Odemkněte potenciál systému POHODA

Aktualizace k verzi Květen 2013

Update POHODA, rel. 10404

K dispozici od: 14. 8. 2013

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu POHODA Květen 2013, rel. 10400 (resp. 10401, 10402, 10403).

Upozornění pro uživatele modulu Kasa: Pokud máte nainstalovanou Kasu Offline, rel. 10402, nevyžaduje tento update programu POHODA žádná zvláštní nastavení nebo instalaci Kasy Offline.

Doporučení pro PZD: V případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release 10404 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Popis updatu:

Personalistika a mzdy

 • Nařízením vlády č. 210/2013 Sb. se s účinností od 1. 8. 2013 zvýšila základní sazba minimální mzdy. Základní sazba minimální mzdy (pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin) nyní činí 8 500 Kč měsíčně nebo 50,60 Kč za hodinu. Pro zaměstnance, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně zůstává však výše minimální mzdy na původní úrovni 8 000 Kč měsíčně a 48,10 Kč za hodinu.

  Zvýšení minimální mzdy ovlivňuje především odvod zdravotního pojištění. Za zaměstnance, na které se vztahuje povinnost odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu a příjem nedosahuje minimální mzdy, má zaměstnavatel povinnost odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu, kterým je právě minimální mzda. Minimální odvod zdravotního pojištění se za tyto zaměstnance tedy zvýší z původních 1 080 Kč na 1 148 Kč. Zvýšení minimální mzdy má vliv také na odvod zdravotního pojištění z titulu neplaceného volna nebo neomluvené absence.

  Zvýšení minimální mzdy však neovlivní nárok na daňový bonus v průběhu roku 2013. Nárok na daňový bonus se u zaměstnanců posuzuje tak, že jejich příjem musí v měsíci dosáhnout alespoň výše poloviny minimální mzdy platné k 1. 1. příslušného kalendářního roku. Z toho vyplývá, že nárok na daňový bonus bude mít i nadále zaměstnanec, který dosáhne v kalendářním měsíci příjmu alespoň ve výši 4 000 Kč. Změna minimální mzdy se při posuzování nároku na daňový bonus zohlední teprve až od roku 2014.

  V programu POHODA se zvýšení minimální mzdy automaticky projeví v souvisejících mzdových výpočtech od měsíce srpna 2013. Pokud jste již mzdy za srpen vystavili v některé předchozí verzi programu POHODA, je potřeba tyto mzdy smazat a vystavit znovu.

Majetek

 • Již je správně vyčíslena zůstatková cena u nehmotného majetku zařazeného v prosinci. Správně se také zobrazí daňové odpisy v případě, že pro následující rok zadám přerušení odpisování.
 • U majetku se způsobem odpisování Sk. - fotovoltaiky je možné na záložce Daňové odpisy zadat korekci.

Účetnictví

 • Pro vstup údajů do souhrnného hlášení byl doplněn kód HR – Chorvatsko.
 • V poli Předkontace jednotlivých agend bylo optimalizováno plnění seznamů jednotlivých předkontací.

Ostatní

 • Byl upraven přepočet slev a vedlejších cen v případě, že dojde ke změně cenové skupiny, u které jsou přepočty nastaveny.
 • Byla aktualizována tisková sestava Poštovní podací arch podle nového vzhledu České pošty.
 • Bylo rozšířeno XML schéma o parametr Uplatnění DPH, který je možné vyplnit u vydaného opravného daňového dokladu.

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Květen 2013, rel. 10403 ze dne 10. 7. 2013:

 • U pokladního dokladu je možné změnit datum zdanitelného plnění.
 • Na záložce Daňové odpisy v agendě Majetek je již možné zadat přerušení odpisů.
 • V řadě POHODA MDB a SQL byl opraven tisk dokladu naimportovaného přes XML.

   

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Květen 2013, rel. 10402 ze dne 27. 6. 2013:

Účetnictví

 • Pokud pokladní doklad nespadá do období, za které je vytvořeno přiznání, dojde úpravou data vystavení i k automatické změně data zdanitelného plnění.
 • Pokud v řadě POHODA E1 má uživatel nastavena práva Dle číselných řad pro agendy Fakturace, nezobrazí se již chybové hlášení při náhledu na tiskovou sestavu Doklady pro vzájemné zápočty v agendě Adresář.
 • Bylo upraveno stránkování u tiskových sestav Hlavní kniha a Hlavní kniha analyticky.

