Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

5.2 Předkontace

Pokud zkratky předkontací uvedete číslem, seřadí se podle něj ve výklopném seznamu.
Každá agenda má své vlastní předkontace.

Pro zaúčtování účetních dokladů se v programu POHODA používají předkontace. Vytvořit je můžete ve stejnojmenné agendě v nabídce Účetnictví. První řádek ve formuláři obsahuje souvztažné účty pro zaúčtování základu daně. Další řádky slouží pro zaúčtování DPH v základní a snížené sazbě. Řádky s DPH nemusí být vyplněny. DPH můžete účtovat na jeden analytický účet, protože daňové přiznání k DPH se vytváří přímo z prvotních dokladů a volba analytických účtů v předkontaci je tedy neovlivní.

Předkontace

Předkontace jsou seřazeny podle své zkratky. Jejím správným zvolením si proto můžete zajistit, aby se často používané předkontace řadily při výběru na začátek seznamu.

Jste-li zvyklí zadávat při účtování pouze souvztažný účet, pak jeho číslo zadejte přímo do zkratky předkontace. Při vlastním zadávání dokladu uveďte číslo souvztažného účtu rovnou do pole Předkontace.

Hlavní pokladnu spojíte např. s analytickým účtem 211001. Při zaúčtování pokladního dokladu vyberete předkontaci s účty 211000/601000. Doklad se automaticky zaúčtuje jako 211001/601000.

Při vytváření předkontací pro účty 211 (Pokladna) a 221 (Bankovní účty) můžete využít automatického dosazování analytického účtu. Analytický účet, který je spojený s konkrétní pokladnou nebo běžným účtem, zadáte v agendách Hotovostní pokladny Bankovní účty. Agendy naleznete v nabídce Nastavení. Do předkontace pak uvedete pouze syntetický účet (například 211000). Při účtování se automaticky nahradí analytickým účtem, který odpovídá právě účtované pokladně, resp. bance.

Stejný způsob můžete využít také pro automatické dosazení analytického účtu k jednotlivým sazbám DPH. V takovém případě uveďte příslušné analytické účty do sekce Daně/DPH v agendě Globální nastavení.

Speciální předkontace

Speciální předkontace

Součástí seznamu předkontací, který máte k dispozici v agendách prvotních dokladů po stisku klávesy F4 v poli Předkontace, jsou speciální předkontace Bez, Nevím Ručně. Jejich výběr snadno provedete přímo stiskem počátečního písmene (b, n, r) a přechodem na další pole klávesami TAB nebo ENTER.

Doklady k pozdějšímu zaúčtování

Předkontaci Nevím použijte, když chcete rozhodnutí o správném zaúčtování odsunout a zaúčtovat později, např. když zaúčtování provádí daňový/účetní poradce jednou za čas atd. Uvedená předkontace negeneruje zápis do deníku.

POZOR: Nezaúčtované doklady zkreslují výstupy z účetnictví, proto je důležité, abyste před tiskem účetních sestav všechny doklady zaúčtovali. Ty nezaúčtované snadno vyberete v konkrétní agendě kliknutím myší na záhlaví sloupce Předkontace a výběrem záložky Nevím. Nezaúčtované doklady jsou také uvedené v tiskové kontrolní sestavě Doklady k zaúčtování (předkontace Nevím), kterou naleznete v agendě Účetní deník.

Ručně zaúčtované doklady

Po uložení dokladu s předkontací Ručně vám budou nabídnuty záznamy deníku, do kterých doplníte účty ručním zápisem.

Upozornění: Provádíte-li na dokladu s touto předkontací úpravu, ať už v podobě opravy nebo editace, dříve vygenerované a upravené řádky deníku se zruší a zaúčtování musíte provést znovu. Proto doporučujeme, abyste právě předkontaci Ručně používali minimálně, jen v odůvodněných a nezbytných případech. Předkontace Ručně se nastaví automaticky při ruční úpravě nebo rozúčtování dokladů přímo v agendě Účetní deník. Více je popsáno v kapitole Účetní deník.

Doklady bez zaúčtování

Předkontace Bez je používána na doklady bez zaúčtování, tedy pro takové, o kterých ve svém účetním deníku neúčtujete. Tato předkontace, stejně jako předkontace Nevím, negeneruje zápis do agendy Účetní deník.

Vlastní předkontace Bez

Tato předkontace slouží k výběru účtu, který bude použit při likvidaci dokladu. Nevytvoří žádný zápis do agendy Účetní deník. Lze ji využít pouze u dokladů, které nemají být v aktuálním roce, resp. v příslušném měsíci zaúčtované v agendě Účetní deník. Může jít např. o závazek na výplatu mzdy zaměstnance. Při úhradě takto zadaného dokladu se použije přednastavený účet s účtem banky, resp. pokladny.

Program POHODA vlastní předkontaci BEZ také nastaví automaticky k neuhrazeným dokladům s datem minulého účetního období, které se převedly datovou uzávěrkou do dalšího období.

Volbu můžete zatrhnout jen při vytvoření nové předkontace pro agendy Vydané fakturyPřijaté faktury, Vydané zálohové faktury, Přijaté zálohové faktury, Ostatní pohledávkyOstatní závazky. Když si uvedenou volbu zatrhnete, zpřístupní se pouze pole MD, resp. Dal pro výběr účtu, který bude použitý při likvidaci dokladu. Zkratka předkontace se automaticky utvoří slovem BEZ + zadaným účtem.