Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 11. 2013

Novinky ve verzi WINLEX 2013, stav k 1. 11. 2013

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2013, stav k 1. 11. 2013
Předchozí verze: WINLEX 2013, stav k 1. 10. 2013
K dispozici od: 4. 11. 2013

Aktualizace programu WINLEX k 1. 11. 2013 obsahuje plná znění více než 7 300 právních předpisů především z oblastí daňového, obchodního, občanského a pracovního práva.
Oproti stavu k 1. 10. 2013 je v programu WINLEX obsaženo více než 190 novelizovaných nebo nově zařazených norem různé právní síly.

Kompletní seznam předpisů v nejnovější aktualizaciMěsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


Listopadová aktualizace programu WINLEX obsahuje například nový zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí nebo také zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Vaší pozornosti by neměly uniknout také novelizované předpisy. K těm důležitým patří především změna zákona o podporovaných zdrojích energie, novela živnostenského zákona, občanského soudního řádu nebo insolvenčního zákona a zákona o insolvenčních správách.

WINLEX k 1. listopadu obsahuje mimo jiné novely těchto předpisů:

 • zákona o podporovaných zdrojích energie,
 • živnostenského zákona,
 • občanského soudního řádu,
 • insolvenčního zákona a zákona o insolvenčních správcích,
 • vyhlášky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy,
 • tiskového zákona,
 • zákona o sociálních službách,
 • zákona o matrikách, jménu a příjmení,
 • nařízení vlády o technických požadavcích na hračky,
 • vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví,
 • vyhlášky o způsobu tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu,
 • vyhlášky o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích,
 • vyhlášky, kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje,
 • vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením,
 • vyhlášky o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků a další.

Mezi nově zařazené předpisy patří například:

 • zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva,
 • zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí,
 • zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,
 • zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů,
 • zákon o zrušení karty sociálních systémů,
 • zákon o zvláštních řízeních soudních,
 • zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob,
 • zákon o povinném značení lihu, změny zákonů s tím souvisejících a prováděcí vyhlášku k němu,
 • nařízení vlády o stanovení rozsahu a způsobu poskytovaní údajů do Informačního systému o platech,
 • nařízení vlády o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla pro rok 2014,
 • vyhláška o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí,
 • vyhláška o směnárenské činnosti,
 • vyhláška o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka,
 • sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2014 a další.

Do právních předpisů WINLEX byly zařazeny rovněž nové pokyny, informace a sdělení MF, GFŘ, FAÚ MF ČR a České národní banky a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.