Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

7.4 Účetní deník

CTRL+D
Otevře agendu Účetní deník.
Pokud opravíte prvotní doklad, dojde k jeho přeúčtování podle zvolené předkontace.

Účetní deník je hlavní účetní knihou. Zápisy v účetním deníku vytváří POHODA automaticky při zápisu a opravách prvotních dokladů v agendách Banka, Pokladna, Interní doklady, Časové rozlišení, Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Ostatní pohledávky, Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury, Ostatní závazky, Dlouhodobý majetek, Leasingový majetek a také ve skladových agendách, pokud účtujete zásoby způsobem A. Je-li v agendě Globální nastavení v sekci Cizí měny zatržena volba Povolit použití cizích měn, vstupují do účetního deníku i údaje v cizí měně. Zaúčtování do účetního deníku se provádí podle vyplněné předkontace ve formuláři a položkách prvotního dokladu. Přímé zápisy do deníku se provádějí pouze při ručním rozúčtování jednotlivých řádků deníku.

Jeden doklad je v deníku interpretován jedním nebo více řádky podle zaúčtování, resp. rozúčtování prvotního dokladu.

Zaúčtování jednoho dokladu na více účtů

228_Ostatni_zavazky.png

Rozúčtování částek na základ daně a DPH je zadáno přímo v jednotlivých řádcích předkontace. Často se však dostanete do situace, kdy je nutné doklad rozúčtovat na více souvztažných účtů. Zaúčtování jednoho dokladu na více účtů v účetním deníku můžete provést dvěma postupy. U položkových agend (např.: Pokladna, Banka, Ostatní pohledávky) je možné na každé položce dokladu uvést jinou předkontaci. Jestliže ji u některé položky neuvedete, použije se předkontace ve formuláři dokladu. Položky se stejnými souvztažnými účty se sečtou a vytvoří jeden řádek v účetním deníku. Výhodou tohoto postupu je, že se zaúčtování uchová i během případných oprav dokladu.

Není-li možné nebo vhodné rozúčtovat prvotní doklad, využijte druhý způsob, a to přímé rozúčtování řádku účetního deníku povelem Rozúčtování z nabídky Záznam. Tento postup je vhodný pro účetní operace, které využíváte zřídka a nemusíte tedy vytvářet další předkontace.

Rozúčtování dokladů

Povel Rozúčtování z nabídky Záznam umožní rozúčtovat aktuální řádek účetního deníku na více řádků. Po vyvolání povelu se založí nový záznam deníku s hodnotami původního záznamu. Nad polem Částka je modrým písmem uvedeno slovo Rozúčtování a příslušné částky a účty původního záznamu. Jakmile částku uložíte, POHODA automaticky sníží částku původního záznamu.

229_Ucetni_denik.png

Jak rozúčtovat doklad?

  • Vyberte záznam, který chcete rozúčtovat.
  • Zvolte povel Záznam/Rozúčtování (CTRL+R).
  • Do pole Částka vepište částku, kterou chcete rozúčtovat, a dále zapište příslušné účty.
  • Záznam uložte klávesami CTRL+ENTER.

Pokud rozúčtujete nebo ručně změníte automaticky vygenerovaný řádek v účetním deníku, změní se předkontace zdrojového dokladu na speciální předkontaci s názvem Ručně a automatické zaúčtování při následných opravách dokladu se tím vypne.

Tiskové sestavy

227_2_tiskove_sestavy.png

V agendě Účetní deník máte k dispozici velké množství tiskových sestav. Mezi nejčastěji používané patří Účetní deník, Hlavní kniha, Kniha podrozvahových účtů, Pohyb na účtech, Obratová předvaha nebo Obraty účtů.

K dispozici je také Rozvaha v plném rozsahu (v angličtině a němčině), Rozvaha ve zkráceném rozsahu, Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu (v angličtině a němčině) a Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu. Tyto sestavy plně odpovídají úředním tiskopisům, po vytištění je můžete rovnou odevzdat na finanční úřad.