Odemkněte potenciál systému POHODA
Skip Navigation LinksSTORMWARE > TAX > Novinky ve verzi TAX 2014

Novinky ve verzi TAX 2014

CD programu TAX

Popisovaná verze: TAX 2014, release 6000
Vztaženo k verzi: TAX 2013, release 5900
K dispozici od: 11. 11. 2013

TAX 2014 - dopis k nové verzi

Aktualizace k verzi

Online databáze otázek a odpovědí k programu TAX

Dokumentace ve formátu PDF je k dispozici na CD.

 

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších novinek a změn, které v programu přibyly od předchozí verze.

Obsah: 
VýkazyDaň z nemovitostí
RegistraceOstatní

Výkazy

Účtujete v soustavě podvojného účetnictví a zároveň používáte program TAX ve variantě Profi? Pak určitě využijete elektronické odeslání povinných příloh (rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy k účetní závěrce) na Daňový portál Finanční správy ČR současně s přiznáním k dani z příjmů.

Jak?Chcete-li odeslat povinné přílohy na Daňový portál Finanční správy ČR současně s daňovým přiznáním, zatrhněte ve vystaveném přiznání v sekci Otázky volbu Účetní závěrka přiložena. Tím se zpřístupní sekce Výkazy a po zatržení volby Odeslat včetně Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty a Přílohy k účetní závěrce přiřadíte k daňovému přiznání již konkrétní výkazy. Dále zde uvedete osobu, jejíž podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce.

Jak?Pokud jste fyzická osoba vedoucí účetnictví, sekce Výkazy je zpřístupněna automaticky.

Jak?Elektronické podání na Daňový portál Finanční správy ČR provedete prostřednictvím povelu Záznam/Podat elektronicky.

Tiskové sestavy Rozvaha v plném rozsahu, Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu, Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu a Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu pro nevýdělečné organizace byly upraveny podle vyhlášky 504/2002 Sb.

nahoru

Registrace

NovinkaDalší novinkou v programu TAX je zapracování formuláře Oznámení o změně registračních údajů/Žádost o zrušení registrace. Využijete jej, pokud dojde ke změně údajů, které jste povinni uvádět při registraci. Tuto změnu jste povinni oznámit správci daně prostřednictvím uvedeného formuláře do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala, popřípadě požádat o zrušení registrace, jsou-li pro to dány důvody.

Jak?V agendě Přiznání/Registrace zvolte v dialogovém okně Průvodce zavedením registrace typ Změna reg. údajů/Zrušení registrace a vyberte rok, pro který chcete tento tiskopis vystavit.

Jak?Jednotlivé části formuláře nadefinujete v sekci Otázky. Program TAX vám poté na základě zatržených otázek zpřístupní pouze ty části formuláře, které potřebujete vyplnit.

nahoru

Daň z nemovitostí

NovinkaKe každému katastrálnímu území byla v agendě Nastavení/Seznamy/Katastrální území přiřazena obec a její kód. Název obce, v jejímž katastrálním území se daná nemovitost nachází, se poté promítne i do přiznání k dani z nemovitostí.

Jak?Ve vystaveném přiznání k dani z nemovitostí přiřaďte v sekci Otázky k zadaným pozemkům a stavbám katastrální území. Výběrem katastrálního území ze stejnojmenné agendy dojde automaticky i k přenosu obce na řádek 204, resp. 303 přiznání.

NovinkaV agendě Přiznání k dani z nemovitostí jsme do sekce Daň z pozemku přidali pole Kód souboru lesních typů. Pole je přístupné pouze v případě, že v sekci Otázky bude uveden druh C – hospodářský les a vyplníte jej, pokud pro výpočet základu daně použijete cenu přiřazenou podle platného cenového předpisu jednotlivým souborům lesních typů.

Jak?U druhu C – hospodářský les uveďte v sekci Daň z pozemku v řádku 211 základní cenu za 1 m2 podle současně platných cenových předpisů podle zařazení lesního pozemku do lesního typu (SLT) a zároveň vyplňte kód souboru lesních typů. V případě, že pro výpočet základu daně použijete částku 3,80 Kč, pole Kód souboru lesních typů nevyplňujte.

Jak?Kód souboru lesních typů je možné vyplnit v přiznání k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2014.

