Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Akce, tipy, aktuality 2013

Mimořádná aktualizace pro předplatitele programu WINLEX 2014

Pro předplatitele právních předpisů WINLEX na rok 2014 jsme vydali 17. prosince mimořádnou aktualizaci, stav k 15. 12. 2013. Ke stažení je připravena v Zákaznickém centru …

17/12/2013 popis novinek

Změny ve mzdách od 1. 1. 2014

Dluh zaměstnance bude možné zajistit dohodou o srážkách ze mzdy, ale maximálně do poloviny jeho mzdy nebo náhrady mzdy a zaměstnavatel musí s uzavřením dohody souhlasit. Na jaké další změny by se měli připravit mzdoví účetní od 1. 1. 2014? …

10/12/2013 Portál POHODA

Využijte naší speciální slevy na programy TAX a PAMICA

Pro nové i stávající zákazníky přinášíme nabídku v podobě 15% slevy na programy TAX a PAMICA. Sleva se vztahuje na všechny varianty a řady, veškeré typy licencí, jednorázové nákupy i postupně dokupované licence. Slevu můžete uplatnit v e-shopu společnosti STORMWARE, prostřednictvím telefonu 800 178 278, ale i na pobočkách nebo u kteréhokoliv registrovaného obchodního partnera společnosti STORMWARE. …

6/12/2013info ke slevě

Náhrada mzdy v roce 2014

Od ledna 2014 budou zaměstnavatelé svým zaměstnancům vyplácet náhradu mzdy pouze za období prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti místo dosavadních 21 dnů. Pro rok 2014 se také zvyšují redukční hranice. …

25/11/2013 Portál POHODA

Výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti

Nedílnou součástí přiznání k DPH jsou v řadě případů i další formuláře. Kromě souhrnného hlášení je to i výpis z evidence pro daňové účely vedené podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Jak správně vykazovat tuzemský reverse charge? …

18/11/2013 Portál POHODA

Nová verze programu TAX 2014

11. listopadu byla uvolněna nová verze daňových přiznání TAX 2014, rel. 6000. Stáhnout si ji můžete v Zákaznickém centru …

11/11/2013popis novinek

Základní změny v s.r.o. od roku 2014

Zakládání společností s ručením omezeným se z hlediska financování od roku 2014 zjednoduší. Založení bude možné už za 1 korunu, protože zákon nestanovuje minimální výši základního kapitálu …

6/11/2013 Portál POHODA

Měsíční aktualizace WINLEX Listopad 2013

4. listopadu jsme vydali další měsíční aktualizaci právních předpisů WINLEX, stav k 1. 11. 2013. Ke stažení je připravena v Zákaznickém centru …

4/11/2013 popis novinek

Jak zaokrouhlovat podle zákona o DPH

Jak správně zaokrouhlovat při výpočtu daně z přidané hodnoty? Existují pouze dvě možnosti. Můžete zaokrouhlit daň na celou korunu, nebo daň nezaokrouhlovat a uvádět ji v haléřích. Počítejte s námi. …

25/10/2013 Portál POHODA

Zálohy ve vztahu k DPH

Ne vždy mají podnikatelé při zaplacení zálohové faktury nárok na odpočet daně na vstupu. Naopak plátce DPH má vždy povinnost při přijetí zálohy daň odvést. Jak poskytnuté či přijaté zálohy správně zaúčtovat? …

16/10/2013 Portál POHODA

Nový občanský zákoník přinese změny i v obchodních listinách

Jaké údaje budou podnikatelé povinni uvádět na všech obchodních listinách a internetových stránkách od roku 2014? Které společnosti si budou muset ze zákona zřídit internetové stránky? Zjistěte víc …

9/10/2013 Portál POHODA

Jak na osobní evidenci zaměstnanců?