Sklady

 • U převodky je možné upravit množství převáděné zásoby.
 • Pokud je u výrobku, který má v agendě Cenové skupiny nastavenou volbu Ceny výrobku odvozovat od cen položek, změněno jeho složení, dojde k automatickému přepočtu prodejní ceny výrobku.
 • Byla provedena optimalizace přidávání položek do zásoby typu Souprava.

Ostatní

 • Již lze použít formu úhrady platební kartou s bankovním účtem, který je určen k platbě na terminál, i na PC, ke kterému není platební terminál připojen.
 • Nepřítomnost typu Mateřská dovolená (RP) se nezahrnuje do nepřítomností, pro které je generované NEMPRI.
 • Již lze prostřednictvím uživatelského XML exportu vyexportovat nabídky a poptávky a naimportovat je zpět do programu POHODA.

   

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci POHODA Květen 2013, rel. 10401 ze dne 29. 5. 2013:

Fakturace

 • Prostřednictvím funkce Záznam/Editace/Upravit vše… je nyní možné předkontaci hromadně změnit i na BEZ, Nevím a Ručně.
 • Byla upravena tisková sestava Faktura s příkazem k úhradě tak, aby se bezpoložkově zadaná faktura zobrazovala na jedné straně včetně příkazu k úhradě.
 • Pokud je na položce nabídky nebo přijaté objednávky vložena zásoba, u které není vyplněná žádná měrná jednotka, dojde po zvolení povelu Záznam/Aktualizace cen… ke správnému přepočtu cen.

Majetek

 • Pokud je na záložce Daňové odpisy zadáno přerušení odpisování pro aktuální rok, zůstane již ve formuláři vyplněná odpisová skupina.
 • U majetku s pořizovací cenou na haléře je hodnota posledního odpisu vypočtena tak, aby souhlasily celkové oprávky s pořizovací cenou.
 • Pokud je položka souboru majetku vyřazena ve stejném roce, jako byl soubor majetku pořízen, je cena vyřazení položky stejná jako její pořizovací cena.

Ostatní

 • Bylo upraveno generování XML požadavku na export dat z agendy Parametry internetových obchodů a Kategorie internetových obchodů.
Stažení programu POHODA Start
 • 500 záznamů v účetním deníku
 • 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence
 • 200 záznamů v agendě skladových pohybů
 • 10 záznamů v agendách majetku a mezd
 • 100 záznamů v ostatních agendách
 • 20 použití funkcí pro práci s daty

Jméno a příjmení:*
IČ:
Firma:
Ulice:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odeslat a stáhnout

Program POHODA Start
si již stáhlo 504321 uživatelů


POHODA Start má po registraci časové omezení do 31. 12. 2017. Po uplynutí tohoto období bude možné nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání v dalším roce.

Jakmile dojde k překročení limitu volných záznamů nebo uplyne časové omezení, budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

POHODA Start má bez registrace limit 200 volných záznamů v účetním deníku, resp. 100 záznamů v peněžním deníku a je možné ji používat 3 měsíce od první instalace na počítač (nebo do konce roku 2017, pokud je blíž než za 3 měsíce od první instalace). Pokud si přejete tyto počáteční limity zvýšit, zvolte si stažení s registrací na záložce A v tomto okně. Registraci je případně možné provést i později přímo z programu POHODA Start.

Po vyčerpání limitů budou tiskové sestavy označeny slovem NEPLATNÉ.

Pokud si později koupíte plnou verzi programu POHODA, budete do ní moct převést všechna data pořízená v programu POHODA Start a pokračovat s nimi dále bez omezení.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Na e-mail uvedený ve formuláři obdržíte registrační číslo.

Nainstalujte program POHODA Start do svého počítače. Při spouštění programu stiskněte tlačítko Registrace. V průvodci vyberte možnost Zadat registrační číslo programu POHODA Start a na další straně vyplňte zaslané registrační číslo.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout

Děkujeme Vám, že jste si vybrali program POHODA Start.

Pokud stahování nezačne do 15 vteřin, klikněte na tlačítko Stáhnout

Stáhnout