Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

5.7 Opravné položky

Agenda Opravné položky slouží k evidenci a zaúčtování opravných položek vytvořených ke snížení ocenění majetku.

Opravné položky

Záznamy do této agendy je možné zadat dvěma způsoby:

Automatické vytvoření opravné položky ze zdrojových dokladů

Doklady, ke kterým existuje vazba na opravnou položku, vyberete prostřednictvím předdefinovaného dotazu Opravná položka, který je dostupný v agendách Vydané faktury a Ostatní pohledávky.

V agendách Vydané faktury a Ostatní pohledávky lze prostřednictvím povelu Záznam/Operace/Opravná položka… vyvolat Průvodce vytvořením opravné položky. Zde musíte nejprve vybrat požadovaný typ a druh opravné položky, dále vyplnit číselnou řadu, datum vytvoření opravné položky, její výši a předkontaci. Po dokončení průvodce se na základě vyplněných údajů automaticky vytvoří záznam do agendy Opravné položky. Takto vytvořený záznam se zároveň zapíše na záložku Operace jako Tvorba opravné položky. Vazba opravné položky na zdrojový doklad se vytvoří na záložce Doklady.

Ruční vytvoření opravné položky

Ruční zadání opravné položky využijete pro snížení hodnoty ostatního majetku, jako např. zásob nebo dlouhodobého majetku. Nový záznam vytvoříte pomocí povelu Záznam/Editace/Vložit, resp. klávesou Insert. Všechny údaje pro vytvoření opravné položky zadejte do formuláře agendy, resp. na záložku Operace s typem Tvorba opravné položky.

Hodnota opravné položky, kterou zbývá zúčtovat, zjistíte v agendě Opravné položky ve sloupci Zůstatek.

Následné čerpání opravné položky zadejte ručně na záložku Operace s typem Zúčtování opravné položky. Vyplněním předkontace na záložce Operace se příslušný záznam zaúčtuje do účetního deníku, což se promítne na záložce Zaúčtování.