S nástupem nového zaměstnance se zakládá zároveň i jeho osobní spis. Co do takového personálního spisu patří a co se v něm nesmí objevit? Musí se zpracování osobních údajů zaměstnance hlásit Úřadu pro ochranu osobních údajů? Více informací najdete v našem článku …

3/10/2013 Portál POHODA

Nová verze POHODA Říjen 2013

2. října jsme uvolnili novou verzi ekonomického systému POHODA Říjen 2013, rel. 10500. Ke stažení je připravena v Zákaznickém centru. Najdete zde také novou verzi doplňku POHODA Kasa Offline. …

2/10/2013 popis novinek

Měsíční aktualizace WINLEX Říjen 2013

1. října jsme vydali další měsíční aktualizaci právních předpisů WINLEX, stav k 1. 10. 2013. Ke stažení je připravena v Zákaznickém centru …

1/10/2013 popis novinek

Vracení nadměrného odpočtu DPH

Pokud nárok na odpočet DPH z přijatých plnění převýší daňovou povinnost z uskutečněných plnění, vzniká nadměrný odpočet – tedy nárok na vrácení peněz od finančního úřadu. Jaké jsou způsoby vrácení, se dozvíte z tohoto článku …

24/9/2013 Portál POHODA

Faktura, nebo daňový doklad?

Na co je důležité pamatovat, když vystavujeme fakturu či daňový doklad? Jaký je mezi nimi rozdíl? Záleží na tom, co na doklad uvedeme? V první řadě je důležité rozlišit, zda jsme, či nejsme plátci DPH …

16/9/2013 Portál POHODA

Nová verze PAMICA Září 2013

16. září jsme uvolnili novou verzi personálního a mzdového systému PAMICA Září 2013, rel. 10500. Ke stažení je připravena v Zákaznickém centru …

16/9/2013 popis novinek

Zahraniční pracovní cesta

U zahraničních pracovních cest platí obdobná pravidla jako u tuzemských. Velký rozdíl je však u zahraničního stravného. Samotný zahraniční „cesťák“ se skládá z tuzemské části a ze zahraniční části …

9/9/2013 Portál POHODA

Případ z praxe: DPH při obchodování v rámci zemí EU

Při obchodování v rámci EU musíme brát v potaz legislativu nejen národní, ale i těch států, se kterými obchodujeme. Podívejte se na případ z praxe, který vysvětluje fungování řetězových obchodů v EU a upozorňuje na úskalí, která mohou vzniknout …

2/9/2013 Portál POHODA

Nová verze WINLEX Září 2013

2. září jsme vydali novou verzi právních předpisů WINLEX, stav k 1. 9. 2013. Ke stažení je připravena v Zákaznickém centru …

2/9/2013 popis novinek

Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru

Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči zaměstnanci při ukončení pracovního poměru? Musí mu mimo jiné proplatit nevybranou dovolenou, vydat potvrzení o zaměstnání nebo poskytnout volno na vyhledání nové práce …

26/8/2013 Portál POHODA

Zaměstnanecké výhody a jejich danění

Máte zaměstnance a chcete jim k pravidelné mzdě „přilepšit“ i jinak než peněžní odměnou? Podívejte se, jak takové odměny správně zdanit, co vás to jako zaměstnavatele bude stát a jaký budou mít tyto odměny dopad na daňový základ …

19/8/2013 Portál POHODA

Základní změny v dani z příjmů od roku 2014

Přestože novelizace daňových zákonů dosud neprošla celým legislativním procesem, zkusme si přiblížit základní okruhy očekávaných změn. V prvním díle se budeme zabývat zákonem o daních z příjmů …

13/8/2013 Portál POHODA

Účetní a daňové odpisy majetku

Téměř každý potřebuje k podnikání majetek. Odpisy tohoto majetku představují určitou část jeho pořizovací ceny, o které účtujeme v účetnictví – jedná se o účetní odpisy. Nebo tyto odpisy uplatňujeme v daňovém přiznání k dani z příjmů – pak je řeč o daňových odpisech …

