Odemkněte potenciál systému POHODA
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Příručka uživatele > Účetnictví > Evidence náhradního plnění

5.9 Evidence náhradního plnění

Dodavatel, tj. zaměstnavatel mající více než 50 % osob se zdravotním postižením může dodat tzv. náhradní plnění pouze v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení vloží údaje uvedené níže do elektronické evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Agenda Evidence náhradního plnění slouží pro vystavení, archivaci a elektronické odeslání náhradního plnění. Podkladem pro sestavení jsou přímo daňové doklady zapsané v agendách Pokladna, Prodejky, Vydané faktury, Vydané zálohové faktury Ostatní pohledávky. V těchto agendách vyfiltrujte doklady, které potřebujete vložit do ENP, a zvolte povel Záznam/Operace/Vložit do ENP… Pomocí zobrazeného průvodce zapíšete vybrané doklady pod jeden záznam do agendy Evidence náhradního plnění.

Doklady, které do výkazu vstupují, naleznete v agendě Doklady evidence náhradního plnění. Agendu otevřete z vytvořeného záznamu náhradního plnění dvojklikem myši, klávesou Enter nebo povelem Otevřít doklady dostupným v místní nabídce vyvolané pravým tlačítkem myši. Jednoduše si tak veškeré doklady zkontrolujete. Chybně označená položka je označena červeně, popř. se ve formuláři zobrazí varování s popisem upozornění. Dodatečná úprava zdrojového dokladu se v agendě Evidence náhradního plnění neprojeví, proto doporučujeme sestavit evidenci náhradního plnění znovu.

Dodavatel podává všechna náhradní plnění pouze v elektronické podobě přes aplikaci Evidence náhradního plnění vedenou Ministerstvem práce a sociálních věcí. Soubor CSV z programu POHODA vygenerujete v agendě Evidence náhradního plnění přes volbu Záznam/Operace/Export pro ENP…