Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 8. 2013

Novinky ve verzi WINLEX 2013, stav k 1. 8. 2013

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2013, stav k 1. 8. 2013
Předchozí verze: WINLEX 2013, stav k 1. 7. 2013
K dispozici od: 1. 8. 2013

Aktualizace programu WINLEX k 1. 8. 2013 obsahuje plná znění více než 7 000 právních předpisů především z oblastí daňového, obchodního, občanského a pracovního práva.
Oproti stavu k 1. 7. 2013 je v programu WINLEX obsaženo více než 250 novelizovaných nebo nově zařazených norem různé právní síly.


Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


Z novelizovaných předpisů této verze vybíráme:

 • insolvenční zákon,
 • zákon o insolvenčních správcích,
 • zákon o ochraně veřejného zdraví,
 • zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd,
 • zákon o státním podniku,
 • zákon o elektronických komunikacích,
 • zákon o poštovních službách,
 • zákon o loteriích,
 • zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů,
 • nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí,
 • nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení,
 • vyhláška o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců,
 • vyhláška o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů,
 • vyhláška o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty a další.

Mezi nově zařazené předpisy patří například:

 • zákon o státním občanství České republiky,
 • zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond,
 • vyhláška o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, vyhláška o kontrole klimatizačních systémů,
 • vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie,
 • vyhláška o stanovení formulářů žádostí o přidělení povolenek pro provozovatele letadla a o vydání povolení k emisím skleníkových plynů,
 • vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení,
 • nález Ústavního soudu ve věci návrhu na zrušení § 11 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství,
 • řada sdělení a informací Ministerstva financí a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.