7/8/2013 Portál POHODA

Měsíční aktualizace WINLEX

1. srpna jsme vydali další měsíční aktualizaci právních předpisů WINLEX, stav k 1. 8. 2013. Ke stažení je připravena v Zákaznickém centru …

1/8/2013 popis novinek

Zálohy a dílčí plnění v režimu přenesení daňové povinnosti

Zatímco v případě zálohy na stavební a montážní práce se nevystavuje daňový doklad ani neodvádí daň, v případě dílčího plnění podle smlouvy o dílo se jedná o samostatné plnění a poskytovatel stavební či montážní práce musí vystavit doklad a odvést daň …

30/7/2013 Portál POHODA

Zálohy na daň z příjmů – 1. část

Značná část poplatníků je povinna platit zálohy na daň z příjmů. V prvním díle článku se budeme věnovat stanovení záloh na daň z příjmů podle § 38a, tedy pro poplatníky – FO s příjmy podle § 7, 8 a 9 zákona o daních z příjmů a pro PO …

23/7/2013 Portál POHODA

Kvalifikační dohoda

Obsahem kvalifikační dohody je závazek zaměstnavatele umožnit zaměstnanci zvýšení kvalifikace tím, že mu poskytne pracovní úlevy a náhrady mzdy v nepřítomnosti kvůli studiu. Zaměstnanec se naopak zavazuje, že setrvá v pracovním vztahu po sjednanou dobu …

17/7/2013 Portál POHODA

Konec nezdaňování záloh

Od 1. 1. 2013 musí všichni plátci včetně těch, kteří nevedou účetnictví, přiznávat DPH na výstupu již ke dni přijetí úplaty (zálohy) před uskutečněním zdanitelného plnění. Výjimku má pouze cestovní služba a tuzemský reverse charge …

11/7/2013 Portál POHODA

Připomenutí letního provozu obchodního oddělení STORMWARE

Až do 31. srpna 2013 vám bude naše obchodní oddělení k dispozici prostřednictvím telefonu nebo e-mailu v čase od 8:00 do 16:00 h. Zákaznická podpora bude pracovat ve stejném rozsahu jako nyní (Po-Čt od 8:00 do 17:00 h, Pá do 16:00 h).

10/7/2013

Převod nemovitostí z pohledu daňového

Změnám, které v letošním roce v daňové oblasti nastaly v rámci daňového balíčku, se nevyhnula ani daň z převodu nemovitostí. Hlavní a zásadní změnou je zvýšení sazby daně z převodu nemovitostí z tří procent na čtyři procenta. …

3/7/2013 Portál POHODA

Měsíční aktualizace WINLEX

1. července jsme opět vydali další měsíční aktualizaci právních předpisů WINLEX, stav k 1. 7. 2013. Ke stažení je připravena v Zákaznickém centru …

2/7/2013 popis novinek

Letní provoz obchodního oddělení STORMWARE

Od 1. července do 31. srpna 2013 vám bude naše obchodní oddělení k dispozici prostřednictvím telefonu nebo e-mailu v čase od 8:00 do 16:00 h. Zákaznická podpora bude pracovat ve stejném rozsahu jako nyní (Po-Čt od 8:00 do 17:00 h, Pá do 16:00 h).

25/6/2013

Pracující studenti, rodiče a slevy na dani

Blíží se konec školního roku a řada studentů uvažuje o tom, že si na období prázdnin zajistí brigádu. Jaké mají možnosti při uplatnění slev? A na co mají pamatovat rodiče, aby správně uplatnili daňové zvýhodnění na vyživované dítě? …

25/6/2013 Portál POHODA

Firmy.POHODA.cz: Prezentujte se zdarma na nových internetových stránkách

Používáte program POHODA? Pak využijte příležitosti a přidejte svou firmu do našeho nového online katalogu, který sdružuje registrované uživatele tohoto programu. Společně s registrací získáte i bonus ve formě bezplatné inzerce. Od květnového spuštění webu www.firmy.pohoda.cz už máme téměř osm set registrovaných zákazníků. Přidejte se i vy …

