Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Příručka uživatele > Kniha jízd a cestovní příkazy

14. Kniha jízd a cestovní příkazy

Kapitola, která vám popisuje knihu jízd a cestovní příkazy, je rozdělena do následujících částí:

  1. Principy a metody
  2. Vozidla
  3. Kniha jízd
  4. Řidiči
  5. Cestovní příkazy
  6. Skupiny řidičů
  7. Podrobné nastavení

Pro vedení knihy jízd, evidenci vozidel, řidičů a tuzemských a zahraničních cestovních příkazů jsou v programu POHODA k dispozici agendy, které naleznete v hlavní nabídce Jízdy.

Agenda Kniha jízd umožňuje jednoduché a rychlé vytvoření libovolného množství jízd nejen pro firemní, ale i soukromá vozidla, pokud jsou používána pro služební cesty. Na konci účetního období postačí, abyste si vytiskli knihu jízd pro každé evidované vozidlo. Agendy TuzemskéZahraniční cestovní příkazy slouží k zadávání a evidenci cestovních příkazů. Po zadání všech potřebných údajů (např. údaje o řidiči, použitém dopravním prostředku, zálohách, etapách pracovní cesty apod.) můžete cestovní příkaz rovnou vytisknout. Při následném zaúčtování vám program POHODA automaticky vytvoří doklady, ve kterých vyúčtuje poskytnutou zálohu, výdaje, stravné či náhrady za použití soukromého vozidla do agend Interní doklady, Pokladna nebo Ostatní závazky.

Chcete-li u vozidel sledovat servisní prohlídky, opravy nebo evidovat údaje o termínech, kdy vozidla nejezdila, nainstalujte si základní variantu pro vedení knihy jízd GLX Mini, kterou naleznete na instalačním CD programu POHODA (kromě variant POHODA Mini a POHODA Jazz).