Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Mimořádná aktualizace

Mimořádná aktualizace WINLEX k 15. 12. 2013

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2014, stav k 15. 12. 2013
Předchozí verze: WINLEX 2013, stav k 1. 12. 2013
K dispozici od: 17. 12. 2013


Mimořádná aktualizace programu WINLEX k 15. 12. 2013 obsahuje více než 270 nových a novelizovaných právních předpisů, a to ve své většině velmi zásadních. Je určena předplatitelům programu WINLEX na rok 2014.

 V této aktualizaci se nachází kromě jiného například zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů a zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon o veřejných zakázkách.

Řada změn, které tyto normy přinášejí, je již zapracována do textů příslušných zákonů, a předplatitelé programu WINLEX 2014 mají k dispozici např. úplné znění zákona o daních z příjmů nebo zákona o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění již k 1. lednu 2014.

 

Mimořádná aktualizace mimo jiné obsahuje:

 • řadu prováděcích norem k novému občanskému zákoníku,
 • nález Ústavního soudu ze dne 22. října 2013 sp. ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 475/2012 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013,
 • vyhlášku, kterou se mění advokátní tarif,
 • vyhlášku, kterou se mění vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona,
 • vyhlášku, kterou se mění vyhláška o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů,
 • vyhlášku o stanovení vzoru formuláře pro předkládání údajů z účetnictví o věcech vydaných podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi,vyhlášku, kterou se mění vyhláška č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech),
 • vyhlášku, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením,
 • vyhlášku, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu a další,
 • vyhláška, kterou se mění vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu,
 • novou vyhlášku o seznamech druhů lesních dřevin a řadu dalších.

Zařazeny jsou rovněž nové pokyny, informace a sdělení Ministerstva financí, GFŘ, FAÚ MF ČR a České národní banky a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.