Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 6. 2013

Novinky ve verzi WINLEX 2013, stav k 1. 6. 2013

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2013, stav k 1. 6. 2013
Předchozí verze: WINLEX 2013, stav k 1. 5. 2013
K dispozici od: 3. 6. 2013

Aktualizace programu WINLEX k 1. 6. 2013 obsahuje plná znění více než 6 500 právních předpisů především z oblastí daňového, obchodního, občanského a pracovního práva.

Oproti stavu k 1. 5. 2013 je v produktu obsaženo více než 170 novelizovaných nebo nově zařazených norem různé právní síly.
Kompletní seznam předpisů v nejnovější aktualizaci


Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


Mezi nově zařazené předpisy patří například:

  • významný zákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností,
  • vyhláška o energetických specialistech,
  • vyhláška o některých charakteristikách zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání a o způsobu měření hlasitosti zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání,
  • vyhláška o standardech kvality poskytovaných služeb podle zákona o obětech trestných činů,
  • důležitý nález Ústavního soudu ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení, a sdělení Ústavního soudu k účinkům tohoto nálezu atd.

Z novelizovaných předpisů vybíráme:

  • obchodní zákoník,
  • zákon o podnikání na kapitálovém trhu,
  • zákon o cenných papírech,
  • vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení,
  • některé veterinární vyhlášky.

Průběžně byly také doplněny všechny významné pokyny a informace GFŘ a MF ČR, a to k dani z nemovitostí, k dani z přidané hodnoty a dokumenty zveřejněné ve Finančních zpravodajích č. 4 a 5, které byly vydány v měsíci květnu 2013, a dále pak některé informace České národní banky, Ministerstva průmyslu a obchodu a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.