Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 4. 2013

Novinky ve verzi WINLEX 2013, stav k 1. 4. 2013

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2013, stav k 1. 4. 2013
Předchozí verze: WINLEX 2013, stav k 1. 3. 2013
K dispozici od: 2. 4. 2013

Aktualizace programu WINLEX k 1. 4. 2013 obsahuje plná znění více než 6 000 právních předpisů především z oblastí daňového, obchodního, občanského a pracovního práva.

Oproti stavu k 1. 3. je v produktu obsaženo více než 120 novelizovaných nebo nově zařazených norem různé právní síly.
Kompletní seznam předpisů v nejnovější aktualizaci


Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


Výběr z nově zařazených předpisů

WINLEX k 1. dubnu obsahuje mimo jiné tyto nově zařazené předpisy:

 • zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty,
 • zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost,
 • nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách,
 • nařízení vlády o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a  inovací,
 • vyhláška o energetické náročnosti budov, vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče),
 • vyhláška o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech,
 • sdělení o Smlouvách k zákonu o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi,
 • nové mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republika vázána, a řada pokynů, informací a  sdělení Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu a České národní banky.

Novelizované předpisy

Mezi novelizované právní normy patří například:

 • zákon o zdravotních službách,
 • zákon o specifických zdravotních službách,
 • další novelizace zákona o léčivech,
 • zákon o integrované prevenci,
 • nařízení vlády o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem,
 • vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení,
 • vyhláška o dokumentaci staveb,
 • vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah,
 • vyhláška o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka,
 • vyhláška o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření.