Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 7. 2013

Novinky ve verzi WINLEX 2013, stav k 1. 7. 2013

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2013, stav k 1. 7. 2013
Předchozí verze: WINLEX 2013, stav k 1. 6. 2013
K dispozici od: 1. 7. 2013

Aktualizace programu WINLEX k 1. 7. 2013 obsahuje plná znění více než 6 500 právních předpisů především z oblastí daňového, obchodního, občanského a pracovního práva.

Oproti stavu k 1. 6. 2013 je v produktu obsaženo více než 200 novelizovaných nebo nově zařazených norem různé právní síly.
Kompletní seznam předpisů v nejnovější aktualizaci


Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


Z novelizovaných předpisů této verze vybíráme:

  • obchodní zákoník,
  • autorský zákon,
  • zákoník práce,
  • zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla,
  • zákon o cestovních dokladech,
  • zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství,
  • nařízení vlády, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku,
  • vyhláška o postupech při výkonu exekuční a další činnosti,
  • vyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady,
  • vyhláška, kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu atd.

Dále jsou obsaženy dva významné nálezy Ústavního soudu – nález ze dne 29. května 2013 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a nález ze dne 23. dubna 2013 ve věci návrhu na zrušení § 11 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.

Rovněž byl zařazen nový zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů a řada pokynů a instrukcí MF ČR týkajících se zejména daňových úlev v souvislosti s povodněmi v roce 2013 a řada nových mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.