20/6/2013 Výhody registrace

Stravování zaměstnanců z pohledu daní

Zaměstnanci mají právo na to, aby jim zaměstnavatel umožnil během výkonu pracovní směny stravování. Na jídlo mohou dostat od zaměstnavatele také příspěvek. Jaké jsou podmínky a výhody pro poskytnutí příspěvků na stravování? …

19/6/2013 Portál POHODA

Poslední volná místa na finanční analýzu v Ostravě

V úterý 25. 6. 2013 pořádá naše ostravská pobočka školení Finanční analýza. Tento kurz se věnuje výkladu a praktickým cvičením spojených s analýzou účetních dat, která jsou obsažena v programu POHODA. Zbývají poslední volná místa, proto se v případě zájmu přihlaste co nejdříve …

13/6/2013 Objednávka školení

Vznik pracovního poměru

Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Na co byste neměli zapomenout při jeho vzniku? Co musí obsahovat pracovní smlouva? Na jak dlouho může být sjednána zkušební doba? …

13/6/2013 Portál POHODA

Zaměstnávání na základě DPČ a DPP

Zaměstnáni můžete být na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Každá z nich má jiná pravidla, výhody i nevýhody. Podívejte se, jaké jsou v jednotlivých případech povinnosti a na co máte či nemáte nárok …

6/6/2013 Portál POHODA

Měsíční aktualizace WINLEX

3. června jsme vydali další měsíční aktualizaci právních předpisů WINLEX, stav k 1. červnu 2013. Ke stažení je připravena v Zákaznickém centru …

3/6/2013 popis novinek

Firemní auto z pohledu zaměstnance

Řada zaměstnanců má to štěstí, že jim zaměstnavatel jako jeden z benefitů bezplatně poskytuje služební auto i k soukromým účelům. Nicméně to, že má zaměstnanec auto k dispozici nejen pro firemní potřeby, přináší také nějaká úskalí. …

31/5/2013 Portál POHODA

Videokurz POHODA pro začátečníky

Nejen pro začínající uživatele jsme připravili nový kurz na internetu POHODA pro začátečníky. Má 10 dílů, které se věnují různým činnostem v účetním programu POHODA. Využijte výhody online přístupu a studujte kdykoliv …

30/5/2013 Všechny díly

Pracovnělékařské prohlídky podle nové vyhlášky

Jaké jsou druhy pracovnělékařských prohlídek? V jakých případech je zaměstnanec musí podstoupit a jak často? A jaké jsou náležitosti žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti? …

24/5/2013 Portál POHODA

Nová verze programu POHODA

17. května byla uvolněna nová verze ekonomicko-informačního systému POHODA s názvem Květen 2013, rel. 10400. Zveřejněna byla také nová verze modulu Kasa Offline, rel. 10400. Oba programy jsou připraveny ke stažení v Zákaznickém centru …

17/5/2013 popis novinek

Režim přenesení daňové povinnosti u stavebních prací

Jak správně stanovit, na koho se režim reverse charge vztahuje? Většinou jsou to situace, kdy plátce uskutečňuje stavební a montážní práce jinému plátci výhradně pro jeho ekonomickou činnost. Všechny případy ale nejsou tak jednoznačné …

17/5/2013 Portál POHODA

Zásadní změny u OSVČ v letech 2012 a 2013

Daňové přiznání za rok 2012 již máme určitě všichni podané. Oproti loňsku se ale nyní dost věcí mění. Přinášíme vám proto přehled těch nejpodstatnějších změn, abychom byli na následující daňové přiznání patřičně připraveni a nic nás příští rok nepřekvapilo …

13/5/2013 Portál POHODA

Nová verze programu WINLEX

2. května byla uvolněna nová verze právních předpisů WINLEX, stav k 1. květnu 2013. Ke stažení je připravena v Zákaznickém centru …

