Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

6. Daňová evidence

Základní účetní agendy ekonomického systému POHODA jsou obsaženy v nabídce Účetnictví. V kapitole Daňová evidence naleznete následující informace:

  1. Základní principy a metody
  2. Předkontace
  3. Peněžní deník
  4. Nepeněžní deník
  5. Daň z příjmů
  6. Podrobné nastavení

Některé agendy, které jsou stejné i v účetnictví, popisujeme v kapitolách Účetnictví, Finance, Daň z přidané hodnoty a Uzávěrka. Informace, které se týkají pouze jedné z účetních agend, jsou označeny příslušným symbolem.