Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Příručka uživatele > Účetnictví > Základní principy a metody

5.1 Základní principy a metody

Ekonomický systém POHODA je určený pro zpracování finančního účetnictví neomezeného počtu firem a podporuje zpracování účetnictví podnikatelských subjektů, nevýdělečných a příspěvkových organizací.

Při automatickém zaúčtování dokladů jsou využívány pojmenované účetní souvztažnosti tzv. předkontace, ale POHODA ve výjimečných případech umožňuje použít i přímé účtování na účty bez použití předkontací. Rozlišením nákladových a výnosových účtů na daňové a nedaňové budete mít přehled o výši základu daně pro daň z příjmů.

Jednotlivé účetní doklady jsou do deníku automaticky zaúčtovány s datem uskutečnění účetního případu a je u nich možné rozúčtování podle středisek, činností a zakázek. Ze systému si můžete vytisknout standardní sestavy účetní závěrky v plném i zkráceném rozsahu a máte k dispozici také všechny ostatní povinné účetní knihy.