3/5/2013 popis novinek

Daň z nemovitostí je splatná do konce května

S posledním květnovým dnem končí i lhůta pro placení daně z nemovitostí za rok 2013. Oproti loňskému roku došlo ve správě nemovitostí k řadě změn. Pozor si dejte zejména na nová čísla bankovních účtů finančních úřadů …

2/5/2013 Portál POHODA

Pořízení automobilu pro podnikání

Automobil pro podnikatelské účely si pořídíte nejčastěji na fakturu, operativní leasing nebo na úvěr. Dříve byl oblíbený také finanční leasing – dnes už se ale u koupi vozů objevuje jen zřídka. Jak pořízení auta v jednotlivých případech správně zaúčtovat? …

26/4/2013 Portál POHODA

Aplikace Portál POHODA ve Windows Store

Portál POHODA si můžete nově prohlížet už i na tabletu či počítači s operačním systémem Windows 8. Aplikace Portál POHODA je zveřejněna ve službě Windows Store v kategorii Finance. Použít můžete také tento přímý odkaz do Windows Store …

23/4/2013

Identifikovaná osoba podle zákona o DPH

Novela zákona o DPH v roce 2013 nově zavedla definici identifikované osoby. Přináší úlevu pro podnikatele s přeshraničními aktivitami, například pro uživatele různých webových služeb …

15/4/2013 Portál POHODA

Přehled OSVČ pro zdravotní pojištění

Jak správně vyplnit Přehled o příjmech a výdajích pro účely zdravotního pojištění za rok 2012? Kdo přehled podává a komu? Jaké jsou lhůty pro podání přehledu a doplacení pojistného? …

9/4/2013 Portál POHODA

Přehled OSVČ pro sociální pojištění

Jak správně vyplnit Přehled o příjmech a výdajích pro účely sociálního pojištění za rok 2012? Kdo jej musí podat a do kdy je nutné doplatit pojistné? A jaká je nová výše záloh na pojistné? …

8/4/2013 Portál POHODA

Měsíční aktualizace WINLEX

2. dubna byla zveřejněna měsíční aktualizace právních předpisů WINLEX, stav k 1. dubnu 2013. Aktualizace je připravena ke stažení v Zákaznickém centru …

2/4/2013 popis novinek

Výpočet daně z příjmů OSVČ v různých situacích

Jste osoba samostatně výdělečně činná a zároveň zaměstnanec, starobní důchodce nebo třeba čerpáte mateřskou dovolenou? Připravili jsme pro vás praktické příklady, jak si poradit s výpočtem daně z příjmů, včetně sociálního a zdravotního pojištění …

21/3/2013 Portál POHODA

Inventarizace v programu POHODA

Účetní závěrce předchází provedení inventarizace. Smyslem inventarizace je ověřit, zda účetní stav, tedy to, co máme zaúčtováno na jednotlivých rozvahových účtech, odpovídá skutečnosti. Jak provádět inventarizaci v programu POHODA? …

15/3/2013 Portál POHODA

Průvodce začátkem podnikání

Chcete začít podnikat? Potom si přečtěte, na co není radno zapomenout při rozjezdu této činnosti. Co musíte udělat pro získání živnostenského oprávnění? Jaké máte oznamovací povinnosti? A jaké zákony by neměly uniknout vaší pozornosti? …

11/3/2013 Portál POHODA

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012

Pokud za vás nevyřizuje daňové přiznání daňový poradce nebo pokud nemáte povinnost ověřit účetní závěrku auditorem, musíte podat letos přiznání k dani z příjmů fyzických osob do 2. dubna. Finanční úřady plánují tak jako každý rok rozšíření úředních hodin …

5/3/2013 Portál POHODA

Uživatelská příručka GLX v online verzi

Doposud si mohli uživatelé programu GLX stáhnout z našich internetových stránek příručku ve formátu PDF. Nově jsme připravili také přehlednou online příručku, díky které lze vyhledat potřebné informace mnohem rychleji …

4/3/2013

Povinná a dobrovolná registrace k DPH

Od roku 2013 se všichni noví plátci DPH povinně stávají měsíčními plátci, i když bude jejich obrat minimální. Co vše se od letošního roku v registraci k DPH změnilo a kdy se stává podnikatel povinně plátcem daně z přidané hodnoty?