NovinkaMístní koeficient podle § 12 zákona o dani z nemovitostí (ř. 223) již není možné vyplnit v případě druhu A (orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad) a druhu B (trvalý travní porost).

nahoru

Ostatní

NovinkaNově vám program TAX dává na výběr, zda chcete po aktualizaci programu používat i nadále svoje tiskové sestavy typu Uživatelská náhrada originálu, anebo zda chcete použít originální tiskovou sestavu. Tuto možnost dostanete pokaždé, kdy se v aktualizaci programu TAX objeví novější verze originální tiskové sestavy.

Standardně platí, že po aktualizaci programu TAX zůstávají tiskové sestavy typu Uživatelská náhrada originálu beze změn. Pokud však aktualizace programu TAX obsahuje novější verzi originální tiskové sestavy, než je verze, z níž jste si vytvořili uživatelskou náhradu originálu, je zapotřebí se rozhodnout, jakou verzi tiskové sestavy chcete používat.

Jak?Při prvním otevření tiskové sestavy typu Uživatelská náhrada originálu se zobrazí dialogové okno Aktualizace sestavy. Toto dialogové okno se zobrazí pouze v případě, že jste si nainstalovali novou aktualizaci programu TAX, která obsahovala novější verzi vybrané tiskové sestavy. V tomto okně si zvolíte, jakou verzi tiskové sestavy chcete nadále používat. Tedy zda aktualizovaný originál tiskové sestavy, anebo svoji uživatelskou kopii.

Jak?Pokud zvolíte první možnost, dojde k vložení aktualizované originální předlohy sestavy a vámi upravenou tiskovou sestavu (uživatelskou náhradu originálu) program převede na běžnou uživatelskou sestavu. Ta bude automaticky navázána na aktualizovaný originál sestavy. Výhodou této varianty je, že nepřijdete o svoje úpravy a budete mít zároveň k dispozici originální předlohu sestavy. Druhá možnost neprovede aktualizaci originální předlohy a program TAX zobrazí vždy jen vaši upravenou tiskovou sestavu.

NovinkaProgram TAX dále umožňuje také vlastní vytváření QR kódů. Pomůže vám s tím editor tiskových sestav REPORT Designer, který je součástí každé instalace programu TAX. QR kód můžete využít pro vložení internetové adresy či kontaktních informací na jakoukoliv tiskovou sestavu.

Jak?V programu REPORT Designer zvolíte povel Vložit/QR kód. Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti objektu. Na záložku Text vložíte požadovaná databázová pole, nebo zapíšete text ručně. Na záložce QR kód určíte další parametry vytvářeného QR kódu, jako třeba způsob zakódování, tichou zónu nebo rámeček.

NovinkaV programu TAX byl upraven průvodce pro elektronické podání. Číslo příslušného finančního úřadu (např. 460 – Finanční úřad pro Kraj Vysočina) nyní můžete vybrat z výklopného seznamu přímo v průvodci pro elektronické podání.

Zároveň zde musíte ručně zadat nové čtyřmístné číslo územního pracoviště finančního úřadu (např. 2901 – Územní pracoviště v Jihlavě).

Jak?V případě, že příslušný finanční úřad bude vyplněn u daného přiznání již v sekci Poplatník, vyplní se v Průvodci pro elektronické podání číslo finančního úřadu a případně i územního pracoviště automaticky.

NovinkaV Přiznání k dani z příjmů fyzických osob byl do sekce Rekapitulace, tabulka Příloha DAP přidán záznam „Přílohy, u nichž se vyplňuje počet listů automaticky“. Podle údajů vyplněných v daňovém přiznání se automaticky vyplní počet listů. Dále zde pribylo kontrolní pole „Počet listů celkem“.

NovinkaPovel Nastavení/Nastavení formuláře je v programu TAX nově zpřístupněn i v agendách Závazky, Pohledávky, Příkazy k úhradě, Bankovní účty, Zástupce, Plné moci, Finanční úřady, Zdravotní pojišťovny, Sociální pojištění, Obce a PSČ, Obce (ZUJ), Katastrální území a Události.

NovinkaČíselník obcí, resp. základních územních jednotek (ZÚJ) byl aktualizován podle vyhlášky č. 264/2013 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

NovinkaByly aktualizovány databáze správ sociálních zabezpečení, finančních úřadů a územních pracovišť.

NovinkaV agendě Kódy bank byl aktualizován číselník bankovních ústavů.

nahoru


Stažení programu POHODA Start
  • 500 záznamů v účetním deníku
  • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
  • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
  • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
  • 100 záznamů v ostatních agendách
  • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 504242 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout