Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 1. 2013

Novinky ve verzi WINLEX 2013, stav k 1. 1. 2013

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2013, stav k 1. 1. 2013
K dispozici od: 3. 1. 2013


WINLEX k 1. 1. 2013 obsahuje plná znění více než 5 900 právních předpisů především z oblastí daňového, obchodního, občanského a pracovního práva.
Oproti stavu k 1. 9. je v produktu obsaženo více než 700 novelizovaných nebo nově zařazených norem různé právní síly.

Kompletní seznam předpisů v nejnovější aktualizaci

 

Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.
Popis nejnovější aktualizace

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


Mezi nejdůležitější normy zařazené do této aktualizace patří zákon o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů. Zásadní je také rozsáhlá novela zákona o dani z přidané hodnoty s více než dvoustovkou změn, a to například v pravidlech fakturace, daňových dokladech, místě plnění při dodání služeb nebo definici a registraci plátce.

WINLEX přináší také důležité novelizace daňových zákonů, jako je třeba velká novela zákona o spotřebních daních, a změny účetních vyhlášek a standardů. Lednová verze programu WINLEX je rovněž doplněna o předpisy, které upravují cestovní náhrady v roce 2013. Uceleně je zde zahrnuta také legislativa související s reformou důchodového systému, včetně všech jeho tří pilířů. V této verzi je už také podchycena dokončovaná reforma zdravotní péče a pojištění.

Novelizované a nově zařazené předpisy

WINLEX k 1. lednu obsahuje mimo jiné novely těchto předpisů:

 • exekučního řádu,
 • občanského soudního řádu a trestního řádu,
 • insolvenčního zákona,
 • trestního zákoníku,
 • přestupkového a poplatkového zákona,
 • zákona o vyvlastnění,
 • stavebního zákona,
 • horního zákona,
 • energetického zákona a řady nových prováděcích vyhlášek k němu,
 • ekologických vyhlášek a vyhlášek na ochranu zvířat,
 • zákona o sociálně-právní ochraně dětí,
 • předpisů k pozemním komunikacím a provozu na nich, včetně změn v poplatcích a mýtném.

Mezi nově zařazené předpisy v této verzi programu patří například:

 • zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi,
 • zákon o audiovizi,
 • zákon o Státním pozemkovém úřadu,
 • zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů,
 • nálezy Ústavního soudu, např. k zákonu o zaměstnanosti a k zákonu o zdravotních službách,
 • pokyny Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí,
 • mezinárodní smlouvy atd.