27/2/2013 Portál POHODA

Nová konzultační kancelář STORMWARE v Žilině

Po centrále v Bratislavě a pobočkách ve Zvolenu a Košicích pokrýváme další část Slovenska, a to Žilinu a její okolí. Otevřeli jsme tady totiž novou konzultační kancelář …

25/2/2013 Více informací

Srážky ze mzdy v roce 2013

V roce 2013 se zvýšila nezabavitelná částka. Za náhradu mzdy podléhající exekuci se nově považuje i vyplácení nemocenského a peněžité pomoci v mateřství. Jak provádět srážky ze mzdy v roce 2013? Portál POHODA vám poradí …

18/2/2013 Portál POHODA

Opravy chyb v účtování nákladů a výnosů minulých účetních období

Co se změnilo v opravách účetních chyb minulých let od 1. ledna 2013? Podívejte se, jak se tyto chyby opravovaly před rokem 2013 a jak při jejich opravě postupovat od roku 2013 …

11/2/2013 Portál POHODA

Změny u daňových dokladů od roku 2013

Daňové doklady prošly změnami. Doklady v listinné a elektronické podobě se dočkaly zrovnoprávnění a zjednodušený daňový doklad na plnění do 10 000 korun lze vystavit při jakékoliv formě úhrady. Více informací vám prozradí Portál POHODA ...

6/2/2013 Portál POHODA

Měsíční aktualizace WINLEX

31. ledna byla zveřejněna měsíční aktualizace právních předpisů WINLEX, stav k 1. únoru 2013. Aktualizace je připravena ke stažení v Zákaznickém centru …

31/1/2013

Nová verze programu POHODA

21. ledna byla uvolněna nová verze ekonomicko-informačního systému POHODA s názvem Leden 2013, rel. 10300. Zveřejněna byla také nová verze modulu Kasa Offline, rel. 10300. Oba programy jsou připraveny ke stažení v Zákaznickém centru …

21/1/2013 popis novinek

Jaký byl rok 2012 v POHODĚ

Jaký byl rok 2012 v POHODĚ

 

11/1/2013 Portál POHODA

Nová verze programu PAMICA

10. ledna byla uvolněna nová verze personálního a mzdového systému PAMICA Leden 2013, rel. 10300. Připravena je ke stažení v Zákaznickém centru …

10/1/2013 popis novinek

Nová verze programu GLX

8. ledna byla uvolněna nová verze knihy jízd a cestovních náhrad GLX 2013, rel. 10300. Připravena je ke stažení v Zákaznickém centru …

8/1/2013 popis novinek

Nová verze programu WINLEX

3. ledna byla uvolněna nová verze právních předpisů WINLEX, stav k 1. lednu 2013 a je připravena ke stažení v Zákaznickém centru …

3/1/2013 popis novinek

Portál POHODA

Každý začátek nového roku je spojený se spoustou změn v oblasti týkající se zejména zaměstnanců či daní. Ani ten letošní nebyl výjimkou. Pokud chcete mít všechny novinky v malíčku, sledujte pravidelně Portál POHODA a nic vás nepřekvapí …

3/1/2013 Portál POHODA

Aktuální akce, tipy a informace
Archiv roku 2012
Archiv roku 2011
Archiv roku 2010

Stažení programu POHODA Start
  • 500 záznamů v účetním deníku
  • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
  • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
  • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
  • 100 záznamů v ostatních agendách
  • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 499551 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: