Odemkněte potenciál systému POHODA
Skip Navigation LinksSTORMWARE > GLX > Novinky ve verzi 10300

Novinky ve verzi 10300

CD programu GLX

Popisovaná verze: GLX 2013, release 10300
Vztaženo k verzi: GLX 2012, release 10100
K dispozici od: 8. 1. 2013


Online databáze otázek a odpovědí k programu GLX

Aktualizace reagující na připomínky uživatelů či aktuální legislativní vývoj zpřístupníme operativně v Zákaznickém centru.
Nejnovější aktualizace: GLX, rel. 10302 – k dispozici od 23.7.2013.

 

 

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších legislativních novinek a změn.

Obsah: 
Vyhláška č. 472/2012 Sb.Vyhláška č. 392/2012 Sb.
Novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

Vyhláška č. 472/2012 Sb.

Touto vyhláškou se mění sazby základní náhrady, stravné a stanovuje se nová průměrná cena pohonných hmot:

 • Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u:
  - jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,
  - osobních silničních motorových vozidel 3,60 Kč.

 • Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné
  podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši:

  - 66 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  - 100 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  - 157 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 • Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné
  podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši:

  - 66 Kč až 79 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  - 100 Kč až 121 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  - 157 Kč až 188 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 • Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí:
  - 36,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
  - 38,60 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
  - 36,50 Kč u motorové nafty.

nahoru

Vyhláška č. 392/2012 Sb.

 • Podle vyhlášky č. 392/2012 Sb. byly upraveny základní sazby zahraničního stravného pro rok 2013.

nahoru

Novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

 • Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se od 1. ledna 2013 mění obě sazby DPH – snížená sazba DPH z dosavadních 14 % na 15 % a základní sazba z 20 % na 21 %.

nahoru