Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

5.1 Pokladna

Prodejní pokladnu naleznete v agendě Kasa pod ikonou 5.10_vkladyavybery_tlacitko_019.png. Na stránce Pokladna vyberte pomocí přepínače panel_pokladna.png požadovanou operaci:

  • otevření pokladny před zahájením prodeje,
  • vklad do pokladny v průběhu prodeje,
  • výběr z pokladny v průběhu prodeje,
  • uzavření pokladny na konci prodejního dne, resp. směny.

Pro provedení prodeje je nutné nejprve otevřít pokladnu a zadat počáteční vklad. V případě, že chcete sledovat stav hotovosti a cenin, otevírejte pokladnu každý pracovní den, respektive směnu.

Nechcete-li sledovat stav hotovosti a cenin otevřete pokladnu s nulovým stavem. S mKasou pak můžete pracovat jako doposud a stav hotovosti a cenin se bude počítat za celé období od otevření pokladny.

Info: Otevření/Uzavření pokladny je možné využít pouze při synchronizaci s programem POHODA pomocí balíčků nebo mServeru. V některé z dalších verzích připravujeme tuto funkčnost rozšířit i pro synchronizaci s aplikací mPOHODA.


004_otevrenipokladny.png

Otevření pokladny

Částku vkladu při otevření pokladny zadejte do pole Počáteční vklad. Vklad můžete učinit v různých formách úhrady.


V případě, že otevření pokladny předcházelo její uzavření, pak v poli Aktuální stav pokladny je uvedena částka, která nebyla odvedena z pokladny při jejím uzavření v předešlém pracovním dnu, resp. směně. Tuto částku můžete navýšit přidáním dalšího vkladu. Celkový stav pokladny při jejím otevření je pak uveden v poli Nový stav pokladny.


Aktivací přepínače Vytvořit vklad na počáteční vklad hotovosti se při otevření pokladny automaticky na zadaný počáteční vklad vytvoří doklad typu Vklad.


Na tento doklad se vkládá text Počáteční vklad hotovosti na pokladně, který můžete upravit v poli Text. Před vytvořením dokladu lze také doplnit poznámku a činnost ve stejnojmenných polích.


Přepínač Tisknout nastavte na Zapnuto, v případě, že chcete na vložení hotovosti do pokladny vytisknout po otevření pokladny potvrzení.


Přepínač je automaticky aktivován, je-li v agendě Hardware povolen automatický tisk. Náhled na potvrzení o vkladu hotovosti před jeho vytištěním si můžete prohlédnout kliknutím na ikonu mK_Historie_Tisk_trzeb_Nahled_Ikona.png.

Kliknutím na tlačítko Otevřít pokladnu se pokladna nastaví do módu otevření a je umožněn prodej v agendě Kasa.V případě, že jste si na vložení peněz do pokladny dali vytvořit doklad typu Vklad, naleznete jej v agendě Doklady na záložce Prodejky.


003_vklad.png

Vklady a výběry

Vklady a výběry slouží k zaznamenání režijních pokladních pohybů. Chcete-li v průběhu prodeje vložit do pokladny další hotovost, vystavte na tento pokladní příjem doklad typu Vklad. Potřebujete-li naopak část hotovosti vybrat na režijní náklady, vystavte na pokladní výdej doklad typu Výběr.


Na stránce Vklad, resp. Výběr vyberte požadovanou formu úhrady a zadejte částku vkládaných, resp. vybíraných peněz a případně v poli Poznámka uveďte důvod prováděné operace.


Pokud chcete přidat více forem úhrad, stiskněte na tlačítko 5.8_tlacitko_pridat_uhradu_015.png.

Používáte-li činnosti v programu POHODA, přenese se seznam činností také do aplikace mKasa, kde jej můžete přidat na doklad.


Přepínač Tisknout nastavte na Zapnuto, v případě, že chcete na vložení hotovosti do pokladny vytisknout po otevření pokladny potvrzení.


Přepínač je automaticky aktivován, je-li v agendě Hardware povolen automatický tisk. Náhled na potvrzení o vkladu hotovosti před jeho vytištěním si můžete prohlédnout kliknutím na ikonu mK_Historie_Tisk_trzeb_Nahled_Ikona.png.

Kliknutím na tlačítko Uložit se vkladu nebo výběru přiřadí pořadové číslo a doklad se uloží do agendy Doklady na záložku Prodejky.


005_uavrenipokladny.png

Uzavření pokladny

Na stránce Uzavření pokladny zkontrolujete vypočtený stav pokladny uvedený v poli Aktuální stav pokladny s fyzickým stavem hotovosti v prodejní pokladně. Ke kontrole vám poslouží tisková sestava Výčetka platidel a Stav hotovosti a cenin, které najdete v menu pod ikonou mK_Historie_Menu_Ikona.png.


Částku, kterou chcete vybrat z pokladny zadáte do pole Odvést z pokladny. Rozdíl mezi částkou aktuálního stavu pokladny a zadanou částkou pro odvod je uveden v poli Nový stav pokladny. Tato částka zůstává v pokladně pro její další otevření.


Aktivací přepínače Vytvořit výběr na odvod hotovosti se při uzavření pokladny automaticky na zadanou částku v poli Odvést z pokladny vytvoří doklad typu Výběr.


Na tento doklad se vkládá text Uzavření pokladny – odvod hotovosti, který můžete upravit v poli Text. Před vytvořením dokladu lze také doplnit poznámku a činnost ve stejnojmenných polích.


Přepínač Tisknout nastavte na Zapnuto, v případě, že chcete na výběr peněz z pokladny vytisknout po uzavření pokladny potvrzení.

Přepínač je automaticky aktivován, je-li v agendě Hardware povolen automatický tisk. Náhled na potvrzení o vkladu hotovosti před jeho vytištěním si můžete prohlédnout kliknutím na ikonu mK_Historie_Tisk_trzeb_Nahled_Ikona.png.

Kliknutím na tlačítko Uzavřít pokladnu se pokladna uzavře a nastaví se nový stav pokladny pro další otevření pokladny.


V případě, že jste si na odvod peněz z pokladny dali vytvořit doklad typu Výběr, naleznete jej v agendě Doklady na záložce Prodejky.


Sestavu Stav hotovosti a cenin můžete vytisknout i po uzavření pokladny z nabídky v menu tři tečky. V tomto případě sestava zohledňuje i hotovost vybranou z pokladny při jejím uzavření.


Info: Pro další prodej je nutné pokladnu opět otevřít.