiznání k DPH?

Tip 1 pro dodavatele i odběratele:
Zkopírujte si v seznamové agendě Členění DPH přichystaná členění UDpdp (jste-li v roli dodavatele) a DDpdp (jste-li v roli odběratele). Jednomu členění přiřaďte kód předmětu plnění 4 pro stavební a montážní práce, druhému kód 5 pro „dodání zboží dle přílohy č. 5“ (zjednodušeně řečeno odpady).
Pokud POHODA při sestavování přiznání k DPH najde v daném zdaňovacím období nějaké plnění s takovýmto členěním a kódem předmětu plnění, automaticky vytvoří též výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti.

Řešení z pohledu dodavatele:

Dodavatel (firma ABC s.r.o.) vystaví fakturu, na které nebude vyčísleno DPH. Na faktuře bude zobrazena celková částka k úhradě 120 000 Kč. Při vystavování faktury vybere členění DPH se zkratkou UDpdp4. Na faktuře se automaticky objeví informace o tom, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění, a do přiznání k DPH vstoupí částka 120 000 Kč na řádek 25.

Faktura (daňový doklad) vystavená dodavatelem:

 Na faktuře se objeví informace o tom, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění.

Přiznání k DPH u dodavatele:

 Do přiznání k DPH vstoupí částka 120 000 Kč na řádek 25.

Tip 2 pro dodavatele i odběratele:
Tušíte, že budete vystavovat doklady v režimu reverse charge? Zatrhněte si v agendě Nastavení/Seznamy/Členění DPH u členění se zkratkami UDpdp4/5, DDpdp4/5 a PDpdp volbu Nabízet. Budete je mít pěkně připravené v dokladových agendách pod výběrovým tlačítkem u pole Členění DPH.

Řešení z pohledu odběratele:

Odběratel (firma XYZ s.r.o.) obdrží fakturu od dodavatele, na kterou ručně doplní částku 24 000 Kč. Ve svém programu POHODA ji zadá jako přijatou fakturu v nulové sazbě DPH (jako členění DPH vybere PN – Nezahrnovat do přiznání). Pak použije povel Záznam/Vyměřit DPH. Zobrazí se dialogové okno, ve kterém odběratel najednou nastaví parametry samovyměření a uplatnění odpočtu – vybere odpovídající předkontace a členění DPH (DDpdp4 pro samovyměření a PDpdp pro odpočet) a vyplní data zdanitelných plnění.

POHODA na základě tohoto dialogu vytvoří dva interní doklady:

  • jedním odběratel DPH přizná – členění DPH se zkratkou DDpdp4 zařadí základ daně 120 000 Kč a daň ve výši 24 000 Kč do přiznání k DPH na řádek 10,
  • druhým nárokuje odpočet – členění DPH se zkratkou PDpdp zařadí obě částky na řádek 43.

Faktura (daňový doklad) doplněná odběratelem:

Na došlou fakturu odběratel ručně doplní částku 24 000 Kč.

Přiznání k DPH u odběratele:

  • daň na výstupu - DPH přiznáváno:

 Při přiznávání DPH se základ daně 120 000 Kč a daň 24 000 Kč objeví na řádku 10 přiznání k DPH.

  • daň na vstupu - odpočet DPH:

 V rámci odpočtu DPH vstoupí základ daně a vyčíslená daň na řádek 43 přiznání k DPH.


Příklad 2

Firma ABC s.r.o. (plátce DPH) vymaluje rodině Novákových byt.

Řešení:

V tomto případě se reverse charge uplatňovat nebude, protože Novákovi chtěli vymalovat doma. Tyto stavební práce využili pro svoji soukromou potřebu, a nemusí proto platit DPH. Firma ABC s.r.o. bude muset odvést DPH sama.


Vstup do e-shopu Potřebujete vždy aktuální legislativu? Můžete se spolehnout na program POHODA. Objednejte si jej v našem e-shopu.

Objednávka souboru služeb SERVIS Máte už program POHODA, ale zatím ve verzi 2011? Prodlužte si předplatné aktualizací a podpory na rok 2012 v e-shopu.


Stažení programu POHODA Start
  • 500 záznamů v účetním deníku
  • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
  • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
  • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
  • 100 záznamů v ostatních agendách
  • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 503270 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: