Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

10. Uzávěrka

Uzávěrka účetnictví se provádí po ukončení účetního období. Jejím cílem je zkontrolovat správnost účtování prováděného v průběhu roku, připravit převod účetních údajů do roku následujícího, doplnit údaje potřebné pro výpočet daňového základu daně z příjmů a zkompletovat tiskové sestavy určené k úschově. Ještě před provedením datové uzávěrky doporučujeme provést všechny kroky a práce, které popisuje téma Uzávěrka účetnictví v interaktivní nápovědě dostupné v programu POHODA po stisku klávesy F1.

Podrobný popis uzavírání účetních knih je uveden také v příručce Účtujeme v POHODĚ.

  1. Účtování na přelomu účetních období
  2. Uzávěrka kurzových rozdílů
  3. Účetní uzávěrka
  4. Datová uzávěrka