Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

5.5 Přehled položek dokladu

Aplikace mKasa je automaticky přizpůsobena dle typu zařízení, rozlišení obrazovky nebo tomu, zda je zařízení překlopeno na výšku či na šířku. Tzn. pokud používáte mobilní telefon a aplikace je překlopena na výšku, můžete se přepínat v agendě Kasa mezi výběrem zásob a rozpracovaným dokladem. V případě překlopení displeje na výšku budete mít možnost vidět obě sekce zároveň.

004_uctenka.png

Stisknutím tlačítka Účtenka mK_Kasa_Dlazdice_Polozky.png se zobrazí seznam položek vložených na doklad.

V seznamu položek dokladu v agendě Kasa je možné využít uživatelské řazení položek dle názvu, množství, ceny a kódu. Po seřazení položek se každá nová položka přidá na konec seznamu položek a je nutné nad seznamem položek zvolit nové řazení. Vybrané uživatelské řazení na položkách dokladu není po uložení dokladu aplikováno na nový doklad.

Panel řazení položek lze skrýt volbou Skrýt řazení položek, která se nachází v menu tři tečky, v záhlaví agendy Kasa. Pro zpětné zobrazení řazení položek na dokladu pak stačí zvolit přes tři tečky volbu Zobrazit řazení položek.

Pod seznamem položek dokladů je součtový řádek pro součet množství položek a počtu hlavních položek na dokladu. V případě, že je zásoba typu Souprava/Komplet, započítá se do součtu vždy pouze hlavní zásoba. Součet množství položek na dokladu je vypočítán pouze v případě, že na dokladu jsou všechny položky se stejnou měrnou jednotkou. Jakmile položky na prodejce budou mít různé měrné jednotky, na součtovém řádku nebude výpočet takových položek uveden a zobrazí se pouze počet položek na dokladu.

Součtový řádek lze skrýt volbou Skrýt součet položek, v menu tři tečky, v záhlaví agendy Kasa. Pro zpětné zobrazení součtového řádku pak stačí zvolit přes tři tečky volbu Zobrazit součtový řádek. V agendách Přehledy, Doklady a Odložené prodejky je součtový řádek zobrazen vždy.

Kliknutím na požadovanou položku lze vybrat mezi povelem pro editaci položky a smazáním položky z dokladu.


Kliknutím na řádek s položkou nebo povelem Editovat se zobrazí základní informace o položce dokladu a je možné případně upravit například množství, cenu či nastavit slevu a záruku pro vybranou položku dokladu. Na stránce Editace položky je možné také vybrat konkrétní evidenční číslo u zásoby, která evidenční čísla sleduje.


Povel Smazat vyvolá dialogové okno pro odstranění záznamu, které uživatele vyzve i k odstranění případných navázaných položek neboli položek Kompletů, Souprav či Svázaných zásob.


mK_Kasa_Dialog_Smazani_navazanych_polozek.png

Kompletní seznam položek dokladu lze také zobrazit formou paragonové účtenky. Ta se zobrazí po zvolení povelu Náhled tisku v pravém menu agendy Kasa. Pro návrat zpět do kasy pro vložení dalších položek stiskněte tlačítko Kasa mK_Kasa_Dlazdice_Kasa.png.

Na stránce Účtenka lze také přiřadit dokladu odběratele. Kliknutím na ikonu Odběratel mK_Kasa_Ikona_Adresar.png se zobrazí adresář s možností vyhledání odběratele dle názvu, jména, obce nebo IČ firmy.