Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 10. 2013

Novinky ve verzi WINLEX 2013, stav k 1. 10. 2013

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2013, stav k 1. 10. 2013
Předchozí verze: WINLEX 2013, stav k 1. 9. 2013
K dispozici od: 1. 10. 2013

Aktualizace programu WINLEX k 1. 10. 2013 obsahuje plná znění více než 7 200 právních předpisů především z oblastí daňového, obchodního, občanského a pracovního práva.
Oproti stavu k 1. 9. 2013 je v programu WINLEX obsaženo více než 250 novelizovaných nebo nově zařazených norem různé právní síly.

Kompletní seznam předpisů v nejnovější aktualizaciMěsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


Z těch nejnověji zařazených předpisů uvádíme například zákon o směnárenské činnosti, zákon o prekursorech drog nebo zákon o Vojenské policii. WINLEX vám mimo jiné přináší i vyhlášku o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci a spoustu dalších předpisů.

Vaší pozornosti by neměly uniknout také novelizované předpisy, jejichž seznam najdete níže.

Říjnová verze právních předpisů WINLEX přichází navíc s novinkou v ovládání. Od teď můžete díky novým režimům zobrazování přehledně sledovat změny, kterými prošly jednotlivé paragrafy za uplynulá období. Nová nabídka umožňuje zobrazit jen změny zákona, které daná novelizace přinesla, nebo porovnat aktuální znění zákona se zněním starším. Pro rychlé nahlédnutí, jak zněl daný paragraf před novelizací, již není nutné načítat celý dokument v jeho původním znění – přímo v prohlíženém dokumentu lze starší znění odstavce dočasně zobrazit a hned zase skrýt. Kromě této funkční novinky došlo v programu WINLEX také k optimalizaci tiskového prostředí.

WINLEX k 1. říjnu obsahuje mimo jiné novely těchto předpisů:

 • zákona o důchodovém pojištění,
 • zákona o vodovodech a kanalizacích,
 • zákona o návykových látkách,
 • zákona o Státním pozemkovém úřadu,
 • zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů,
 • vyhlášky o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
 • vyhlášky, kterou se provádí zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel,
 • vyhlášky o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb,
 • vyhlášky o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů,
 • nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření.

Mezi nově zařazené předpisy patří například:

 • zákon o směnárenské činnosti,
 • zákon o prekursorech drog,
 • zákon o Vojenské policii,
 • vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci,
 • vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2014 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2014 a o zvýšení důchodů v roce 2014,
 • vyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2014,
 • nařízení vlády o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu,
 • vyhláška o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.

Do právních předpisů WINLEX byly zařazeny rovněž nové pokyny, informace a sdělení MF, GFŘ a České národní banky a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.